Správa vozového parku pro kurýrní služby

S využitím GPS sledujte svá vozidla a expedici a zajistěte si včasná doručení

Se službou Webfleet informujete své zákazníky o zásilkách a očekávané době doručení. Aktuální informace vám umožní sledovat polohu řidičů, abyste zákazníky mohli okamžitě informovat v případě zpoždění.

Přesná hlášení o době doručení a ujetých kilometrech vám umožní sledovat a vykázat své služby a faktury.

Výhody:

Rychlá a srozu­mi­telná komunikace

Snížíte čas strávený adminis­tra­tivou

Poskytování flexi­bil­nějších a spoleh­li­vějších služeb

Maxima­lizace úspěšně dokončených objednávek

Vylepšení provozní efektivity

Zajištění přesných vyzvednutí, doručení i návratů

Co může služba Webfleet nabídnout vašemu vozovému parku kurýrní služby?

Spolehlivé a včasné doručování

Spolehlivé a včasné doručování

Spolehlivé a včasné doručování

Se službou TomTom Traffic budete rychlí a vyhnete se dopravním zácpám a zpožděním.

Díky službě Webfleet budete fungovat dynamicky a maximálně zkrátíte dojezdové doby svých řidičů.

Udržujte nízké náklady

Udržujte nízké náklady

Udržujte nízké náklady

S využitím GPS sledujte svá vozidla a expedici a zajistěte si včasná doručení

Díky sledování chování a prosazování zodpo­vědného řízení snížíte náklady na palivo, údržbu a pojištění.

Integrace služby Webfleet s vašimi kance­lář­skými aplikacemi

Integrace služby Webfleet s vašimi kance­lář­skými aplikacemi

Integrace služby Webfleet s vašimi kance­lář­skými aplikacemi

Imple­mentací služby Webfleet do svých stávajících mobilních a kance­lář­ských aplikací získáte relevantní a přesná data. Ke všem těmto datům pak budete mít přístup v reálném čase.

Rozšiřte své služby o aplikace ostatních výrobců

App Center

Rozšiřte své služby o aplikace ostatních výrobců

Služba Webfleet integruje aplikace ostatních výrobců, které splní vaše specifické požadavky. Můžete využít integrované skenování čárových kódů, osvědčení o doručení, specifické pracovní postupy, CRM a plánování tras.

Číslo 1 na celém světě!

Už 50 000 zákazníků využívá výhod služby Webfleet.

case krispy kreme
With Webfleet improvement in delivery time of 20%.
Ben Povey, Krispy Kreme

Výhody značky Webfleet

Zákazníci 50 000

Vyhovuje normě ISO 27001

Partneři ve vašem okolí

Špičkový výzkum a vývoj

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.