Správa vozového parku pro kurýrní služby

S využitím GPS sledujte svá vozidla a expedici a zajistěte si včasná doručení

Správa vozového parku pro kurýrní služby

S využitím GPS sledujte svá vozidla a expedici a zajistěte si včasná doručení

Se službou Webfleet informujete své zákazníky o zásilkách a očekávané době doručení. Aktuální informace vám umožní sledovat polohu řidičů, abyste zákazníky mohli okamžitě informovat v případě zpoždění.

Přesná hlášení o době doručení a ujetých kilometrech vám umožní sledovat a vykázat své služby a faktury.

Výhody:

Rychlá a srozu­mi­telná komunikace

Snížíte čas strávený adminis­tra­tivou

Poskytování flexi­bil­nějších a spoleh­li­vějších služeb

Maxima­lizace úspěšně dokončených objednávek

Vylepšení provozní efektivity

Zajištění přesných vyzvednutí, doručení i návratů

Co může služba Webfleet nabídnout vašemu vozovému parku kurýrní služby?

Spolehlivé a včasné doručování

Spolehlivé a včasné doručování

Spolehlivé a včasné doručování

Se službou TomTom Traffic budete rychlí a vyhnete se dopravním zácpám a zpožděním.

Díky službě Webfleet budete fungovat dynamicky a maximálně zkrátíte dojezdové doby svých řidičů.

Udržujte nízké náklady

Udržujte nízké náklady

Udržujte nízké náklady

S využitím GPS sledujte svá vozidla a expedici a zajistěte si včasná doručení

Díky sledování chování a prosazování zodpo­vědného řízení snížíte náklady na palivo, údržbu a pojištění.

Integrace služby Webfleet s vašimi kance­lář­skými aplikacemi

Integrace služby Webfleet s vašimi kance­lář­skými aplikacemi

Integrace služby Webfleet s vašimi kance­lář­skými aplikacemi

Imple­mentací služby Webfleet do svých stávajících mobilních a kance­lář­ských aplikací získáte relevantní a přesná data. Ke všem těmto datům pak budete mít přístup v reálném čase.

Rozšiřte své služby o aplikace ostatních výrobců

App Center

Rozšiřte své služby o aplikace ostatních výrobců

Služba Webfleet integruje aplikace ostatních výrobců, které splní vaše specifické požadavky. Můžete využít integrované skenování čárových kódů, osvědčení o doručení, specifické pracovní postupy, CRM a plánování tras.

untranslated

Už 60 000 zákazníků využívá výhod služby Webfleet.

Other systems we looked at seemed unnecessarily complicated.
Simon Bond, THE TILE SOURCE

Výhody značky Webfleet

Zákazníci 60 000

Vyhovuje normě ISO 27001

Partneři ve vašem okolí

Špičkový výzkum a vývoj

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.