Sledování vozidel

Sledujte vozidla v reálném čase a ušetřete na silnicích čas i peníze.

Sledování vozidel nebo sledování vozového parku propojuje polohu vašich vozidel se softwarem, který shromažďuje údaje o vozovém parku. Toto řešení správy vozového parku vám poskytne přesné údaje o době strávené za volantem a kdy, kde a jak byl váš vozový park využíván.

Řešení pro sledování vozidel a sledování vozového parku od společnosti Webfleet poskytují v reálném čase polohu každého vozidla z vašeho vozového parku. Díky tomu se můžete rychle přizpů­so­bovat novým situacím a dělat lepší informovaná rozhodnutí. Náš systém pro sledování vozidel vás informuje, který zaměstnanec se nachází nejblíže daného místa, abyste mu mohli přiřadit nový úkol. Také vám poskytne okamžitý přístup k důležitým informacím o vozidle a stylu jízdy, jako jsou překročení rychlosti nebo prudké brzdění. Díky sledování vozidel můžete ušetřit peníze a zefektivnit tak chod své firmy.

K čemu je sledování vozidel?

Máte neustálý přehled o poloze vozidel v reálném čase.

Získáte potvrzení o doručení a informace o čase stráveném se zákazníky.

Srovnáním předchozích jízd objevíte možné úspory.

Můžete zákazníkům poskytovat přesné časy příjezdu.

V naléhavých případech můžete rychle reagovat na požadavky zákazníka vysláním řidiče s nejkratším odhadovaným příjezdem.

Šetří čas strávený adminis­tra­tivou a pomáhá dodržovat přepisy pro registraci ujetých kilometrů.

Hlavní vlastnosti

Sledování vozidel v reálném čase

Služba Webfleet vám na mapě přesně ukáže, kde právě jsou vaši řidiči – ať už stojí, nebo jsou v pohybu. To vám může pomoci s důkazem o doručení a umožní vám sledovat dodržování pravidel týkajících se pracovní doby.

vehicle tracking right hand traffic
vehicle tracing

Infor­ma­tivní sledování a zjišťování polohy

Prohlédněte si ujeté trasy a objevte možné úspory. Náš systém pro sledování vozidel přesně zaznamenává odpracované hodiny nebo hodiny strávené za volantem a až 90 dní zpětně si pamatuje, kde se které vozidlo vašeho vozového parku nacházelo. Tato funkce sledování vozidel a vozového parku poskytuje okamžitý přehled pohybu vozidla, zvýrazní anomálie a poukáže na vzorce ve stylu jízdy ve vaší firmě.

Okamžitá, přímá upozornění

Služba Webfleet vás okamžitě upozorní, když vozidlo vjede do vymezené oblasti nebo geografické zóny, popřípadě když ji opustí.

alerts areas
log book 2019 en mi

Spolehlivé zazna­me­návání ujetých kilometrů s aplikací Webfleet Logbook

Automatické zazna­me­návání soukromě i pracovně ujetých kilometrů vám ušetří čas.

Další informace⁠

Mapy

Vyberte si mezi mapami TomTom s výjimečně přesnými dopravními informacemi, mapami Google včetně zobrazení Street View nebo satelitními mapami

map view 02
dashboard 01

Řídicí panely a přizpů­sobená hlášení

Zlepšete produk­tivitu analýzou dat řidičů. Získejte přístup k rozsáhlé sadě řídicích panelů a přizpů­so­bených hlášení, jako jsou doby řízení, události během jízdy, pracovní doba, přehled o cestách a spousta dalších.

Další informace⁠

Spravujte provoz svého vozového parku na cestách

Nemusíte sedět v kanceláři, abyste měli přehled o svém vozovém parku. S aplikací Webfleet Mobile máte správu vždy po ruce.

Funkce:

  • Sledování vozidel a majetku v reálném čase
  • Obousměrná komunikace
  • Správa cest
  • Odesílání nových příkazů a zakázek
  • Oznámení a upozornění
Více o aplikaci Webfleet Mobile⁠
mobile apps

Vše, co potřebujete vědět o sledování vozidel

Co je sledování vozidel?

0

Sledování vozidel funguje na základě spojení automa­tického zjišťování polohy vozidel se softwarem, který dokáže tato data shromaž­ďovat a spravovat. Jeho trojitá funkce získávání, ukládání a především zpraco­vávání dat o poloze umožňuje sledujícím osobám získat v reálném čase jasnou představu o tom, kde se které vozidlo nachází.

Řešení sledování vozidel poskytující aktuální i historickou polohu osobních vozidel, dodávek a nákladních vozů z vozového parku podniku pomáhá správcům vozového parku efektivně řídit provoz a činit informovaná rozhodnutí k jeho budoucímu zlepšení.

Co je to systém sledování vozidel přes GPS?

0

Sledování vozidel přes GPS funguje přesně tak, jak jeho název napovídá. Uživatelé mohou s využitím globálního poloho­vacího systému sledovat polohu vozidel z vozového parku s ohledem na jejich geogra­fickou polohu.

V závislosti na typu zařízení se zaznamenané informace uloží interně nebo se v reálném čase odešlou do programu, který se zařízením spolu­pracuje. Některá sledovací zařízení GPS využívají mobilní data, jaká najdeme ve většině současných smartphonů, zatímco jiná k ukládání a předávání dat využívají satelitní signály.

Sledovací zařízení GPS spravovaná přes satelit nevyžadují telefonní síť k poskytování aktualizací v reálném čase. Díky tomu jsou vhodná na náročnější trasy, na kterých je signál k dispozici jen zřídka. V obou případech se však lze spolehnout na přesnost systémů GPS.

Proč používat systém sledování vozidel?

0

Pokud jde o správu vozového parku, skýtají systémy sledování vozidel mnoho výhod. Díky sledování vozidel budou správci vozového parku a vedoucí vždy vědět, kde se nacházejí jejich řidiči a náklad, což je velmi užitečná funkce, když dojde k neočekávané situaci, a zároveň se jedná o efektivní nástroj k zajištění zabezpečení, bezpečnosti a dobrého stavu těch nejcen­nějších zdrojů podniku.

Systémy sledování vozidel vám také pomohou přesněji určit očekávaný čas příjezdu, zvláště pokud vámi používané řešení nabízí přesné dopravní informace. S touto funkcí se můžete přizpůsobit neoče­ká­vaným zácpám a informovat řidiče, aby změnil trasu.

Spolehlivé řešení sledování vozidel vám také v případě potřeby zajistí potvrzení o doručení a poskytne vám přehled o tom, kolik času tráví řidiči se zákazníky.

Prostřed­nictvím těchto systémů se rovněž zlepší i komunikace s řidiči a vyhod­no­cování výkonnosti. Řešení sledování vozidel například dokáží poskytnout informace o tom, jak se řidiči chovají za volantem, které mohou posloužit jako dobrý základ pro poskytování konkrétních rad vedoucích ke zlepšení.

Sledování vozidel vám rovněž pomůže s plánováním trasy. Dokáže zajistit informace o tom, jak do budoucna vybírat rychlejší a efektiv­nější trasy, nebo zaručit, že řidiči budou dodržovat zákony nařizující, kolik hodin po sobě mohou pracovat během jednoho pracovního dne.

S touto službou jednoduše získáte nad vozovým parkem takový přehled, jaký se staršími techno­lo­giemi nebyl možný.

Jaké jsou výhody sledování a zjišťování polohy?

0

Sledování předchozích jízd vašich vozidel je vynikajícím způsobem identi­fikace možných úspor a dosažení vyšší efektivity provozu. Spolehlivý systém sledování vozidel přesně zaznamená, kolik hodin řidič pracoval a kolik odřídil. Uživatelé si rovněž mohou zobrazit historickou polohu vozidel, v některých případech až 90 dní nazpět.

S těmito informacemi můžete lépe vyhodnotit výkonnost vozového parku a využití zdrojů. V každodenním pohybu vozidel lze identi­fi­kovat vzory a anomálie, díky nimž můžete inteli­gentně rozhodnout, jak docílit zlepšení.

Kolik řešení sledování vozidel stojí?

0

Cena řešení sledování vozidel silně závisí na typu zvoleného plánu. Na celkovou cenu řešení sledování vozidel budou mít vliv věci, jako je počet sledovaných vozidel.

Přestože zavedení takového systému něco stojí, přinese vám také úspory. Například zlepšení výkonnosti jako výsledek většího přehledu může vozovým parkům ušetřit peníze za ujeté kilometry, ale také čas a další náklady způsobené nedosta­tečnou efektivitou.

Jak systémy sledování vozidel fungují?

0

Sledování vozidel pracuje na základě globálních poloho­vacích systémů. Vozidla jsou vybavena zařízeními, která slouží jako přijímače pro důležité satelitní signály. Sledování vozidel pro laiky nemusí vyžadovat nic víc než smartphone, zatímco jiné systémy mohou zahrnovat i určitý druh instalace.

Zařízení GPS neustále komunikuje se satelitem, když je vozidlo v pohybu. Kromě poskytování informací o konkrétní poloze vozidla dokáže mnoho sledovacích systémů zajistit i jiné klíčové údaje, jako je směr a rychlost.

Co je software pro sledování vozidel?

0

Software pro sledování vozidel pomáhá provo­zo­va­telům vozových parků sledovat celou jejich flotilu vozidel s možností zobrazení jednot­livých nákladních vozů nebo dodávek. Takový software lze využít jako komplexní řešení pro správu vozového parku, jelikož poskytuje data potřebná k efektivnímu provozu podniku. Správci vozového parku mohou například sledovat dodržování plánů údržby stejně snadno jako monitorovat polohu vozidel.

Jak funguje software pro sledování vozidel?

0

Software pro sledování vozidel umožňuje firmám efektivně analyzovat údaje o vozovém parku. Zpracovává data o poloze vozidel a informace o stylu jízdy řidičů, které můžete využít v aplikaci pro správu vozového parku. Software pro sledování vozidel pracuje v reálném čase, takže budete mít vždy přesné informace o svém provozu.

Podívejte se, jak funguje

Jak fungují systémy sledování vozidel přes GPS?

Názory našich zákazníků

case ferns
If Webfleet cost twice as much, we’d still use it.
Andy Saunders, Ferns Surfacing Ltd.
case marshalls
Set to save 10% on logistics thanks to Webfleet.
Guy Ripley, Marshalls
case wright mix
Fleet productivity increased by 15%.
Peter Harris, Wright Mix

Návratnost investice do 6–9 měsíců

Naplánujte si ukázku, abyste zjistili, jak může služba Webfleet pomoci vaší firmě, nebo si promluvte s odborníkem, který zodpoví všechny vaše dotazy ohledně našich řešení.