Hlášení sledování vozidel

Sledování vozidel monitoruje čas, místo a způsob použití vašich vozidel. Společnost Webfleet nabízí širokou řadu hlášení o sledování vozidel, ze kterých můžete vyčíst informace pro zlepšení procesů, zvýšení efektivity a snížení nákladů na palivo.

Příklady hlášení o sledování vozidel

Podrobná hlášení

Budete mít přehled o tom, jak často a jak dlouho jsou vaše vozidla využívána.

trip reports daily summary
ttb trip report detailed

Detailní hlášení

Získáte detailní hlášení o efektivitě vašich vozidel na silnicích.

Povinná hlášení

Spolehlivé automatické knihy jízd vám pomůžou splnit zákonné povinnosti.

ttb trip report logbook

Která data se monitorují?

Údaje o cestě

Údaje o cestě v reálném čase i historické údaje zahrnující čas zahájení a ukončení cesty, polohu, vzdálenost, dobu trvání a dobu stání. Hlášení vám pomohou efektivněji plánovat a vytvářet harmo­no­gramy, účtovat mzdy a platy, včas diagnos­ti­kovat problémy a vysílat nejbližší tým ke každému novému úkolu s minimálním počtem najetých kilometrů.

Údaje o vozidle

Získávejte údaje o vozidle, jako jsou úspora paliva, emise uhlíku a události během jízdy, např. prudké brzdění nebo překročení rychlosti. Tyto informace indikují proble­ma­tické styly jízdy a pomáhají vaší firmě snižovat množství vypro­du­ko­vaného uhlíku a náklady na palivo, a přispívají rovněž k bezpečnosti vašich řidičů na silnicích.


Jak se nahlašují údaje o vozidle a řidiči?

Přehledný panel pro sledování vozidel

Údaje o cestě a o vozidle z vašeho vozového parku se přehledně zobrazují na grafickém panelu aplikace Webfleet. Tímto způsobem máte k dispozici vizuální zobrazení ukazatelů výkonnosti (KPI), které ovlivňují kvalitu vašich služeb, produk­tivitu a náklady, takže ihned vidíte, co se děje a kde je prostor pro zlepšování. Pro každý ukazatel výkonnosti můžete nastavit srovnávací měřítka a vyhod­no­covat vůči nim výkon jednotlivců a skupin.

Podrobná hlášení o sledování vozidel

Můžeme generovat přesné a spolehlivé knihy jízd a hlášení o sledování vozidel na základě různých kritérií, jako je počet služebně a soukromě najetých kilometrů, časy jízd, spotřeba paliva a doba stání. Lze také naplánovat pravidelná hlášení k daňovým přiznáním nebo vytvářet hlášení kdykoli na vyžádání za účelem hodnocení hospo­dárného využití paliva. Soubory s údaji můžete dokonce exportovat do zúčtování mezd a platů a jiných aplikací, tímto způsobem ušetříte čas věnovaný adminis­traci a dosáhnete hladšího chodu procesů.

Návratnost investice do 6–9 měsíců

Naplánujte si ukázku, abyste zjistili, jak může služba Webfleet pomoci vaší firmě, nebo si promluvte s odborníkem, který zodpoví všechny vaše dotazy ohledně našich řešení.