Ekologická a bezpečná jízda

Pomáhá vylepšit styl jízdy a ušetřit na pohonných hmotách

Služba Webfleet nabízí správcům vozového parku a řidičům podrobné informace o stylu jízdy. Mohou tak reagovat na aktuální situaci před jízdou, během ní i po jejím skončení. Se službou Webfleet zvýšíte bezpečnost svých řidičů a vozidel a budete šetrnější k životnímu prostředí.

Ekologické a úsporné funkce jízdy

Pomoc se zlepšením stylu jízdy

Abychom řidičům pomohli vylepšit jejich styl jízdy, vyvinuli jsme systém OptiDrive 360. Nabízíme jeden z nejkom­plex­nějších přístupů k neustálému zlepšování dovedností vašich řidičů.

Řešení OptDrive 360 poskytne vašim pracovníkům pestrou paletu ukazatelů stylu jízdy a umožní jim se poučit, získat nové poznatky, vyhod­no­covat a srovnávat.

Řidičům služba Webfleet nabízí okamžitou zpětnou vazbu a prediktivní rady za jízdy, zatímco správci vozového parku získají přehledné rady, kde ušetřit.

Podívejte se, jak služba Webfleet pomůže vašim řidičům zlepšit styl jízdy.

OptiDrive 360⁠
Pomoc se zlepšením stylu jízdy
Sledování spotřeby paliva a emisí uhlíku

Sledování spotřeby paliva a emisí uhlíku

Získáte přehled o spotřebě paliva a emisích svého vozového parku v reálném čase i v minulosti. Řídicí panel úspory paliva vám odhalí trendy i anomálie, porovná spotřebu v průběhu času a poskytne hlášení o palivu a uhlíkové stopě.

Zařízení LINK umístěné v autě získává informace z vozidla a předává je službě Webfleet. Nabízíme spolehlivé řešení pro osobní auta, lehká užitková vozidla i nákladní automobily.

Lepší údržba vozidel

Mějte přehled o technickém stavu svých vozidel. Údržba vozidel ve službě Webfleet vás upozorní na potíže s diagnos­tikou vozidel. Úkoly údržby můžete plánovat na základě skutečných informací o ujetých kilometrech.

Údržba vozidel⁠
Lepší údržba vozidel

Vše, co potřebujete vědět o hospodárné jízdě

Jak může být můj vozový park ekolo­gič­tější?

0

Aby byl váš vozový park ekolo­gič­tější, musíte nejprve porozumět jedinečným potřebám a dynamice svého podnikání. Měli byste se více zaměřit na snížení emisí uhlíku svého vozového parku? Nebo možná nastal čas vyměnit starší vozidla za elektrické modely? Zjistěte, co lze provést ihned a co je dlouho­do­bější závazek. Poté vytvořte akční plán pro ekolo­gič­tější provoz vozového parku. Chcete rychle začít? Prozkou­mejte iniciativu zvýšení ekolo­gič­nosti vozového parku od společnosti Webfleet a Justdiggit.

Co je strategie ekolo­gického vozového parku?

0

Strategie ekolo­gického vozového parku stanovuje misi a hodnoty udrži­tel­nosti společnosti s vozovým parkem. Dále popisuje konkrétní cíle, kterých chce firma s vozovým parkem dosáhnout. Strategie ekolo­gického vozového parku je vyjádřením zodpo­věd­nosti k životnímu prostředí s konkrétními akcemi, které může podniknout každý člen týmu ve společnosti. Hlavním bodem strategie je většinou ekolo­gič­tější způsob jízdy – snižování emisí je pro dopravní průmysl klíčové.

Co je udržitelná strategie správy vozového parku?

0

Udržitelná strategie vozového parku slučuje dovednosti správy vozového parku s digitálními řešeními. Využíváním dat v reálném čase a histo­rických dat o spotřebě paliva a emisích CO2 mohou správci vozového parku určit, které kroky zlepší udrži­telnost společnosti. Styl jízdy hraje roli ve spotřebě paliva a stavu vozidla, takže udržitelná strategie správy vozového parku by měla zahrnovat školení řidičů zaměřená na ekologickou jízdu.

Které techniky jízdy patří mezi ekologické?

0

Ekologický styl jízdy zahrnuje techniky, které snižují spotřebu paliva a emise CO2. Používání tempomatu pro udržení stálé rychlosti na dálnicích je jedna z nejeko­lo­gič­tějších jízdních technik. Omezení prudkého zrychlování, minima­li­zování chodu naprázdno, správné řazení rychlostí a volný dojezd – to jsou některé další efektivní techniky ekologické jízdy.

Snižuje hospodárná jízda počet dopravních nehod?

0

Pomalejší a ekolo­gič­tější rychlosti jízdy snižují riziko dopravních nehod. Jelikož jízdní rychlost ovlivňuje rychlost reakcí a chování řidiče, jako je brzdění a zatáčení, je hospodárná jízda bezpeč­nějším stylem jízdy. Nejeko­lo­gič­tější rychlost pro osobní automobily a lehká užitková vozidla je 60 až 80 km/h (tato ekologická rychlost se však může lišit podle vozidla).

Ekologická jízda: klíčové výhody

Snížení nákladů

Ekologická jízda je jedním z nejlepších způsobů, jak ušetřit za palivo.

Bezpečnější jízda

Pomáhá vylepšit styl jízdy a ušetřit na pohonných hmotách

Menší uhlíková stopa

S ekologickou jízdou máte možnost snížit emise uhlíku.

Důkaz ekolo­gického chování

Přispějte k ochraně životního prostředí.

Hlášení o ekologické jízdě ve službě Webfleet

Hlášení o spotřebě paliva

Budete moci sledovat spotřebu paliva svých vozidel a snadno odhalíte odchylky.

ttb fuel consumption report
wf co2 report

Hlášení o CO2

Pro všechna vozidla a cesty získáte informace o CO2, abyste mohli sledovat svou uhlíkovou stopu.

Hlášení funkce OptiDrive

Získejte informace o stylu jízdy svých řidičů.

report optidrive360
ttb maintenance report

Hlášení údržby

Budete upozorněni na nutnost provést údržbu vozidel.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.