Ekologická a bezpečná jízda

Pomáhá vylepšit styl jízdy a ušetřit na pohonných hmotách

Ekologická a bezpečná jízda

Pomáhá vylepšit styl jízdy a ušetřit na pohonných hmotách

Služba Webfleet nabízí správcům vozového parku a řidičům podrobné informace o stylu jízdy. Mohou tak reagovat na aktuální situaci před jízdou, během ní i po jejím skončení. Se službou Webfleet zvýšíte bezpečnost svých řidičů a vozidel a budete šetrnější k životnímu prostředí.

Ekologické a úsporné funkce jízdy

Pomoc se zlepšením stylu jízdy

Abychom řidičům pomohli vylepšit jejich styl jízdy, vyvinuli jsme systém OptiDrive 360. Nabízíme jeden z nejkom­plex­nějších přístupů k neustálému zlepšování dovedností vašich řidičů.

Řešení OptDrive 360 poskytne vašim pracovníkům pestrou paletu ukazatelů stylu jízdy a umožní jim se poučit, získat nové poznatky, vyhod­no­covat a srovnávat.

Řidičům služba Webfleet nabízí okamžitou zpětnou vazbu a prediktivní rady za jízdy, zatímco správci vozového parku získají přehledné rady, kde ušetřit.

Podívejte se, jak služba Webfleet pomůže vašim řidičům zlepšit styl jízdy.

OptiDrive 360⁠
Pomoc se zlepšením stylu jízdy
Sledování spotřeby paliva a emisí uhlíku

Sledování spotřeby paliva a emisí uhlíku

Získáte přehled o spotřebě paliva a emisích svého vozového parku v reálném čase i v minulosti. Řídicí panel úspory paliva vám odhalí trendy i anomálie, porovná spotřebu v průběhu času a poskytne hlášení o palivu a uhlíkové stopě.

Zařízení LINK umístěné v autě získává informace z vozidla a předává je službě Webfleet. Nabízíme spolehlivé řešení pro osobní auta, lehká užitková vozidla i nákladní automobily.

Lepší údržba vozidel

Mějte přehled o technickém stavu svých vozidel. Údržba vozidel ve službě Webfleet vás upozorní na potíže s diagnos­tikou vozidel. Úkoly údržby můžete plánovat na základě skutečných informací o ujetých kilometrech.

Údržba vozidel⁠
Lepší údržba vozidel

Vše, co potřebujete vědět o hospodárné jízdě

Jak může být můj vozový park ekolo­gič­tější?

0
Přejít na obsah

Aby byl váš vozový park ekolo­gič­tější, musíte nejprve porozumět jedinečným potřebám a dynamice svého podnikání. Měli byste se více zaměřit na snížení emisí uhlíku svého vozového parku? Nebo možná nastal čas vyměnit starší vozidla za elektrické modely? Zjistěte, co lze provést ihned a co je dlouho­do­bější závazek. Poté vytvořte akční plán pro ekolo­gič­tější provoz vozového parku. Chcete rychle začít? Prozkou­mejte iniciativu zvýšení ekolo­gič­nosti vozového parku od společnosti Webfleet a Justdiggit.

Co je strategie ekolo­gického vozového parku?

0
Přejít na obsah

Strategie ekolo­gického vozového parku stanovuje misi a hodnoty udrži­tel­nosti společnosti s vozovým parkem. Dále popisuje konkrétní cíle, kterých chce firma s vozovým parkem dosáhnout. Strategie ekolo­gického vozového parku je vyjádřením zodpo­věd­nosti k životnímu prostředí s konkrétními akcemi, které může podniknout každý člen týmu ve společnosti. Hlavním bodem strategie je většinou ekolo­gič­tější způsob jízdy – snižování emisí je pro dopravní průmysl klíčové.

Co je udržitelná strategie správy vozového parku?

0
Přejít na obsah

Udržitelná strategie vozového parku slučuje dovednosti správy vozového parku s digitálními řešeními. Využíváním dat v reálném čase a histo­rických dat o spotřebě paliva a emisích CO2 mohou správci vozového parku určit, které kroky zlepší udrži­telnost společnosti. Styl jízdy hraje roli ve spotřebě paliva a stavu vozidla, takže udržitelná strategie správy vozového parku by měla zahrnovat školení řidičů zaměřená na ekologickou jízdu.

Které techniky jízdy patří mezi ekologické?

0
Přejít na obsah

Ekologický styl jízdy zahrnuje techniky, které snižují spotřebu paliva a emise CO2. Používání tempomatu pro udržení stálé rychlosti na dálnicích je jedna z nejeko­lo­gič­tějších jízdních technik. Omezení prudkého zrychlování, minima­li­zování chodu naprázdno, správné řazení rychlostí a volný dojezd – to jsou některé další efektivní techniky ekologické jízdy.

Snižuje hospodárná jízda počet dopravních nehod?

0
Přejít na obsah

Pomalejší a ekolo­gič­tější rychlosti jízdy snižují riziko dopravních nehod. Jelikož jízdní rychlost ovlivňuje rychlost reakcí a chování řidiče, jako je brzdění a zatáčení, je hospodárná jízda bezpeč­nějším stylem jízdy. Nejeko­lo­gič­tější rychlost pro osobní automobily a lehká užitková vozidla je 60 až 80 km/h (tato ekologická rychlost se však může lišit podle vozidla).

Ekologická jízda: klíčové výhody

Snížení nákladů

Ekologická jízda je jedním z nejlepších způsobů, jak ušetřit za palivo.

Bezpečnější jízda

Pomáhá vylepšit styl jízdy a ušetřit na pohonných hmotách

Menší uhlíková stopa

S ekologickou jízdou máte možnost snížit emise uhlíku.

Důkaz ekolo­gického chování

Přispějte k ochraně životního prostředí.

Hlášení o ekologické jízdě ve službě Webfleet

Hlášení o spotřebě paliva

Budete moci sledovat spotřebu paliva svých vozidel a snadno odhalíte odchylky.

ttb fuel consumption report
wf co2 report

Hlášení o CO2

Pro všechna vozidla a cesty získáte informace o CO2, abyste mohli sledovat svou uhlíkovou stopu.

Hlášení funkce OptiDrive

Získejte informace o stylu jízdy svých řidičů.

report optidrive360
ttb maintenance report

Hlášení údržby

Budete upozorněni na nutnost provést údržbu vozidel.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.