Úspora paliva

Využijte digitální řešení ke snížení nákladů na palivo

Úspora paliva

Využijte digitální řešení ke snížení nákladů na palivo

Snižte své výdaje za palivo díky přehledům o vzorcích spotřeby paliva jednot­livých vozidel a celého vozového parku pomocí služby Webfleet. Vyhod­no­cujte data v reálném čase a historická data, abyste mohli určit, která opatření mohou vést k úspornější jízdě, údržbě a plánování tras vašeho vozového parku. Sledujte, jak úspory paliva vedou ke snížení emisí CO2. Zjistěte vše, co potřebujete vědět o úspoře paliva.

Zlepšete spotřebu paliva pomocí služby Webfleet

Snižte náklady na palivo svého vozového parku

sledováním dat v reálném čase

Plánujte trasy s nízkou spotřebou paliva

díky profe­si­o­nální navigaci

Snižte svou uhlíkovou stopu

a zvyšte udrži­telnost vozového parku

Klíčové funkce pro zlepšení spotřeby paliva

Sledování paliva v reálném čase

Potřebujete podrobný přehled o spotřebě paliva svého vozového parku? Po připojení ke sběrnici FMS nebo CAN nákladního vozidla můžete analyzovat spotřebu paliva jednot­livých jízd. Máte obavy z možných krádeží nebo neobvyklých ztrát? Dostávejte upozornění na nízkou hladinu paliva, abyste mohli rychle reagovat.

fuel
fuel over time

Historické přehledy o spotřebě paliva

Pomocí histo­rických dat na řídicím panelu Webfleet můžete měřit spotřebu paliva v průběhu času . Hledejte anomálie a výjimky při porovnávání spotřeby paliva vašeho vozového parku v průběhu času. Zjistěte, kde je třeba optima­li­zovat výkonnost vozidel a řidičů pro větší úsporu paliva.

Další informace o hlášeních služby Webfleet⁠

Profe­si­o­nální navigace

Zajistěte, aby vaši řidiči jezdili po těch nejbez­peč­nějších a nejefek­tiv­nějších trasách – spotřebu paliva snížíte, když budou jezdit mimo hustý provoz, stavební zóny a špatné počasí. Zařízení Driver Terminal PRO společnosti Webfleet poskytují přesné dopravní informace a navigaci pro nákladní vozy.

Další informace o profe­si­o­nální navigaci a dopravních informacích⁠
truck driver tunnel uk
pro 8475 front

Aktivní školení řidičů

Poskytněte svým řidičům zpětnou vazbu a rady přímo ve vozidle prostřed­nictvím našich zařízení Driver Terminal PRO. Audio­vi­zuální zprávy pomáhají řidičům upravit návyky, které způsobují plýtvání palivem a vznik emisí CO2, ať už jde o chod naprázdno, překročení rychlosti nebo nesprávné řazení.

Více informací o zařízení PRO 8475⁠

Používání tempomatu

Identi­fi­kujte řidiče, pro které by bylo vhodné další školení ohledně používání tempomatu. Pomocí sledování na mapě ve službě Webfleet zjistíte, kdy je tempomat zapnutý, nebo se jen podívejte na přehled o cestě. Při správném používání tempomatu řidiči více sundávají nohu z plynového pedálu.

service van driver pro8475 cam50 02 uk
van maintenance

Plánování údržby vozidel

Dobře udržovaná vozidla vám přinesou úsporu paliva. Když jsou vaše nákladní vozy v tom nejlepším stavu, jezdí úsporněji. Naplánujte si pravidelnou údržbu, abyste měli motory, pneumatiky a další součásti nákladních vozů ve špičkové kondici. Dostávejte diagnos­tická upozornění a automa­ti­zujte úlohy údržby.

Další informace o kontrolách údržby vozidel⁠

Více informací o úspoře paliva

Co je spotřeba paliva?

0
Přejít na obsah

Spotřeba paliva je hodnota, jakou vzdálenost dokáže vozidlo urazit na jeden litr benzínu nebo nafty. Optimální rychlost pro co nejnižší spotřebu paliva se u většiny osobních vozů a lehkých užitkových vozidel pohybuje zhruba od 65 do 80 km/h. Jízda nad 80 km/h zvyšuje aerody­na­mické tření a tím pádem i spotřebu.

Jak se spotřeba paliva měří?

0
Přejít na obsah

K měření spotřeby paliva se obvykle používají metrické jednotky: litry na 100 kilometrů neboli l/km. Výpočet spotřeby paliva se liší v závislosti na typu vozidla a dalších faktorech, jako je například hmotnost a výkon pneumatik. Průměrná spotřeba nákladního vozidla s návěsem je 30 l/100 km, což činí 39 000 litrů za rok.

Proč je důležité věnovat pozornost spotřebě paliva?

0
Přejít na obsah

Studie ukazují, že palivo představuje 38 % celkových nákladů na vlastnictví vozového parku. Efektivní spotřeba paliva je proto klíčová při snižování provozních nákladů. Nízká spotřeba paliva zvyšuje udrži­telnost vozového parku: čím efektivněji dokáží vozidla spotře­bo­vávat palivo, tím více snížíte emise CO2 svého vozového parku.

Jak zlepšit spotřebu paliva?

0
Přejít na obsah

Spotřebu paliva vozového parku můžete zlepšit kombinací dovedností správy vozového parku a digitálních řešení. Vyberte si nástroje, které vám pomohou optima­li­zovat chování řidičů (rychlost a chod naprázdno mají vliv na spotřebu paliva), plánování tras, údržbu vozidel a výkon pneumatik. Pomocí systému pro správu vozového parku jako Webfleet můžete snadno analyzovat aktuální i historické údaje o spotřebě paliva.

Co je řešení pro správu spotřeby paliva?

0
Přejít na obsah

Řešení pro správu spotřeby paliva pomáhá majitelům a správcům vozových parků lépe kontrolovat a zlepšit spotřebu paliva vozového parku. Telematické řešení integruje hardware a software a nabízí široké možnosti hlášení spotřeby paliva. Služba Webfleet vám může pomoct snížit spotřebu paliva až o 15 % díky funkcím pro správu spotřeby paliva, jako je profe­si­o­nální plánování tras a systém OptiDrive 360, který vyhodnocuje styl jízdy a poskytuje řidičům aktivní zpětnou vazbu.

Proč je důležité věnovat pozornost správě spotřeby paliva?

0
Přejít na obsah

Správa spotřeby paliva a zvyšování úspor paliva je pro vozové parky firem vždy prioritou, protože palivo představuje významnou část provozních nákladů. Palivo je nestálý a nevyhnu­telný výdaj, takže zavedení strategií pro jeho úsporu ve vozovém parku je zásadní pro vaši ziskovost.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.