Brand­stofef­fi­ci­ëntie

Gebruik digitale oplossingen om uw brand­stof­kosten te verlagen

Brand­stofef­fi­ci­ëntie

Gebruik digitale oplossingen om uw brand­stof­kosten te verlagen

Verlaag uw brand­stof­kosten op basis van beter inzicht in voertuig­spe­ci­fieke en wagen­park­brede brand­stof­ver­bruik­pa­tronen met Webfleet. Analyseer realtime en historische data om erachter te komen welke acties uw wagenpark kan nemen om efficiënter om te gaan met brandstof tijdens het rijden, het onderhoud en de route­planning. Monitor hoe uw brand­stof­be­spa­ringen leiden tot een lagere CO2-uitstoot. Ontdek alles wat u moet weten over brand­stofef­fi­ci­ëntie.

Verbeter uw brand­stofef­fi­ci­ëntie met Webfleet

Verlaag de brand­stof­kosten van uw wagenpark

Door realtime data te monitoren

Plan brand­stofef­fi­ciënte routes

Met profes­si­onele navigatie

Verklein uw ecologische voetafdruk

Voor een duurzamer wagenpark

Belangrijke functies om brand­stof­ver­bruik te verbeteren

Realtime brand­stof­in­for­matie

Wilt u goed begrijpen hoeveel brandstof uw wagenpark verbruikt? Als u verbinding maakt met de FMS- of CAN-bus van uw vrachtwagen, kunt u het brand­stof­ver­bruik op ritniveau analyseren. Maakt u zich zorgen over eventuele diefstal of ongebrui­ke­lijke verliezen? Ontvang alarmen over lage brand­stof­niveau's zodat u snel kunt reageren.

Dashboard met realtime brand­stof­in­for­matie
Webfleet dashboard voor brand­stof­ver­bruik

Historische inzichten in brand­stof­ver­bruik

Meet het brand­stof­ver­bruik in de loop van de tijd op basis van historische data op uw Webfleet-dashboard. Let op afwijkingen en uitzon­de­ringen wanneer u de brand­stofef­fi­ci­ëntie van uw wagenpark over een periode vergelijkt. Herken waar u de prestaties van voertuigen en het rijgedrag van bestuurders kunt optima­li­seren om meer brandstof te besparen.

Meer informatie over Webfleet Rapportage⁠

Profes­si­onele navigatie

Zorg ervoor dat de bestuurders de veiligste, effici­ëntste routes rijden, want voor een hogere brand­stofef­fi­ci­ëntie moeten files, wegwerk­zaam­heden en slecht weer worden vermeden. PRO Driver Terminals van Webfleet bieden nauwkeurige verkeers­in­for­matie en vracht­wa­gen­spe­ci­fieke navigatie.

Meer informatie over profes­si­onele navigatie en verkeer⁠
Profes­si­onele navigatie van Webfleet
Bestuurders feedback op PRO Driver Terminal

Actieve coaching van bestuurders

Ondersteun uw bestuurders met feedback en adviezen in het voertuig via onze PRO Driver Terminals, om het rijgedrag te optima­li­seren. Audio­vi­suele berichten helpen bestuurders om brand­stof­ver­spil­lende gewoonten met een hoge CO2-uitstoot op het moment zelf aan te passen, van stationair draaien en te hard rijden tot verkeerd schakelen.

Meer informatie over PRO 8475⁠

Begeleiding bij cruise­control

Bepaal welke bestuurders meer training in cruise­control nodig hebben. Stel via de groene volgin­for­matie op de kaart in Webfleet vast waar cruise­control is geactiveerd of bekijk het ritrapport. Bij een beter gebruik van cruise­control hebben bestuurder hun voet minder op het gaspedaal.

Optima­liseer rijgedrag met ritrap­porten
Bespaar brandstof met voertuig­on­derhoud

Planning van voertuig­on­derhoud

Bespaar meer brandstof door goed onderhouden voertuigen. Wanneer uw voertuigen in optimale staat zijn, verbruiken ze minder brandstof. Plan regelmatig onderhoud in om motoren, banden en andere vracht­wa­gen­on­der­delen in topvorm te houden. Ontvang diagnos­tische alarmen en automa­tiseer onder­houds­taken.

Meer informatie over voertuig­on­der­houds­con­troles⁠

Meer informatie over brand­stofef­fi­ci­ëntie

Wat is brand­stofef­fi­ci­ëntie?

0
Naar content gaan

Brand­stofef­fi­ci­ëntie verwijst naar de afstand die een voertuig kan afleggen met één liter benzine of diesel. De beste snelheid voor een laag brand­stof­ver­bruik voor de meeste perso­nen­wagens en lichte bedrijfs­voer­tuigen is ongeveer 55 tot 80 kilometer per uur (km/u). Bij een rijsnelheid van meer dan 80 km/u neemt de lucht­weer­stand toe en de brand­stofef­fi­ci­ëntie af.

Hoe wordt brand­stofef­fi­ci­ëntie berekend?

0
Naar content gaan

De autori­teiten gebruiken meestal metrieke data om brand­stofef­fi­ci­ëntie te berekenen: liter per 100 kilometer, of L/km. Bereke­ningen van brand­stofef­fi­ci­ëntie variëren per voertuigtype en factoren zoals gewicht en banden­pres­taties. Het gemiddelde brand­stof­ver­bruik van een zwaar bedrijfs­voertuig met een aanhanger is 30 L/100 km, wat neerkomt op 39.000 liter per jaar.

Waarom is brand­stofef­fi­ci­ëntie belangrijk?

0
Naar content gaan

Onderzoek laat zien dat benzine goed is voor tot wel 38% van de totale eigen­doms­kosten van een wagenpark. Brand­stofef­fi­ci­ëntie is dus erg belangrijk bij het verlagen van de opera­ti­onele kosten. Een zuinig wagenpark is een duurzamer wagenpark: hoe efficiënter uw voertuigen brandstof verbruiken, hoe meer de CO2-uitstoot van uw wagenpark omlaag gaat.

Hoe verhoog ik de brand­stofef­fi­ci­ëntie?

0
Naar content gaan

Verbeter de brand­stofef­fi­ci­ëntie van uw wagenpark door fleet manage­ment-vaar­dig­heden te combineren met digitale oplossingen. Kies tools waarmee u bestuur­ders­pres­taties (rijgedrag zoals snelheid en stationair draaien bepalen het brand­stof­ver­bruik), route­planning, voertuig­on­derhoud en banden­pres­taties kunt optima­li­seren. Met een fleet manage­ment-systeem zoals Webfleet kunt u eenvoudig realtime en historische gegevens over het brand­stof­ver­bruik analyseren.

Wat is een brand­stof­ma­na­ge­ment­op­lossing?

0
Naar content gaan

Een brand­stof­ma­na­ge­ment­op­lossing helpt eigenaren en beheerders van wagenparken om het brand­stof­ver­bruik beter onder controle te houden en efficiënter te maken. Een telema­ti­caop­lossing integreert hardware en software, en biedt krachtige rappor­ta­ge­mo­ge­lijk­heden over brand­stof­ver­bruik. Webfleet kan u helpen om 15% brandstof te besparen dankzij brand­stof­ma­nagment­functies zoals profes­si­onele route­planning en OptiDrive 360, dat de rijstijl analyseert en bestuurders actieve feedback over hun rijgedrag geeft.

Waarom is brand­stof­ma­na­gement belangrijk?

0
Naar content gaan

In elk wagenpark is het belangrijk om brandstof te beheren en de efficiëntie te verbeteren, want de kosten van brandstof vormen een groot deel van de bedrijfs­kosten. Brandstof is een instabiele en onver­mij­de­lijke kostenpost, dus de imple­men­tatie van brand­stof­be­spa­rende strategieën voor uw wagenpark is cruciaal voor uw winst­ge­vendheid.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.