Ontdek het Webfleet-voer­tuig­volg­systeem voor lichte bedrijfs­wagens.

Verbeter de efficiëntie van uw wagenpark en uw mobiele personeel met onze fleet manage­ment-op­lossing Webfleet. Of u nu een wagenpark van 5 of 5000 voertuigen hebt en of het nu gaat om perso­nenauto's, bestel­busjes of vracht­wagens, met de fleet manage­ment-op­los­singen van Webfleet ontvangt u alle informatie die u nodig hebt om uw bedrijf nog succes­voller te maken.

Op branche

Op bedrijfs­grootte

Midden- en klein­be­drijf

Producten voor een middelgroot of klein wagenpark
Midden- en klein­be­drijf
 • Ga verder dan het volgen van voertuigen en maak teamwork eenvoudiger

Onder­ne­mingen

Oplossingen voor bedrijfs­wa­gen­parken en grote wagenparken
Onder­ne­mingen
 • Verbeter de service, verhoog de veiligheid en verlaag uw CO2-uitstoot

Op voertuigtype

Perso­nenauto's

Perso­nenauto's
 • Krijg alle tools die u nodig heeft om de prestaties te verbeteren

Lichte bedrijfs­wagens

Lichte bedrijfs­wagens
Lichte bedrijfs­wagens
 • Word flexibeler en haal alles uit uw lichte bedrijfs­voer­tuigen

Vracht­wagens

Vracht­wagens
 • Blijf aan de regelgeving voldoen, verhoog de veiligheid en laat uw bedrijf groeien

Passa­giers­vervoer

Passa­giers­vervoer
 • Bied hoogwaardige service terwijl u de kosten in de hand houdt

Elektrische voertuigen (EV's)

Elektrische voertuigen (EV's)
Elektrische voertuigen (EV's)
 • Beheer al uw EV- en ICE-voer­tuigen op één plek

Webfleet Trailer

Webfleet Trailer
 • Optima­liseer uw gebruik, beveiliging en brand­stof­ver­bruik

Per bedrijfs­functie

Fleet manager

Fleet manager
 • Bespaar tijd, houd klanten tevreden, geef prioriteit aan veiligheid

Trans­port­ma­nager

Trans­port­ma­nager
 • Ondersteun bestuurders, verlaag de kosten en verbeter de wagen­park­vei­ligheid

Service- en onder­houds­ma­nager

Service- en onder­houds­ma­nager
 • Werk efficiënter met de juiste oplossingen voor wagenparken

Aankoop en inkoop

Aankoop en inkoop
 • Vereen­voudig uw besluit­vorming en bedrijfs­pro­cessen

Eigenaar/ondernemer

Eigenaar/ondernemer
 • Plan beter door uw taken vanaf één platform te beheren

Perso­neels­ma­nager

Perso­neels­ma­nager
 • Vereen­voudig uw taken en houd uw bestuurders gemotiveerd

Supply chain manager

Supply chain manager
 • Voldoe aan de eisen van de klant met maximale flexi­bi­liteit

Maatschap­pelijk verantwoord ondernemen

Maatschap­pelijk verantwoord ondernemen
 • Maak het verschil met de duurzaamheid van uw wagenpark

IT-di­recteur

IT-di­recteur
 • Schaal uw IT-op­los­singen op naarmate het bedrijf groeit

Financieel directeur

Financieel directeur
 • Bespaar kosten, blijf de concur­rentie een stap voor

Ontdek welk type oplossing het beste bij uw bedrijf past

Gebruik onze Solution Advisor voor uw persoon­lijke product­aan­be­veling.

Bereken hoeveel u kunt besparen

Gebruik onze bespa­rings­cal­cu­lator en kijk hoe u kunt profiteren van een fleet manage­ment-op­lossing.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.