Groen rijden

Help de rijstijl te verbeteren en brandstof te besparen

Groen rijden

Help de rijstijl te verbeteren en brandstof te besparen

Een fleet management systeem is goed voor het milieu en veiligheid. Met de oplossingen voor groen rijden (eco driving) voorziet Webfleet zowel de fleet manager als de bestuurder van gedetail­leerde informatie over rijstijl. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om actie te ondernemen vóór, tijdens en na iedere rit. Houd uw voertuigen en bestuurders groen en veilig met Webfleet.

Functies voor een groen wagenpark

Werk aan een betere rijstijl

OptiDrive 360 is ontwikkeld om uw bestuurders te helpen met groen rijden en veilig te blijven op de weg. Wij bieden een van de meest complete benade­ringen om de rijpres­taties van uw wagenpark continu te verbeteren.

Met OptiDrive 360 kunnen uw teams leren, gecoacht worden, evalueren en vergelijken met een uitgebreide reeks rijpres­ta­tie-in­di­ca­toren.

Bestuurders krijgen direct feedback en voorspellend rijadvies tijdens het rijden, en de fleet manager krijgt de mogelijke besparingen te zien.

Bekijk hoe Webfleet u helpt de rijstijl van uw bestuurders te verbeteren.

OptiDrive 360⁠
OptiDrive 360 is ontwikkeld om bestuurders te helpen met groen rijden en veilig rijden
Bewaak het brand­stof­ver­bruik en de CO

Bewaak het brand­stof­ver­bruik en de CO₂-uitstoot

Bekijk realtime inzichten en de geschie­denis van het brand­stof­ver­bruik en de uitstoot van uw wagenpark. Spot trends of onregel­ma­tig­heden met het brand­stofef­fi­ci­ën­tie-over­zicht en vergelijk de prestaties met brandstof- en CO2-rapporten.

Onze ingebouwde LINK-ap­pa­raten halen de gegevens op van het voertuig en presenteren deze in Webfleet. Of u nu perso­nenauto's, lichte bedrijfs­wagens of zware vracht­wagens hebt, wij hebben een betrouwbare oplossing die groen rijden ondersteunt.

Houd uw voertuigen in goede staat

Voor het behoud van een groen wagenpark is het van belang dat uw voertuigen goed onderhouden zijn. Met Webfleet-voer­tuig­on­derhoud krijgt u een melding als er problemen in een voertuig worden gedetec­teerd. Zo kunt u onder­houds­taken plannen op basis van realtime kilome­ter­ge­gevens.

Voertuig­on­derhoud⁠
Webfleet-voer­tuig­on­derhoud voor een groen wagenpark

Alles wat u moeten weten over eco driving

Hoe maak ik mijn wagenpark groener?

0
Naar content gaan

Als u een groen wagenpark wilt realiseren, moet u als eerste inzicht krijgen in de unieke behoeften en dynamiek van uw bedrijf. Moet u uw inspan­ningen verdubbelen om de CO2-uitstoot van uw wagenpark te verminderen? Of is het misschien tijd om oudere voertuigen te vervangen door elektrische modellen? Analyseer wat direct kan worden gedaan en waarvoor inzet op de langere termijn noodza­kelijk is. Gebruik de resultaten om een actieplan op te stellen waarmee u uw wagenpark groener maakt. Wilt u snel meters maken? Verken dan het Green Your Fleet-initiatief van Webfleet en Justdiggit.

Wat is een beleid voor een groen wagenpark?

0
Naar content gaan

In een beleid voor een groen wagenpark staan de duurzaam­heids­missie en -waarden van een wagenpark. Ook worden hierin de doelstel­lingen uiteengezet die voor het wagenpark moeten worden behaald. Een beleid voor een groen wagenpark geeft verant­woor­de­lijkheid voor het milieu weer, met concrete acties die elk teamlid in de onderneming kan uitvoeren. Groener rijden vormt doorgaans de kern van het beleid; het verminderen van uitstoot is essentieel voor de trans­port­sector.

Wat is duurzame fleet manage­ment-stra­tegie?

0
Naar content gaan

In een duurzame fleet manage­ment-stra­tegie worden fleet manage­ment-vaar­dig­heden gecom­bi­neerd met digitale oplossingen. Door gebruik te maken van realtime- en historische gegevens over brand­stof­ver­bruik en CO2-uitstoot kunnen fleet managers identi­fi­ceren met welke acties de duurzaamheid van het bedrijf kan worden verbeterd. Rijstijl speelt een belangrijke rol in brand­stofef­fi­ci­ëntie en de staat van het voertuig. Een duurzame fleet manage­ment-stra­tegie zou dus training van bestuurders/trainings­pro­gramma's op basis van groen rijden moeten omvatten.

Wat zijn technieken voor groen rijden?

0
Naar content gaan

Milieu­vrien­delijk rijden omvat technieken waarmee het brand­stof­ver­bruik en de CO2-uitstoot worden verlaagd. Een van de meest milieu­vrien­de­lijke rijtech­nieken is het gebruik van de cruise­control om op snelwegen een constante snelheid aan te houden. Andere effectieve technieken voor groen rijden zijn het vermijden van snelle acceleratie, minima­li­seren van stationair draaien, op het juiste moment schakelen en uitrollen op plekken waar dit veilig kan.

Vermindert eco driving het aantal ongevallen?

0
Naar content gaan

Door te rijden met lagere, milieu­ver­ant­woorde snelheden, neemt de kans op ongevallen af. De reactietijd en het gedrag van de bestuurder, zoals remmen en sturen, worden beïnvloed door de snelheid. Eco driving is dus veiliger rijden. De meest milieu­vrien­de­lijke snelheid voor perso­nen­wagens en lichte bedrijfs­voer­tuigen is 65 tot 80 km per uur (hoewel deze groene snelheid per voertuig kan verschillen).

driver management for transport companies

Mijn bestuurders gezond, tevreden en productief houden

driver management for transport companies

Verkrijg inzicht in hoe u bestuurders kunt werven en behouden, de produc­ti­viteit van bestuurders kunt verhogen en fysiek en mentaal welzijn kunt bevorderen.

Download de gratis gids

Eco driving: belang­rijkste voordelen

Verlaag kosten

Help de rijstijl te verbeteren en brandstof te besparen

Rijd veiliger

Help de rijstijl te verbeteren en brandstof te besparen

Minder CO2

Verlaag uw CO2-uitstoot met eco driving.

Milieu­bewust

Lever uw bijdrage en ga milieu­bewust te werk.

Verbeter uw brand­stof­ver­bruik

Webfleet eco driving-rap­porten

Groen rijden wordt gemakkelijk met de eco driving-rap­porten van Webfleet

Rapport over brand­stof­ver­bruik

Bewaak het brand­stof­ver­bruik van uw voertuigen en bekijk uitzon­der­lijke gebeur­te­nissen.

Eco driving rapport over brand­stof­ver­bruik
Eco driving rapport over CO

CO2-rapport

Houd uw CO2-uitstoot in de gaten met CO2-gegevens voor alle voertuigen en ritten.

OptiDri­ve-rapport

Krijg inzicht in de rijstijl van uw bestuurders.

OptiDrive- rapport voor monitoring van de rijstijl van bestuurders
Onder­houds­rapport voor voertuigen

Onder­houds­rapport

Ontvang meldingen wanneer uw voertuigen onderhoud nodig hebben.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.