Lagere kosten met gegevens over brand­stof­ver­bruik, rijstijlen en voertuigen

Lagere kosten met gegevens over brand­stof­ver­bruik, rijstijlen en voertuigen

Bel mij terug

Webfleet geeft u realtime inzicht in brand­stof­ver­bruik en rijgedrag, zoals stationair draaien en gebruik van cruise­control. Met deze waardevolle gegevens kunt u stappen zetten om uw totale eigen­doms­kosten, brand­stof­kosten en CO2-uitstoot te verlagen.

Met brand­stofef­fi­ci­ëntie van Webfleet kunt u het volgende doen:

Verlaag uw bedrijfs­kosten

Verbeter brand­stofef­fi­ci­ëntie en verlaag CO2-uitstoot

Houd uw bedrijf duurzaam

Functies voor brand­stofef­fi­ci­ëntie

Realtime brand­stof­in­for­matie

Maak verbinding met de FMS of CAN-bus1 van uw voertuig en krijg zo duidelijk inzicht in het brand­stof­ver­bruik van elke rit. Meldingen van laag brand­stof­niveau bij afwijkend gebruik of diefstal.

fuel
fuel over time

Houd brand­stof­ver­bruik bij over een langere tijd

Met actuele en historische gegevens over brand­stof­ver­bruik en uitstoot van uw wagenpark ontdekt u trends of afwijkingen. Vergelijk prestaties over een periode op het dashboard voor brand­stofef­fi­ci­ëntie, spoor uitzon­der­lijke gevallen op en gebruik deze inzichten om uw bedrijfs­kosten te optima­li­seren.

Meer informatie over Webfleet-rapportage

Profes­si­onele vracht­wa­gen­na­vi­gatie

Onze Driver Terminals uit de PRO-serie bieden vracht­wa­gen­na­vi­gatie en nauwkeurige realtime verkeers­in­for­matie. Doordat uw chauffeurs de meest geschikte routes volgen, voorkomt u stationair draaien in files en onnodig lange afstanden.

Meer informatie over profes­si­onele navigatie en verkeer
truck driver tunnel
pro 8375 front adf idling en

Actief advies over rijstijl

Uw chauffeurs ontvangen actieve feedback en advies voor het rijden in het voertuig via de PRO Driver Terminal, om gewoontes tegen te gaan waarmee ze brandstof verspillen en CO₂-uitstoot verhogen.

Meer informatie over PRO 8475 TRUCK

Cruise­control vaker inschakelen

In Webfleet ziet u in het groen waar de cruise­control is ingeschakeld. U ziet het gebruik van de cruise­control ook in het ritrapport. Zo herkent u snel welke chauffeurs mogelijk meer training nodig hebben in het gebruik van cruise­control.

truck road 03

Alles wat u moeten weten over brand­stofef­fi­ci­ëntie

Wat is brand­stofef­fi­ci­ëntie?

Brand­stofef­fi­ci­ëntie verwijst naar de afstand die een voertuig kan afleggen met één liter benzine of diesel. De beste snelheid voor een laag brand­stof­ver­bruik voor de meeste perso­nen­wagens en lichte bedrijfs­voer­tuigen is ongeveer 55 tot 80 kilometer per uur (km/u). Bij een rijsnelheid van meer dan 80 km/u neemt de lucht­weer­stand toe en de brand­stofef­fi­ci­ëntie af.

Waarom is brand­stofef­fi­ci­ëntie belangrijk?

Onderzoek laat zien dat benzine goed is voor tot wel 38% van de totale eigen­doms­kosten van een wagenpark. Brand­stofef­fi­ci­ëntie is dus erg belangrijk bij het verlagen van de opera­ti­onele kosten. Een zuinig wagenpark is een duurzamer wagenpark : hoe efficiënter uw voertuigen brandstof verbruiken, hoe meer de CO2-uitstoot van uw wagenpark omlaag gaat.

Hoe verhoog ik de brand­stofef­fi­ci­ëntie?

Verbeter de brand­stofef­fi­ci­ëntie van uw wagenpark door fleet manage­ment-vaar­dig­heden te combineren met digitale oplossingen. Kies tools waarmee u bestuur­ders­pres­taties (rijgedrag zoals snelheid en stationair draaien bepalen het brand­stof­ver­bruik), route­planning, voertuig­on­derhoud en banden­pres­taties kunt optima­li­seren. Met een fleet manage­ment-systeem zoals Webfleet kunt u eenvoudig realtime en historische gegevens over het brand­stof­ver­bruik analyseren.

Hoe wordt brand­stofef­fi­ci­ëntie berekend?

In het Verenigd Koninkrijk gebruiken de autori­teiten meestal metrieke gegevens om brand­stofef­fi­ci­ëntie te berekenen: liter per 100 kilometer, of L/km. Bereke­ningen van brand­stofef­fi­ci­ëntie variëren per voertuigtype en factoren zoals gewicht en banden­pres­taties. Het gemiddelde brand­stof­ver­bruik van een zwaar bedrijfs­voertuig met een aanhanger is 30 L/100 km, wat neerkomt op 39.000 liter per jaar.

Je brand­stof­ver­bruik wordt grotendeels bepaald door je banden

Bekijk onze andere oplossingen

Voertuig­beheer

Voertuig­beheer met Webfleet
Voertuig­beheer
  • GPS-tracking, wagen­parkstatus controleren en onder­houds­taken beter inplannen.

Chauf­feur­beheer

Chauf­feur­beheer met Webfleet
Chauf­feur­beheer
  • Bestuur­der­si­den­ti­fi­catie, werkuren en onder­steuning voor prestaties, verbeterde rijstijlen en verbeterde veiligheid.

Onder­steuning bij het naleven van transport regelgeving

Onder­steuning bij het naleven van transport regelgeving
Onder­steuning bij het naleven van transport regelgeving
  • Een uitgebreid pakket hulpmid­delen voor naleving van vereisten betreffende tachografen en rijtijden van chauffeurs.

Optima­li­satie van werkpro­cessen

Werkpro­cesop­ti­ma­li­satie voor wagenpark
Optima­li­satie van werkpro­cessen
  • Communiceer eenvoudig met uw team op de weg voor betere werkpro­cessen en tijdige leveringen.
wfs transport 4 pillars whitepaper

Hoe overleeft en gedijt u in de vervoers­sector

wfs transport 4 pillars whitepaper

Ontdek hierin hoe u kunt omgaan met tacho­graaf­re­gel­geving, de produc­ti­viteit kunt verhogen, de verkeers­vei­ligheid kunt verbeteren en het brand­stof­ver­bruik kunt verlagen.

Download het eBook

Gemiddelde terug­ver­dientijd van 6 tot 9 maanden

Wilt u de bedrijfs­kosten verlagen en brand­stofef­fi­ci­ëntie verbeteren? Ga vandaag nog in gesprek met een van onze experts.

Krijg elke maand gratis trans­por­tin­zichten

Voer uw e-mailadres in om maandelijks onderzoek, gidsen en analyses in onze Transport Insights-nieuws­brief te ontvangen. U kunt zich op elk moment afmelden. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

1 CAN (Controller Area Network) is het belang­rijkste bussysteem in een voertuig en fungeert als een centraal netwerk­systeem. FMS (Fleet Management Systems Interface) is een gestan­daar­di­seerde interface die de toegang tot voertuig­ge­gevens mogelijk maakt.