API en SDK integratie

We zijn er trots op samen te werken met de volgende partners, die services met meerwaarde leveren waarmee u alles uit Webfleet haalt en de groei van uw bedrijf versnelt.

Promoted

Data2Track maakt innovatieve, efficiënte en gebruiks­vrien­de­lijke mobiele applicaties voor chauffeurs om werkpro­cessen te optima­li­seren, registreren en digitaal te verwerken in diverse Transport Management Software.

Promoted

Simacan levert een open platform voor digitale supply chain-sa­men­werking, geopti­ma­li­seerd voor dichte en tijdkri­tische netwerk­dis­tri­butie.

Promoted

OmniMove MobileForms maakt uw papieren rompslomp mobiel en digitaal in slechts 3 stappen.

EasyPark

EasyPark is de grootste parkeerapp voor bedrijven in Europa. Al sinds 2001 helpt het bekroonde platform bestuurders tijd en geld te besparen.
EasyPark is beschikbaar in meer dan 3200 steden in meer dan 25 landen en werkt samen met meer dan 2300 parkeer­diensten in heel Europa.

DASHDOC

Dashdoc is een bedrijf dat gecon­nec­teerde en intuïtieve trans­port­be­heer­software (TMS) in SaaS ontwikkelt. Dashdoc streeft ernaar de infor­ma­tie-uit­wis­seling in het goede­ren­vervoer over de weg vlotter te laten verlopen, de dagelijkse behoeften van de beroeps­groepen in de sector te begrijpen en erop in te spelen. Het bedrijf concen­treert zich op de ontwik­keling van techno­lo­gieën die vervoerders en verladers helpen een maximale efficiëntie te bereiken.

Data2Track

Data2Track maakt innovatieve, efficiënte en gebruiks­vrien­de­lijke mobiele applicaties voor chauffeurs om werkpro­cessen te optima­li­seren, registreren en digitaal te verwerken in diverse Transport Management Software. Deze oplossingen worden ingezet door trans­por­teurs en logistiek dienst­ver­leners om de inzet van mens en middel te optima­li­seren. Producten en diensten die zij ‘in-house’ en volledig in eigen beheer ontwikkelen waarbij de behoefte van u en uw klanten centraal staan.

NEXTdriver

NEXTdriver biedt een alles-in-één oplossing voor het coachen van chauffeurs door rijge­dra­ganalyse, onderlinge competitie en beloningen. Hierdoor kunnen bedrijven efficiënter te werk en besparen zij kosten door het verminderen van brand­stof­ver­bruik en onderhoud, evenals het voorkomen van ongevallen. NEXTdriver is een uitbreiding op Webfleet en OptiDrive wat de coaching van de chauffeurs ondersteunt en waarmee chauffeurs continue opvolging krijgen op hun rijgedrag.

Parkd

Meld automatisch parkeer­sessies aan- en af door de unieke en bewezen parkeer­op­lossing van Parkd. Zo bespaart u tot wel 20% op de parkeer­kosten van uw wagenpark. Door de naadloze integratie met Webfleet, registreert u in minder dan 5 minuten en start u direct met besparen. Beheer daarnaast alles rond parkeren in één overzich­telijk dashboard. Parkd werkt voor zowel kleine als grote wagenparken en is beschikbaar in heel Nederland. Met al jarenlange tevreden klanten, waaronder Alliander, Stedin, Eneco en Rentokil.

Shiftbase

Shiftbase is in 2010 opgericht om van perso­neels­planning en urenre­gi­stratie een minder tijdrovende klus te maken. Met software onder­steunen ze organi­saties in het sneller en efficiënter laten verlopen van deze processen. Shiftbase is makkelijk te gebruiken vanuit een webbrowser of via de mobiele app. Met de digitale prikklok of de kiosk app is het bijhouden van gewerkte uren eenvoudiger dan ooit!
Inmiddels maken ruim 3000 organi­saties in binnen- en buitenland dagelijks gebruik van het systeem. Deze organi­saties bevinden zich in verschil­lende sectoren, denk hierbij aan horeca, retail, transport en productie. Het is geschikt voor zowel kleine als grote bedrijven, met een of meerdere vestigingen.

Trip Software

Trip Software levert een totaal­op­lossing voor de touring­ca­ron­der­nemer. Van offerte, aanvraag tot en met het proces van facturering en boekhouding. Voor de planning gebruikt Trip Software een chauf­feur­sportal. De samen­werking met Webfleet is hierop een toevoeging. De chauffeur ziet op het device in de bus alle informatie van de geplande rit. De adres­ge­gevens hoeft de chauffeur niet meer in te voeren, de chauffeur kan direct vanuit de chauf­feur­sportal gaan navigeren. Het invoeren van kilome­ter­standen en grens­over­gangen is overbodig geworden. Dit betekent veel gemak voor de chauffeur en op kantoor heeft men altijd snel de juiste informatie.

YourSoft - PayHours NG

YourSoft biedt software voor het onder­steunen van algemene- en branchespe­ci­fieke bedrijfs­pro­cessen. Met de Uren-/CAO-/Salaris­voorloop sofware ‘PayHours NG’ wordt de meest geavan­ceerde en innovatieve oplossing geboden voor het verwerken van gewerkte uren van de chauffeurs van alle soorten vervoerders. De gewerkte uren worden volgens de geldende CAO(‘s) berekend naar de te verlonen uren. Volledig geauto­ma­ti­seerd en met de mogelijkheid om ook de loonstroken te berekenen en te vervaar­digen. Allemaal in één oplossing. Webfleet vormt samen met ‘PayHours NG’ een onver­slaanbare combinatie.

EVO informatietechnologie bv

EVO-it ondersteunt bedrijven met slimme software. EVO infor­ma­tie­tech­no­logie (EVO-it) is ontstaan uit EVO (nu Evofenedex): de belan­gen­be­har­tiger van verladers, ontvangers en eigen vervoerders in de groot- en detail­handel, bouw, industrie, agrarische sector en zakelijke dienst­ver­lening. Medewerkers van EVO-it hebben meer dan 25 jaar ervaring met het bieden van onder­steuning en slimme software. Ze kunnen u helpen met automa­tische ritten­planning, proof of delivery en wagenpark- en materi­eel­beheer.

Deep Orange B.V.

Deep Orange helpt bedrijven de inzet­baarheid van mensen en voertuigen te verbeteren, door zowel het werkproces als het wagen­park­beheer te automa­ti­seren. Hiermee verhogen bedrijven hun produc­ti­viteit, besparen ze tijd en kosten, en werken ze efficiënter en nauwkeu­riger. Zo kunnen ze gemaakte afspraken met hun klanten beter kunnen nakomen. Bedrijven met een wagenpark vanaf 5 voertuigen kunnen al door Deep Orange geholpen worden.

PTV

PTV Group plant en optima­li­seert alles wat mensen en goederen wereldwijd beweegt. Of het nu gaat om trans­port­routes, distri­bu­tie­struc­turen of installatie, reparatie & onder­houds­op­drachten. Met slimme algoritmes en een totaal­over­zicht van relevante transport- en tolkosten, helpt PTV u bij het optima­li­seren van uw rit- en route­planning. PTV heeft voor u de tools in handen om de controle te nemen, groei te realiseren en uw vracht­vervoer en routes te beheren - van de strate­gische planning voor de (middel)lange termijn tot de opera­ti­onele planning.

Simacan B.V.

Simacan levert een open platform voor digitale supply chain-sa­men­werking, geopti­ma­li­seerd voor dichte en tijdkri­tische netwerk­dis­tri­butie. Met realtime uitvoe­rings­be­heer­tools en interactie met zowel chauffeurs als klanten tijdens het leverings­proces, stelt Simacan u in staat een 5-sterren klant­er­varing te bieden. Zo vermindert u zowel de trans­port­kosten als de CO2-uitstoot. Simacan heeft met succes waarde gecreëerd voor de grootste super­markt­ketens van Nederland, vervoerders die actief zijn in winkel­aan­vulling en markt­lei­dende koeriers-, expres- en pakket­be­drijven (CEP).

Gullimex

Als u producten van kwaliteit levert, wilt u niet dat deze kwaliteit verloren gaat tijdens het transport. Om ervoor te zorgen dat gevoelige producten op tijd én onder de juiste omstan­dig­heden worden geleverd bij uw klanten, is het belangrijk om de veran­de­rende omgeving onder controle te hebben. Daarom meet, monitort, analyseert en registreert Gullimex temperatuur, lucht­voch­tigheid, CO2, lekdetectie en hygiëne in real-time. Dit zorgt er ook voor dat u kunt voldoen aan wet- en regel­ge­vingen rondom het monitoren van kritische processen.

Pionira NV

Pionira helpt bedrijven met digita­li­seren. Dit doen ze met e-docu­ment­op­los­singen voor de transport en logistiek die de produc­ti­viteit en efficiëntie in admini­stra­tieve processen verbeteren. Door partner­schappen met TMS-, WMS-, ERP-, Telematica- en IOT-sys­temen, kunt u bestaande en bekende applicaties blijven gebruiken. Hierdoor is de acceptatie hoog en de behoefte aan aanvullende training laag. Pionira werd opgericht in 2009 en kreeg als eerste een vergunning voor het uitstellen van een elektro­nische vrachtbrief (e-CMR).

Omnimove

Heeft u veel papieren formulieren die door uw chauffeurs met de hand worden ingevuld? Bent u onnodig veel tijd kwijt aan het verzamelen van formulieren en het voorkomen van dubbele invoer? Dan hebben wij voor u de oplossing! OmniMove MobileForms maakt uw papieren rompslomp mobiel en digitaal in slechts 3 stappen. Met een laagdrem­pelig en flexibel mobility platform, waarbij u zonder veel IT kennis uw eigen toepas­singen maakt. Het sluit naadloos aan op uw werkwijze en omdat het in de cloud staat heeft u geen grote investering nodig. U betaalt slechts € 12,50 per gebruiker per maand. De app kunt u downloaden in de Play- en Appstore. OmniMove MobileForms kan overal worden toegepast waar nu een papieren formulier wordt gebruikt. Denk aan Proof of Delivery, aflever­bonnen, werkbonnen, vragenpaden, voertui­gin­specties, schade­for­mu­lieren en meer.

TTd Mobility Solutions

TTd Mobility Solutions ontwikkelt innovatieve technische servi­ce­pro­ducten voor de transport- en logistieke sector. Loadmonitor is de bewezen oplossing van TTd Mobility Solutions tegen overbe­lading. Tempi is de unieke tempe­ra­tuur­re­gi­stra­tie-op­lossing voor voertuigen en geeft u realtime inzicht in de laadruim­te­tem­pe­ratuur. Net als Loadmonitor is ook Tempi te koppelen aan fleet management producten zoals Webfleet. Zo heeft u één platform waarin alle informatie samenkomt en kunt u nog beter én veiliger sturen.

Gribb

gribb creëert impact met data. Dit doen ze door gebruik te maken van rijgedrag, moderne (voertuig)technologie, data uit telematica en verkeers­vei­lig­heids­mar­keting. Hiermee bereiken ze een veilige en duurzame rijcultuur.
Deze technologie verrijkt de data uit Webfleet en zet deze om in concrete acties om de kosten van uw wagenpark te verlagen. gribb streeft ernaar om werkge­re­la­teerde verkeers­on­ge­vallen door menselijke fouten terug te brengen naar 0 en hiervoor slimme en moderne technologie in te zetten. Bij gribb geloven ze in het geven van feedback aan chauffeurs op een positieve en actie­ge­richte manier.
30% van al uw wagen­park­kosten staan in direct verband met het rijgedrag van uw chauffeurs. Als u chauffeurs de juiste inzichten geeft om veiliger te rijden, loopt u minder kans op schade, heeft u lagere kosten én bevordert u een duurzamer wagenpark. Met de datage­dreven coaching van gribb krijg je dus meer grip op schade­pre­ventie, CO2-uitstoot en de TCO.
Gain control, get gribb!

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.