Juridische informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Webfleet

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de koop en huur van Webfleet-service en -producten, samen met de Webfleet-servi­ce­voor­waarden en/of de voorwaarden betreffende de aanschaf of huur van producten.

Algemene voorwaarden

Webfleet-servi­ce­voor­waarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze Webfleet-service, samen met de algemene voorwaarden van Webfleet.

Webfleet-servi­ce­voor­waarden

Voorwaarden betreffende de aanschaf van producten

Deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van Webfleet zijn van toepassing als u hardwa­re­pro­ducten recht­streeks bij Webfleet hebt aangeschaft.

Voorwaarden betreffende de aanschaf van producten

Voorwaarden betreffende de huur van producten

Deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van Webfleet zijn van toepassing als u hardwa­re­pro­ducten recht­streeks bij Webfleet hebt gehuurd.

Voorwaarden betreffende de huur van producten

Algemene voorwaarden betreffende de aanschaf van producten en diensten

Deze algemene voorwaarden voor de aanschaf van producten en diensten zijn op u van toepassing indien u een leverancier van Bridgestone Mobility Solutions B.V. bent.

Voorwaarden betreffende de aanschaf van producten en diensten

Addendum Gegevens­ver­werking - volgens AVG-artikel 28

Addendum Gegevens­ver­werking

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.