Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Update over COVID-19.  Meer informatie

Fleet management

Woorden­lijst

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

Accelereren
Accelereren is de mate waarin de voertuigsnelheid toeneemt. Accelereren is het tegengestelde van afremmen.
Actief GPS-trackingapparaat
Ook: actieve GPS-tracker. GPS-trackingapparaat dat in regelmatige intervallen gegevens naar een centrale server verzendt. Hiermee is realtime tracking en tracing van een voertuig en geofencing mogelijk.
Analoge tachograaf
Apparaat in het voertuig dat snelheid, afstand en rijtijd registreert op een analoog apparaat.
API
Een application-programming interface (API) bestaat uit programmeerinstructies en standaarden om een webapplicatie of webhulpprogramma te gebruiken. Dankzij een API kunnen softwaretoepassingen verbinding maken, communiceren en informatie of functionaliteit met elkaar uitwisselen.
Afremmen
Afremmen is de mate waarin de voertuigsnelheid afneemt. Afremmen is het tegengestelde van accelereren.
Autoconnectiviteit
Connectiviteit is het koppelen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) tussen mens, machine en het Internet of Things (IoT). Met autoconnectiviteit kan het voertuig internettoegang en gegevens ontvangen van en delen met andere apparaten.

B

BeiDou
Voorheen bekend onder de naam COMPASS. Chinese versie van een Global Navigation Satellite System.
Bluetooth
Draadloze verbinding voor alledaagse apparatuur, zoals computers en telefoons. De verbinding overbrugt slechts een korte afstand en vervangt in wezen een kabelverbinding. Daarmee is deze functie bijzonder nuttig voor apparatuur die buiten wordt gebruikt, zoals mobiele telefoons en draagbare navigatieapparaten.
Bedrijfsintegratie
De integratie van een fleet management-oplossing met bestaande zakelijke applicaties. Een typisch voorbeeld van systeemintegratie is: een fleet management-oplossing koppelen aan een personeelsbeheersysteem. Daarmee kunt u dagelijkse activiteiten optimaliseren, door leveringen, mensen en middelen, en ladingen dynamisch in te plannen.
Bedrijfsvoertuigen volgen
Tracking en tracing van een volledig wagenpark van personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen. Hiermee kunt u positie, bewegingen, status en gedrag uitvoerig volgen.
Brandstofverbruik
Hoeveel brandstof een voertuig verbruikt in l/100 km of MPG (mijl per gallon). Deze kengetallen vormen een standaard om het brandstofverbruik en de zuinigheid van voertuigen vast te stellen en te vergelijken.
Brandstofefficiëntie
De verhouding tussen brandstofverbruik en de afgelegde afstand.
Breedtegraad
Geografische coördinaat die aangeeft hoe noordelijk/zuidelijk een positie op aarde is.
Besparingscalculator
Interactief hulpprogramma op het web om bedrijven te laten zien hoeveel geld en tijd ze kunnen besparen met een fleet management-oplossing.
Brandstofmanagementsysteem
Bij een brandstofmanagementsysteem wordt gebruik gemaakt van een proces om het brandstofverbruik en de brandstofkosten te beheren en te verlagen.

C

CO₂-uitstoot
Uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) in de atmosfeer. Bij voertuigen wordt de CO₂-uitstoot gevormd door de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren die lopen op benzine of diesel.
Connected car
Een motorvoertuig dat is voorzien van telematica. Daarmee kan het verbinding maken met andere apparaten in de auto, of diensten, netwerken en apparaten buiten de auto.
Coördinaten
Een combinatie van cijfers (graden) om uw positie overal ter wereld aan te duiden. Coördinaten worden doorgaans aangegeven met een lengte- en breedtegraad. Als u weet dat de coördinaten van Amsterdam 52° 22’ breedte en 4° 53’ lengte zijn, kunt u de locatie precies aanwijzen op een kaart.
Controle van brandstofverbruik
De controle van het brandstofverbruik en de voertuigstatistieken in een wagenpark om brandstofkosten terug te dringen en de rijstijl te verbeteren.
CAN-bus
CAN-bus is een standaard bussysteem voor voertuigen waarmee communicatie tussen meerdere elektronische regeleenheden van het voertuig mogelijk is. CAN staat voor Controller Area Network. Elektronische regeleenheden (ECU's) zijn onderdelen van een voertuig die informatie bevatten en informatie van andere delen van het voertuig kunnen registreren en delen.

D

Dashboard
Een dashboard is een visuele weergave van Key Performance Indicators (KPI). U krijgt ze te zien in één overzicht, zodat u voortdurend op de hoogte blijft van belangrijke actuele informatie. Een fleet management-dashboard verstrekt bijvoorbeeld uitgebreide realtime informatie over de voertuigen in een wagenpark.
Digitale tachograaf
Apparaat in het voertuig dat snelheid, afstand en rijtijd digitaal registreert.
Driver Terminal
Apparaat en interface in de auto voor functies zoals navigatie, werken aan orders, communicatie met de planning, analyse van rijstijl en in hoeverre milieuvriendelijk wordt gereden, verbetering van rijstijl, logboek, enzovoort.
Dynamische ordertoewijzing
Procedures om opdrachten toe te wijzen aan bestuurders. In fleet management wordt hiermee ordertoewijzing van begin tot eind mogelijk gemaakt. Aan de hand van informatie over status, positie en verwachte aankomsttijd kan de geschiktste bestuurder voor een bepaalde opdracht worden gekozen. Instructies en opdrachtupdates kunnen op afstand naar Driver Terminals worden gezonden.
Digi Tacho Symbolen
Digi Tacho symbolen (digitale tachograaf symbolen) zijn de gegevenspunten waarmee de activiteiten van een bestuurder worden geregistreerd.

F

Fleet management
Een vakterm voor een breed scala oplossingen voor voertuiggerelateerde applicaties waarmee bedrijven hun wagenpark beheren – personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen.
Fleet management-systeem
Een combinatie van voertuigtechnologie en Software-as-a-Service (SaaS) waarmee bedrijven brandstof besparen, en de voertuigprestatie, de veiligheid van de bestuurder en de efficiëntie van het wagenpark verbeteren.
Fleet manager
Degene die in een bedrijf verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met bedrijfsvoertuigen en bestuurders.
Field-servicemanagement
Field-servicemanagement is het beheren van bedrijfsmiddelen met behulp van tools voor het beheren van planning, werkorders, analyse, rapportage en klantverwachtingen.

G

GALILEO
Europese versie van een Global Navigation Satellite System.
Geofencing
Een functie van voertuigvolgsystemen om op basis van GPS geografische grenzen te definiëren. Zo kan een coördinator worden gewaarschuwd wanneer bestuurders afwijken van de route of een vooraf bepaald gebied verlaten. Er is verschil tussen geofencing op de server of in het voertuig. Geofencing in het voertuig geeft onmiddellijk een waarschuwing wanneer het voertuig een geografisch gebied binnenkomt. Bij geofencing via de server wordt een waarschuwing verzonden door de fleet management-server wanneer deze de voertuigpositie heeft ontvangen en verwerkt.
GLONASS
Russische versie van een Global Navigation Satellite System.
GNSS
Global Navigation Satellite System verstrekt vanuit de ruimte geolocatie- en tijdinformatie aan een GNSS-ontvanger op elke plek op of in de buurt van de aarde waar er een zichtlijn zonder obstakels is naar vier of meer GNSS-satellieten. Er zijn diverse GNSS-systemen beschikbaar, zoals GPS, GALILEO, GLONASS en BeiDou. Navigatie- en volgsystemen zijn niet compatibel met alle GNSS-systemen. Voor voertuigvolg- en navigatiesystemen wordt GPS het vaakst gebruikt.
GPRS
General Packet Radio Service. Systeem om draadloos op hoge snelheid informatie te verzenden. Het wordt gebruikt voor internet, mobiele telefoons, computers en andere gegevens. GPRS is een veelgebruikt wereldwijd systeem voor de verzending van mobiele-telefoongegevens.
GPS
Global Positioning System. Amerikaanse versie van een Global Navigation Satellite System. GPS is een navigatiesysteem op basis van radiosignalen dat is ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het bestaat uit maar liefst 32 ruimtesatellieten. Iedereen met een GPS-ontvanger kan zijn eigen positie en snelheid bepalen dankzij de rondcirkelende GPS-satellieten die altijd en overal gratis kunnen worden gebruikt.
GPS-trackingapparaat
Ook: GPS-tracker. Voertuigvolgsysteem op basis van GPS-technologie.
GPS-voertuigvolgsysteem
Voertuigen kunnen worden gevolgd via een apparaat met GPS-technologie dat de voertuigpositie en andere informatie registreert. Er zijn actieve en passieve GPS-trackingapparaten.
GIS (Geografisch Informatie Systeem)
GIS (Geografisch Informatie Systeem) technologie die ontworpen is om topografische informatie te bekijken en te manipuleren. Meestal wordt GIS gebruikt bij de manipulatie van kaarten.

H

HGV/LGV
Afkorting voor zware bedrijfswagen; de officiële EU-term voor een vrachtwagen met een brutogewicht van minimaal 3500 kilo.
HOS (diensttijd)
HOS (diensttijd) verwijst naar regelgeving die wordt uitgevoerd door de bestuursorganen van het verkeer. De regels hebben betrekking op vrachtwagenchauffeurs, maar ook op postvervoerders en stads- en schoolbuschauffeurs.

I

Informatieve tracering
Uitvoerige informatie over de bewegingsgeschiedenis van een auto, in de vorm van een route op een kaart. De informatie omvat voertuigbewegingen, geeft afwijkingen aan en laat patronen zien.
ISO 27001
Een internationale standaard voor informatieveiligheid van de International Organisation for Standardisation (ISO): gestandaardiseerde vereisten en specificaties voor beheersystemen van informatieveiligheid. De ISO 27001-certificatie geeft aan dat een organisatie zijn processen volledig op orde heeft, en dat klantgegevens veilig zijn.
Inactieve tijd van een voertuig
ls een voertuig om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, wordt deze tijd ook wel inactieve tijd van het voertuig genoemd. Inactieve tijd van een voertuig kan verschillende redenen hebben. Vaak is de oorzaak echter een storing of schade aan het voertuig waarvoor reparatie of vervanging van onderdelen vereist is.

K

Koolstofrapporten (CO₂-rapport)
Rapportage om in een wagenpark de CO₂-uitstoot van elk voertuig en van elke rit uitvoerig te controleren.
Kilometerregistratie
Handmatige of automatische registratie van het aantal kilometers dat een voertuig heeft gereden.

L

LCV
Afkorting voor lichte bedrijfswagen; de officiële EU-term voor een voertuig met een brutogewicht van maximaal 3500 kilo.
Logboek
De registratie van voertuigritten voor belastingdoeleinden: ritten worden geclassificeerd als zakelijk of privé.
Lengtegraad
Geografische coördinaat die aangeeft hoe oostelijk/westelijk een positie op aarde is.

O

OBD-II / OBD2
Afkorting van On-Board-Diagnostics, een voertuigsysteem voor zelfdiagnose en rapportage. OBD-systemen zijn bedoeld om de prestaties van de motor te bewaken, maar geven ook een vroegtijdige waarschuwing bij storingen. Het OBD-systeem komt van pas bij onderhoud en reparatie van auto's, omdat met eenvoudige scanhulpprogramma's snel en eenvoudig cruciale diagnosegegevens kunnen worden verkregen. Het OBD-systeem is in de jaren tachtig geïntroduceerd door autofabrikanten. De modernste versie is OBD-II. In de meeste personenauto's of lichte bedrijfswagens bevindt de OBD-II-poort zich onder het stuur.
Onderhoudsinterval
Onderhoudsintervallen geven de frequentie aan waarmee een voertuig moet worden onderhouden. Voertuigonderhoud is essentieel voor de duurzaamheid en algemene toestand.

P

Passief GPS-trackingapparaat
Ook: passieve GPS-tracker. GPS-trackingapparaat dat in regelmatige intervallen gegevens opslaat, zonder deze naar een centrale server te verzenden. De gegevens worden gedownload en geëvalueerd wanneer het voertuig terugkomt bij het hoofdkwartier.
PAYD
Pay As You Drive. Verzekeringspremie en -kortingen op basis van het aantal gereden kilometers. Ook bekend onder de naam UBI.
PHYD
Pay How You Drive. Verzekeringspremie en -kortingen op basis van persoonlijke rijstijl (zoals remmen, versnellen, snelheidsoverschrijdingen). Ook bekend onder de naam UBI.
POI
Points of interest (POI) zijn nuttige plaatsen op de kaart, zoals benzinestations, garages en hotels.
Personeelsbeheer
Processen en functies waarmee een organisatie de productiviteit van individuele werknemers verhoogt. In combinatie met fleet management dient het om de communicatie tussen chauffeurs onderweg en het kantoor te verbeteren.

R

Rijstijl
De rijstijl is een indicatie van de manier waarop de bestuurder rijdt. De rijstijl wordt vastgesteld aan de hand van diverse gegevens zoals snelheid, remmen, uitrollen, schakelen, stationair draaien en sturen. De rijstijl kan invloed hebben op brandstofkosten, onderhoud en verzekeringspremies. De juiste rijstijl kan de totale kosten van voertuigbezit terugdringen.
Ritgebeurtenis
Van een ritgebeurtenis is sprake als een chauffeur een bepaalde mate van afremmen of accelereren overschrijdt. Dit wordt gemeten door een versnellingsmeter en geregistreerd tijdens het remmen, nemen van bochten, sturen en plotseling afremmen, zoals bij een botsing.
Rijstijl
Hoe veilig en efficiënt bestuurders zich gedragen op de weg.
Routeoptimalisatie
Het plannen en optimaliseren van routes voor een voertuig of wagenpark, rekening houdend met de positie van klanten, de rijtijd en de afstand.
Rit
Een rit is een beweging van een voertuig van een beginpositie naar een eindpositie.

S

Stationaire tijd
Stationaire tijd is de tijd dat het voertuig stilstaat met draaiende motor of heel langzaam beweegt. Meestal wordt de stationaire tijd geregistreerd na vijf minuten. ijd
Stationair draaien
De motor draait terwijl het voertuig zich niet verplaatst. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor een rood stoplicht, of terwijl u geparkeerd bent en de motor laat draaien. Het is gunstig voor het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot om minder stationair te draaien.
SaaS-platform
Software-as-a-Service (SaaS) is een model van softwaredistributie waarbij een provider applicaties aanbiedt die klanten via internet kunnen gebruiken. U betaalt naar gebruik in plaats van de software aan te schaffen. De SaaS-aanbieder is verantwoordelijk voor installatie, onderhoud en ondersteuning van het platform. Zo maakt de organisatie geen kosten voor hardware, onderhoud en licenties.
Solution Advisor
Interactief hulpprogramma op het web om bedrijven te adviseren welke fleet management-oplossing het best bij hun bedrijf past.
Snelheidsoverschrijdingstijd
Hoe lang een bestuurder de snelheidsbeperking overschreden heeft.
Stilstand
Wanneer een voertuig niet meer beweegt en zijn GPS-positie in een specifieke tijdsinterval niet verandert. Stilstand wordt beëindigd wanneer een voertuig gaat bewegen of de GPS-positie weer verandert.

T

Toerental
Omwentelingen per minuut. Hiermee wordt de rotatiesnelheid van een mechanische component aangegeven, zoals de omwentelsnelheid van de motor.
Tachograaf
Apparaat dat in grote voertuigen – doorgaans vrachtwagens en bussen – wordt geplaatst om automatisch snelheid, afstand en rijtijd te registreren. Een tachograaf is verplicht als het betreffende voertuig onder EU- (Europese Unie) of AETR-regels (Frans: Accord Européen sur les Transports Routiers) valt. Daarmee zijn chauffeurs en werkgevers gedwongen hun activiteiten nauwkeurig bij te houden, de registratie te bewaren en op aanvraag door te sturen naar autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van rijtijden.
Tachograph Manager
Dit is een complete digitale tachograaf-oplossing om op afstand en handmatig gegevens te downloaden. Zo kunnen de gegevens van de rijprestaties worden geanalyseerd, van rijtijd tot rustperioden. Alle gegevens worden veilig gearchiveerd en zijn gemakkelijk op te halen.
Telematica
Telematica is een combinatie van twee woorden: telecom en informatica. Het is een spectrum technologieën dat met verbindingen (internet of communicatietechnologie voor korte afstand) en onder andere informatie over positie en diagnose zorgt voor gemak (bijvoorbeeld: melding 'banden oppompen' of de binnentemperatuur van het voertuig instellen), veiligheid (bijvoorbeeld: positiegebaseerde waarschuwingen of de toestand van de weg) en communicatiediensten.
Track & trace
Vergaren van huidige en eerdere posities (en andere informatie) van een voertuig of wagenpark dat GPS-technologie gebruikt.
Type voertuig
Classificatie van een voertuig, bijvoorbeeld personenauto, bestelwagen, vrachtwagen of bus.
Totale eigendomskosten (total cost of ownership, TCO)
De totale eigendomskosten worden berekend op basis van een uitgebreide financiële analyse van de complete levenscyclus van een kapitaalinvestering.
Tracking van bedrijfsmiddelen
Tracking van bedrijfsmiddelen is het proces om de exacte locatie, status, positie en andere relevante informatie van uw bedrijfsmiddelen te monitoren en te volgen.

U

Uitrollen
Een voertuig in dezelfde versnelling laten rijden, zonder te versnellen. Bij het uitrollen wordt geen brandstof in de motor geïnjecteerd. U verbruikt dus geen brandstof. Laat het voertuig niet uitrollen in neutraal, of met de koppeling ingetrapt. Dit is gevaarlijk omdat u als bestuurder dan minder controle heeft.
UBI (usage based insurance; verzekering naar gebruik)
Ook bekend onder de naam PAYD (pay as you drive) of PHYD (pay how you drive). Verzekering waarbij de premie afhankelijk is van het type voertuig, de afgelegde afstand, de positie en de rijstijl (bijvoorbeeld abrupt remmen of snel accelereren). Zo worden chauffeurs gestimuleerd om hun rijstijl aan te passen, wat leidt tot minder ongelukken en minder verzekeringsclaims.

V

Versnellingsmeter
Een apparaat om de acceleratie te meten.
Voertuigtracering
De mogelijkheid om de posities, bewegingen en andere gebeurtenissen van een auto te zien.
Voertuig volgen
Het in realtime in de gaten houden van de positie, bewegingen en andere gebeurtenissen van een voertuig.
Voertuigvolg-app
Mobiele app als aanvulling op een voertuigvolgsysteem, om een voertuig in realtime te volgen.
Voertuigvolgsysteem
Apparaat met GPS-technologie dat wordt aangesloten op een voertuig voor realtime tracking en tracing van de bewegingen.
Voertuigvolgsysteem
Apparaat met een GNSS-technologie, zoals GPS, dat wordt aangesloten op een voertuig om de bewegingen in realtime te volgen.
Vlootonderhoud
Vlootonderhoud heeft betrekking op alle processen die de voertuigen van uw wagenpark in goede staat houden, zodat ze zo veilig en effectief mogelijk zijn.

W

Wagenparkoptimalisatie
Alle activiteiten om een wagenpark effectiever en efficiënter te maken door middel van een fleet management-oplossing. Uitvoerige rapporten over brandstofverbruik door individuen en door het wagenpark geven de inzichten om deze optimalisatie door te voeren.
Werktijdregistratie
Automatisch registratie van werktijden van bestuurders, via een Driver Terminal. Dient om administratietijd in te korten en de teamprestaties te optimaliseren.

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten