Wat zijn de daadwer­ke­lijke kosten van een wagenpark?

Factoren om rekening mee te houden als het gaat om de wagen­park­kosten. Fleet managers hebben veel op hun bord liggen. Van het kiezen van de juiste voertuigen en het opleiden van de juiste chauffeurs tot zorgen voor een wagenpark dat de regels volledig naleeft.

Maar het minima­li­seren van de wagen­park­kosten is wel een van de hoogste priori­teiten van een fleet manager. Als de kosten voor wagen­park­beheer te hoog worden, heeft dat direct invloed op de winst van het vracht­wa­gen­be­drijf en kan dat leiden tot veel financieel verlies.


Hier volgen een aantal wagen­park­kosten.

een aantal wagen­park­kosten

Hier volgen een aantal wagen­park­kosten.

Brand­stof­kosten

Fleet managers hebben met veel factoren rekening te houden wanneer het om de brand­stof­kosten gaat. Factoren als planning, budget­tering en beheer van brandstof en de rijge­woontes van de chauffeur. Daarnaast zorgen regelmatige onder­houds­con­troles ervoor dat het brand­stof­ver­bruik efficiënt is. En dan kan een slechte route­planning ook nog eens leiden tot onnodig brand­stof­ver­bruik.

Omdat brand­stof­prijzen vaak onvoor­spelbaar zijn, kan het voor fleet managers lastig zijn om de brand­stof­kosten te beheren. Fleet manage­ment-software kan hierbij een belangrijke rol spelen. Met een krachtig voertuig­volg­systeem kunnen fleet managers slechte rijge­woontes signaleren die leiden tot brand­stof­ver­spilling.

Naar content gaan

Naleving en schen­dings­kosten

Het niet naleven van regelgeving en regels voor wagenparken kan leiden tot dramatische financiële gevolgen voor een vracht­wa­gen­be­drijf. Bedrijven die vaker de regels overtreden, kunnen een flinke boete verwachten. Bovendien werken verzend­be­drijven liever niet samen met risicovolle bedrijven die de naam hebben de regels te overtreden.

Daarom is het heel belangrijk dat een bedrijf de naleving van regelgeving nooit verwaar­loost. Alleen al in de Verenigde Staten betaalt de vracht­wa­gen­sector meer dan 15 miljoen dollar per maand aan boetes voor het schenden van HOS-richt­lijnen1. En dan hebben we het nog niet over de verze­ke­rings­kosten en ongelukken op de weg door vermoeidheid van de chauffeur of andere redenen.

Kosten van elektro­nische logboek­ap­pa­raten

Elektro­nische logboek­ap­pa­raten of ELD's zijn ook onderdeel van de wagen­park­kosten. Het is belangrijk om onderzoek te doen naar en een kosten­analyse uit te voeren van de verschil­lende soorten ELD's op de markt. Hoewel sommige mensen de kosten erg hoog vinden, wegen de voordelen een stuk zwaarder. Fleet managers en hun bedrijven profiteren van een lager brand­stof­ver­bruik en een afname van boetes wegens niet-na­leving.

Wagen­park­kosten verlagen

Wagen­park­kosten verlagen

Wagen­park­kosten verlagen

Nu we weten wat de belang­rijkste wagen­park­kosten zijn, gaan we het nu over iets belang­rijkers hebben: hoe verlagen we ze? U kunt verschil­lende dingen doen om de kosten van het runnen van een wagenpark te verlagen. Het eerste is het installeren van een fleet manage­ment-op­lossing zoals Webfleet. Deze kan u helpen met het:

Naar content gaan
  • Optima­li­seren van routes: de beste route betekent efficiënter brand­stof­ver­bruik.
  • Toezicht houden op de rijstijl: als u de gewoontes van uw chauffeurs kent en weet hoe u deze verbetert, kunt u overmatig brand­stof­ver­bruik en ongelukken op de weg voorkomen. Webfleet stuurt ook realtime feedback en advies om slechte rijge­woontes in te tomen.
  • Eenvoudig maken van naleving: u krijgt een melding wanneer uw chauffeurs een overtreding dreigen te maken, zodat u direct actie kunt ondernemen.
  • Automa­ti­seren van een onder­houds­schema: stel meldingen in wanneer het tijd is voor onderhoud. Zo houdt u voertuigen in topconditie voorkomt u meer kosten.

Bezoek de pagina over Webfleet voor meer informatie over hoe Webfleet u kan helpen de wagen­park­kosten te verlagen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.