Juridische informatie

Cookie­voor­keuren

Over cookies

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekst­be­stand dat wordt geplaatst op je computer, mobiele apparaat of systeem dat is aangesloten op je computer.
Welke soort cookies zijn er?
Er zijn verschil­lende soorten cookies. Functionele cookies worden voorzien om ervoor te zorgen dat de website goed werkt.
Naast de functionele cookies zijn er cookies om je een relevante webervaring te bieden en relevante adver­tenties te tonen. In de boven­staande cookies-in­stel­lingen kan je cookies en instel­lingen die wij gebruiken om onze inhoud of adver­tenties relevanter te maken voor jou in-/uitscha­kelen. Hieronder vind je meer informatie over deze cookies en instel­lingen.
Functionele cookies
Webfleet-websites en -services moeten informatie kunnen opslaan en ophalen om je de service of informatie te bieden waarom je hebt gevraagd. Bijvoor­beeld: je taalin­stelling en je gebrui­kersnaam om je aan te melden. Dit gebeurt aan de hand van functionele cookies. Het opslaan en ophalen van informatie gebeurt uitsluitend wanneer je gebruik­maakt van een dergelijke service. Deze cookies worden op je apparaat geïnstal­leerd omdat ze noodza­kelijk zijn voor een goed werkende website en voor het verlenen van de service. Verder gebruiken wij analytische cookies. Wij gebruiken Google Analytics, Piwik PRO, MixPanel, Adobe Target, Hotjar en Google Tag Manager om statis­tieken over de site te verzamelen, met het oog op een constante verbetering van onze website.
Cookies en instel­lingen voor perso­na­li­sering en adver­tenties
Wanneer je onze website bezoekt of onze adver­tenties ziet, willen wij je graag een relevantere en meer geper­so­na­li­seerde ervaring bieden. Hiertoe gebruiken wij cookies en instel­lingen voor perso­na­li­sering en adver­tenties. Met deze cookies verzamelen wij informatie over jouw interesses. Deze informatie gebruiken we om jou een meer geper­so­na­li­seerde ervaring te bieden. Wij gebruiken de volgende cookies en instel­lingen:
 • Adwords: om je relevante adver­tenties te tonen wanneer je de Google-zoek­motor gebruikt of om ervoor te zorgen dat je geen Webfleet-adver­tenties te zien krijgt in Google.
 • Google: Webfleet heeft via Google een verbeterde conversie geïmple­men­teerd, waarbij we de gegevens van de gebruiker (zoals e-mail, telefoon­nummer, voor-/achternaam en adres) naar ons platform sturen om onze websi­te­ser­vices te beheren. Om uw persoon­lijke gegevens te beschermen en het gebruik ervan door Google of andere derde partijen te beperken, worden deze gegevens verzonden via een beveiligd SHA256 hash-al­go­ritme / encryptie.
 • Doubleclick: om je relevante adver­tenties te tonen op webfleet.com of op externe websites. Doubleclick is eigendom van Google. Hun priva­cy­beleid vind je hier: https://www.google.com/policies/privacy/
 • Facebook: om je relevante adver­tenties te tonen op Facebook gebruiken wij een Facebook-cookie. Deze cookie wordt ook geïnstal­leerd als je geen Facebook-ac­count hebt. Als je met Facebook je interesses deelt, kunnen wij je relevantere adver­tenties tonen.
 • Bluekai: om je relevante adver­tenties te tonen op het Blueka­i-netwerk.
 • Bing: om je relevante adver­tenties te tonen wanneer je de Bing-zoek­motor gebruikt of om ervoor te zorgen dat je geen Webfleet-adver­tenties te zien krijgt in Bing.
 • LinkedIn: om je relevante adver­tenties te tonen op LinkedIn of om ervoor te zorgen dat je geen Webfleet-adver­tenties te zien krijgt op LinkedIn. Webfleet maakt ook gebruik van LinkedIn Analytics om gebrui­kers­in­for­matie te verzamelen met betrekking tot de adver­tenties die wij je via LinkedIn laten zien. We hebben algemene LinkedIn-ge­gevens (zoals branche, beroep, regio en bedrijfs­grootte) ontvangen van diegenen die onze advertentie hebben gezien. In combinatie met de cookie-in­for­matie gebruiken wij deze gegevens om de effec­ti­viteit van onze online campagnes te meten. Als je via een advertentie terechtkomt op de Webfleet-website, kunnen wij de interactie met onze adver­tenties analyseren en deze gebruiken voor presta­tie­me­tingen en verbe­te­ringen van onze websites. Deze gegevens zijn ook verstuurd naar LinkedIn en haar dochter­on­der­ne­mingen, zodat zij inzicht krijgen in de prestaties van onze adver­tenties (zoals het downloaden van een whitepaper of het invullen van een contact­for­mulier op de Webfleet site).
 • Pardot & Salesforce: om te begrijpen waarin onze zakelijke klanten geïnte­res­seerd zijn wanneer ze onze website bezoeken. Met deze informatie kunnen we onze zakelijke klanten relevantere informatie verstrekken.
 • Lead Forensics: wij willen zakelijke klanten die onze Telema­tics-website hebben bezocht graag opvolgen. Hiertoe wordt door Lead Forensics het bedrijfs­adres van de zakelijke bezoeker afgeleid uit het IP-adres. Wij gebruiken deze informatie en de producten die zij hebben bekeken op onze Telema­tics-website voor marketing- en verkoop­doel­einden.
Als je niet wilt dat deze cookies of instel­lingen worden geïnstal­leerd, schakel je gewoon de boven­staande cookie-in­stelling uit en sla je de instel­lingen op.
Gebruikt Webfleet ook andere techno­lo­gieën dan cookies?
Het gebruik van cookies is de voornaamste methode die wordt gebruikt, maar soms wordt er informatie opgeslagen en opgehaald met andere techno­lo­gieën, zoals via bestands­over­dracht of Web API's (Web Application Programming Interfaces). Dit gebeurt wanneer je een Webfleet-systeem op je computer aansluit.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.