Právní poučení

Předvolby souborů cookie

Informace o souborech cookie

Co jsou soubory cookie?
Cookie je textový soubor umístěný ve vašem počítači, mobilním zařízení nebo zařízení, které je připojeno k počítači.
Jaké typy soubory cookie existují?
Existují různé druhy souborů cookie. Funkční soubory cookie jsou využívány k zajištění správného fungování webu.
Vedle funkčních souborů cookie existují soubory cookie, které zajišťují přizpů­sobené webové prostředí a zobrazování relevant­nějších reklam. V nastavení souborů cookie výše je můžete vypnout nebo zapnout a upravit nastavení, která používáme v zájmu zajištění obsahu nebo reklam relevant­nějších pro vás. Další informace o těchto souborech cookie a nastavení najdete níže.
Funkční soubory cookie
Webové stránky a služby Webfleet musí být schopny ukládat a načítat informace, aby vám mohly poskytovat služby nebo informace, které požadujete. Jde například o nastavení jazyka a uživatelské jméno při přihla­šování. K tomu slouží funkční soubory cookie. Toto ukládání a načítání informací probíhá pouze v případě, že takovou službu využíváte. Tyto soubory cookie jsou nezbytné ke správnému fungování webu a zajištění služeb, a proto budou umístěny na vaše zařízení. Dále používáme soubory cookie pro analýzu stránek. Pomocí služeb Google Analytics, Piwik PRO, MixPanel, Adobe Target, Hotjar a Google Tag Manager shromaž­ďujeme analýzy stránek, abychom mohli náš web neustále vylepšovat.
Soubory cookie a nastavení pro přizpů­sobení a reklamy
Při návštěvě našeho webu nebo zobrazení našich reklam chceme, abyste dostávali relevant­nější a více přizpů­so­benou službu. Za tím účelem využíváme soubory cookie a nastavení pro přizpů­sobení a reklamy. Tyto soubory cookie nám umožňují shromaž­ďovat informace o vašich zájmech a využívat je k poskytnutí více přizpů­so­beného prostředí. Využíváme tyto soubory cookie a nastavení:
 • Adwords: K zajištění relevantních reklam při používání vyhledávače Google nebo vyřazení ze zobrazování reklam TomTom ve službách Google.
 • Google: společnost Webfleet imple­mentuje rozšířené konverze prostřed­nictvím platformy Google, ve kterých odesíláme údaje první strany (e-mail, telefonní číslo, jméno a příjmení, adresa) od uživatele do platformy za účelem správy služeb na našich webových stránkách. Tyto informace jsou přenášeny pomocí zabez­pe­čeného hashovacího algoritmu / šifrování SHA256 za účelem ochrany vašich osobních údajů a omezení využití těchto údajů společností Google nebo jinou třetí stranou.
 • DoubleClick: K zajištění relevantních reklam na webu webfleet.com nebo na externích webech. Službu DoubleClick vlastní společnost Google. Na tomto odkazu se můžete seznámit s jejich zásadami ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/
 • Facebook: K zajištění relevantních reklam v síti Facebook využíváme soubor cookie společnosti Facebook. Tento soubor cookie je umisťován, i když nemáte účet sítě Facebook. Pokud sdílíte své zájmy se společností Facebook, dokážeme vám nabídnout relevant­nější reklamy.
 • BlueKai: K zajištění relevantních reklam v síti BlueKai.
 • Bing: K zajištění relevantních reklam při používání vyhledávače Bing nebo vyřazení ze zobrazování reklam TomTom ve službě Bing.
 • LinkedIn: K zajištění relevantních reklam ve službě LinkedIn nebo vyřazení ze zobrazování reklam TomTom ve službě LinkedIn. Společnost TomTom také používá analýzy služby LinkedIn ke shromaž­ďování uživa­tel­ských informací v souvislosti s našimi reklamami, které se vám zobrazují ve službě LinkedIn. Získáváme obecná data služby LinkedIn o uživatelích, kteří viděli naši reklamu. Těmito daty mohou být podrobnosti o oboru, pracovní pozici, regionu nebo velikosti společnosti. Společně s informacemi ze souborů cookie tato data využíváme k měření efektivity našich inter­ne­tových kampaní. Pokud po kliknutí na naši reklamu navštívíte stránky společnosti TomTom, můžeme si zobrazit vaše chování v souvislosti s našimi reklamami a získané informace využít k měření účinnosti a ke zlepšování našich webových stránek. Tato data jsou rovněž zasílána společnosti LinkedIn a jejím přidruženým společ­nostem za učelem analýzy účinnosti našich reklam (např. stažení bílé knihy nebo vyplnění kontaktního formuláře na stránkách Webfleet).
 • Pardot & Salesforce: K pochopení, co zajímá naše zákazníky z řad firem při návštěvě našeho webu. Díky těmto informacím můžeme poskytnout těmto zákazníkům relevant­nější informace.
 • Lead Forensics: Chceme navázat další kontakt s návštěvníky z řad firem, kteří navštívili náš web Telematics. Za tím účelem služba Lead Forensics získává firemní adresu tohoto návštěvníka na základě jeho IP adresy. Tyto informace a informace o produktech prohlí­žených na našem webu Telematics využíváme k marke­tingovým a prodejním účelům.
Pokud nechcete používat tyto soubory cookie nebo nastavení, jednoduše zrušte zaškrtnutí nastavení souborů cookie výše a uložte si nastavení.
Používá společnost TomTom jiné technologie než soubory cookie?
Soubory cookie představují hlavní způsob, který se používá, ale občas jsou informace uloženy a načteny pomocí jiných technologií, např. prostřed­nictvím přenosu souborů aplikace Web API (Web Application Programming Interface), např. když připojíte zařízení TomTom k počítači.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

 • Cílená reklama
 • Analytické
 • Perso­na­lizace
 • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.