Nákup vozového parku

Zjednodušte své firemní procesy

Nákup vozového parku

Zjednodušte své firemní procesy

Když pracujete jako hlavní nákupčí vozového parku nebo jako manažer nákupu a logistiky, neustále hledáte lepší způsoby správy nákupu vozového parku, se kterými byste současně získali přehled o jeho výkonnosti a využití. Služba Webfleet, evropská jednička mezi řešeními pro správu vozového parku, zefek­tivňuje proces dokumentace a rozhodování.

Co je pro vás důležité jako pro manažera nákupu vozového parku?

Lepší přehled

Sledujte provoz firmy z řídicího panelu služby Webfleet. Porov­ná­vejte své předde­fi­nované klíčové ukazatele výkonnosti s daty v reálném čase, od produk­tivity pracovníků až po provozní ukazatele vozidel, a získejte přehled o návratnosti svých investic. Manažeři nákupu vozového parku společností, které využívají službu Webfleet, v průměru dosáhnou návratnosti investic během šesti až devíti měsíců.

wf dashboard
maintenance

Snížení nákladů

Získejte rychlý a jasný přehled o ziskovosti vozového parku díky hlášením o spotřebě paliva a údajům z cest. Upozornění na údržbu a automatická oznámení o poruše vozidla vám pomůžou vyhnout se neoče­ká­vaným prostojům vozidel a nákladným opravám. Zajímá vás, kolik může řešení pro správu vozového parku ušetřit vaší firmě? S naším kalku­lá­torem úspor to zjistíte během několika sekund.

Optima­lizace procesů

Rozhodování o tom, jak splnit firemní cíle, je složitý proces. Služba Webfleet automa­tizuje zdlouhavé papírování, čímž manažerům nákupu a logistiky uvolní čas, aby se mohli soustředit na strategii a plnění cílů. Náš systém pro správu vozového parku lze integrovat s vašimi stávajícími nástroji, díky čemuž získáte kompletní řešení bez nutnosti správy více nástrojů.

wf tracking van supporting image 03
fuel over time

Konku­ren­ce­schopnost

Jako manažer nákupu vozového parku neustále usilujete o dosažení vyšší efektivity. Sledujte spotřebu paliva vozového parku z jednoho rozhraní. Díky okamžitým hlášením o předešlém využití se dokážete efektivněji rozhodovat o nákupu nových vozidel. A jelikož budete mít všechna svá obchodní data na jednom místě, můžete svůj vozový park připravit na budoucnost díky užitečným analýzám.

Cíle udrži­tel­nosti

Zvýšení ekolo­gič­nosti vozového parku je klíčové ke snížení uhlíkové stopy. Mějte pod kontrolou emise CO2 a spotřebu paliva svého vozového parku. Systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách služby Webfleet vám umožní sledovat tlak a teplotu pneumatik. Dobře udržované pneumatiky vydrží déle a snižují spotřebu paliva, čímž podporují vaše ekologické cíle. Pokud jste připraveni na elektri­fikaci svého vozového parku, naše zpráva o elektri­fikaci vozového parku vám pomůže zjistit, která vozidla můžete nahradit elektro­mobily.

electric vehicles

Jak vám, jako manažerovi nákupu vozového parku, můžeme pomoci?

Komplexní a aktuální přehled o výkonnosti vozového parku

Nižší náklady sledováním spotřeby paliva a jízdních údajů

Udržení konku­ren­ce­schop­nosti díky efektiv­nějšímu vozovému parku

Automa­tizace pracovních postupů a vyšší produk­tivita pracovníků

Nové příle­ži­tosti ke zvýšení ziskovosti firmy

Sledování emisí uhlíku a zvýšení udrži­telnost

Zjistěte podrobnější informace o funkcích pro nákup vozového parku

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Chcete se dozvědět, jak snížit náklady vozového parku

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Stáhněte si e-knihu nyní a objevte způsoby, se kterými budete mít provozní náklady vozového parku pod kontrolou.

Získat kopii

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.