Využijte svá lehká užitková vozidla na maximum

Správa činností vašeho vozového parku nebyla nikdy tak snadná. Služba Webfleet poskytuje nejuce­le­nější řešení správy vozového parku pro vaše lehká užitková vozidla. Zlepšíte tak úroveň svých služeb a zvýšíte bezpečí řidičů.


Buďte pružnější

Větší akceschopnost

Buďte pružnější

Služba Webfleet umožňuje společ­nostem s lehkými užitkovými vozidly být dynamič­tější a flexi­bil­nější. Přidělte další zakázku té správné osobě podle nejkratší doby jízdy k zákazníkovi. Vaši zaměstnanci se vyhnou dopravní zácpě a tak dorazí na místo včas. Při plánování pak zohledníte již ověřené dojezdové doby. A své zákazníky přesně informujete o očekávaném času příjezdu.

Prokažte úroveň svých služeb

Zlepšete úroveň svých služeb

Prokažte úroveň svých služeb

Je důležité prokázat, že své služby poskytujete rychle a kvalitně. Se službou Webfleet svým zákazníkům transpa­rentně prokážete dobu strávenou prací, čas příjezdu, dodání služeb a mnohé další věci.

Snadná instalace uvnitř vozidla

Vyšší bezpečnost řidičů

Snadná instalace uvnitř vozidla

Službu Webfleet pro lehká užitková vozidla lze rychle nainsta­lovat do jakéhokoli užitkového vozidla. Pokud chcete rozšířit své podnikání, službu Webfleet je možné rychle nainsta­lovat do celého vozového parku. Certi­fi­kovaní mechanici minima­lizují dobu nečinnosti vozidla.

Ušetřete za palivo a vylepšete styl jízdy.

Ušetřete za palivo a vylepšete styl jízdy.

Systém OptiDrive 360 nabízí řidičům zpětnou vazbu ohledně řízení v reálném čase a pomáhá vašim zaměst­nancům řídit bezpečněji a hospo­dárněji. Navíc budete mít i z kanceláře okamžitý přehled o problémech s vozidly a budete tak moci rychle předcházet nebezpečným situacím a plánovat údržbu.

Možnost rozšíření funkcí

App Center

Možnost rozšíření funkcí

Se službou Webfleet pro lehká užitková vozidla je rozšíření funkcí hračka. Připojte řidičský terminál PRO pro snadnou navigaci a komunikaci s kanceláří. Umožněte hardwaru ostatních výrobců propojení pomocí funkce Bluetooth a získávání dat z teplotních snímačů, snímačů tlaku v pneuma­tikách, čteček čárových kódů, RFID a dalších prvků. A přidáním zařízení LINK 105 získáte i funkci pro ekolo­gičnost.

Výhody značky Webfleet

Zákazníci 50 000

Vyhovuje normě ISO 27001

Partneři ve vašem okolí

Špičkový výzkum a vývoj

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.