Hozza ki a legtöbbet a könnyű haszon­gép­jár­mű­vekből

Soha nem volt ilyen egyszerű a járműpark működésének irányítása. A Webfleet a könnyű haszon­gép­jár­művek számára a legtel­jesebb gépjár­mű­követő rendszert kínálja, hogy javítsa szolgál­tatása színvonalát és növelje jármű­ve­ze­tőinek biztonságát.

Legyen agilisabb

untranslated

Legyen agilisabb

A Webfleet lehetővé teszi, hogy a könnyű haszon­gép­jár­mű­vekkel rendelkező vállal­ko­zások dinami­ku­sabbak és rugal­ma­sabbak legyenek. Küldje a megfelelő személyt a következő feladatra a legrövidebb utazási idő alapján. Így a munkaerő elkerülheti a forgalmat, és biztosítja, hogy technikusai időben megérkeznek. Akár a tervezést is optima­li­zál­hatja a bevált utazási időkkel. Sőt, az ügyfelek tájékoz­tatást kaphatnak az érkezés pontos becsült időpont­járól.

Javítsa a szolgál­ta­tások színvonalát

Javítsa szolgál­ta­tásai színvonalát

Javítsa a szolgál­ta­tások színvonalát

Fontos igazolni idősze­rű­ségét és minőségét. A Webfleet segít­sé­gével átlát­ha­tó­ságot nyújthat ügyfeleinek, és jelen­té­seket készíthet a helyszínen töltött időről, az érkezési időkről, a szállítás igazo­lá­sáról és még sok minden másról.

Könnyen telepíthető, jármű­köz­pontú

Növelje a jármű­ve­zetők biztonságát

Könnyen telepíthető, jármű­köz­pontú

A könnyű haszon­gép­jár­mű­vekre speci­a­lizált Webfleet gyorsan telepíthető bármilyen haszon­gép­járműbe. Ha bővíteni szeretne, a Webfleet gyorsan telepíthető az egész járműpark esetében. A telepítést tanúsított szakemberek irányítják a járművek állás­ide­jének minima­li­zálása érdekében.

Takarítson meg üzemanyagot és javítsa a vezetési stílust

Takarítson meg üzemanyagot és javítsa a vezetési stílust

Az OptiDrive 360 valós idejű vissza­jelzést nyújt Önnek és jármű­ve­ze­tőinek a vezetési stílusról, elősegítve a bizton­sá­gosabb és gazda­sá­gosabb vezetést. A valós idejű digitális hibakódok haszná­la­tával akkor is tudni fogja, ha valami nincs rendben a járművel, ha az irodában tartózkodik – így gyorsan cselekedhet a veszélyes helyzetek megelőzése vagy a karban­tartás megter­vezése érdekében.

Bővített funkci­o­na­litás

App Center

Bővített funkci­o­na­litás

A könnyű haszon­gép­jár­mű­vekre speci­a­lizált Webfleet megoldással könnyedén bővíthető a funkci­o­na­litás. Csatla­kozzon egy PRO Jármű­ve­zetői terminálhoz az egyszerű navigáció és az irodával való kapcso­lat­tartás érdekében. Engedé­lyezze a harmadik fél hardverek Blueto­oth-kap­cso­laton keresztüli csatla­ko­zását, hogy további adatokat gyűjtsön a járműről és annak környe­ze­téről a LINK.connect segít­sé­gével. Ilyenek például a hőmér­sék­let-ér­zé­kelők, az abroncs­nyomás, a vonalkód beolvasása és az RFID. A LINK 105 hozzá­adá­sával gazdaságos funkciókkal is bővítheti a rendszert.

A Webfleet nyújtotta előny

50,000 ügyfelek

ISO 27001 tanúsítvány

Partnerek az Ön közelében

Iparág­vezető kutatás és fejlesztés

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.