Lösningar för vagnparks­han­tering med lätta yrkesfordon

Få ut så mycket som möjligt av dina lätta yrkesfordon med Webfleet

Lösningar för vagnparks­han­tering med lätta yrkesfordon

Få ut så mycket som möjligt av dina lätta yrkesfordon med Webfleet

Maximera värdet av dina lätta yrkesfordon samtidigt som du får full insyn i verksam­heten. Webfleets lösningar för lätta yrkesfordon kan hjälpa dig att optimera din vagnparks­han­tering: från att planera det dagliga schemat till att kommunicera med teamet på vägarna. Öka dina konkur­rens­för­delar genom att arbeta mer effektivt, tillhan­da­hålla en utmärkt kundservice och bättre säkerhet.

Våra lösningar för lätta yrkesfordon hjälper dig att

Spara bränsle

Coacha dina förare för mer miljö­an­passade och säkrare körstilar

Undvika trafik

Välja de bästa rutterna med profes­sionell navigering

Undvika förarstress

Förenkla uppgifterna med appar för arbets­flö­des­han­tering

Sänka dina försäk­rings­premier

Begränsa felaktiga anspråk med videobevis

Minska fordons stille­ståndstid

Digita­lisera inspek­tioner för att öka produk­ti­vi­teten

Undvika oro för laddnings­räckvidd

Ta reda på när du ska gå över till el och hur du optimerar elbilsladd­ningen

Se de viktigaste funktio­nerna i våra lösningar för lätta yrkesfordon

Förar­coachning för bräns­le­ef­fek­ti­vitet

OptiDrive 360-verktyget i Webfleet ger förare aktiv feedback så att de kan justera sin körstil. Identifiera trender eller avvikelser i din vagnparks bräns­le­för­bruk­nings­mönster från din infopanel. Analysera bräns­le­an­vänd­ningen såväl historiskt som i realtid.

optidrive score with header
wf pro8375 route planning

Optimerad ruttpla­nering

Hjälp dina förare att undvika trafik­stock­ningar, avstängda vägar och andra hinder med Profes­sionell navigering. Beräkna den snabbaste rutten till din destination genom att använda trafi­kin­for­mation i realtid, inklusive möjligheten att planera rutter, specifikt för större fordon.

Hantering av digitalt arbetsflöde

Minska pappers­ar­betet och effek­ti­visera verksam­heten med Webfleets lösningar för arbets­flö­des­han­tering. Driver Termi­nal-en­heter och digitala verktyg hjälper dig och dina förare att få mer gjort. Med drift­han­te­rings­appen kan du hantera din vagnpark på distans. Webfleet API:er ger en smidig integrering med olika verksam­hets­system, vilket förbättrar effek­ti­vi­teten i dina lösningar för perso­nal­han­tering.

wf mobile dashboard link racking
pro8475 front menu sv
wf mobile order management
wf mobile customer satisfaction

Större kundnöjdhet

Gör dina kunder ännu nöjdare med tillför­litliga beräknade ankomst­tider och orderstatus. Använd ditt order­han­te­rings­verktyg för att tillhan­da­hålla leverans­bevis. Dynamisk distri­bu­ering innebär att du kan boka jobb på ett effektivt sätt för att tillfreds­ställa kundens behov.

AI-styrd video­te­le­matik

Få fullständig information om trafi­ko­lyckor och körhän­delser. Webfleet Video bygger på AI-teknik, vilken identi­fierar riskabelt beteende, som användning av mobil­te­lefon, och meddelar förarna. Minska felaktiga försäk­rings­an­språk med videobevis.

wf screeshot ev management

Tydliga vägar för elfordon

Fortsätt resan mot elekt­ri­fi­ering genom elfor­dons­han­tering med Webfleet. Få information om din fulla elekt­ri­fi­e­rings­po­tential, oavsett om du har en stor eller liten vagnpark. Ta reda på vilka fordon som kan ersättas med elmodeller genom att analysera alter­na­tiven efter körsträcka och total ägande­kostnad.


Paket för vagnparker med lätta yrkesfordon

Vet du inte vilka produkter som passar bäst för dina behov? Webfleet erbjuder paket­lös­ningar, så att du får allt du behöver i ett enda paket. En engångs­in­stal­lation minimerar fordonens stille­ståndstid och ger snabbare avkastning på investe­ringen.

START

Fordonens placering och administ­ration

Få tillgång till spårning och sökning samt krångelfri administ­ration av körsträck­sloggar för bättre effek­ti­vitet

IMPACT

Bräns­le­be­sparing och hållbarhet

Minska bräns­le­för­bruk­ningen för att förbättra drift­sef­fek­ti­vitet och hållbarhet

TOTAL

Effek­ti­vitet och produk­ti­vitet

Optimera förar­kom­mu­ni­kation och heltäckande arbets­flö­des­han­tering för högre prestanda


Allt du behöver veta om lätta yrkesfordon

Vad står LCV för?

0
Hoppa till innehåll

LCV står för Light Commercial Vehicle (lätta yrkesfordon). I både Storbri­tannien och EU utgör lätta yrkesfordon en fordons­klass med en vikt på upp till 3,5 ton. Inom trans­port­sektorn kan lätta yrkesfordon vara skåpbilar och lätta lastbilar. Lätta yrkesfordon med sin kompakta storlek används vanligtvis för att trans­portera varor inom ett lokalt område, och mellan städer.

Varför använda vagnparks­han­tering för din vagnpark med lätta yrkesfordon?

0
Hoppa till innehåll

Med en lösning för vagnparks­han­tering för dina lätta yrkesfordon går det enklare att spara bränsle, förbättra körstilen, ge bra kundservice och arbeta mer effektivt. Med fordons­spårning kan du till exempel fördela jobb baserat på den närmaste föraren och skicka tillför­litlig beräknad ankomsttid till kunderna.

Hur fungerar program­varan för vagnparks­han­tering för lätta yrkesfordon?

0
Hoppa till innehåll

Program­varan för vagnparks­han­tering för lätta yrkesfordon hjälper företag att hantera vagnparken effektivt. Program­varan gör det möjligt för vagnpark­s­an­svariga att övervaka fordonens position, samt bräns­le­för­brukning och förar­pre­standa. Information i realtid om arbetstider och återstående körtider bidrar till att förenkla jobbpla­nering och efterlevnad, vilket ger vagnparken med lätta yrkesfordon en bättre produk­ti­vitet och säkerhet. Webfle­et-pro­gam­varan installeras av certi­fi­erade tekniker, vilket minimerar stille­stånds­tiden.

60.000 förlitar sig på Webfleet varje dag

Vi har en skyldighet att bidra till den gröna omställningen
Jan Ruben, Konica Minolta
With Webfleet improvement in delivery time of 20%.
Ben Povey, Krispy Kreme
Fleet productivity increased by 15%.
Peter Harris, Wright Mix

Få en demo

Se vad du kan uppnå med din verksamhet för lätta yrkesfordon med Webfleet

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.