Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Nu är det lättare än någonsin att hantera vagnparksanvändningen. Med WEBFLEET får du den mest kompletta lösningen för vagnparkshantering för lätta kommersiella fordon så att du kan förbättra tjänstenivåerna och öka förarnas säkerhet.

Mer rörlighet

Får större flexibilitet

Med WEBFLEET kan företag med lätta kommersiella fordon bli mer dynamiska och flexibla. Välj ut rätt person för nästa jobbuppdrag utifrån kortast restid. Det gör att teamet kan slippa trafiken och ser till att teknikerna kommer fram i tid. Du kan dessutom optimera planeringen genom att införliva historiska restider. Och kunderna kan informeras om en exakt beräknad ankomsttid.


Förbättra din servicenivå

Bevisa servicenivåer

Det är viktigt att kunna visa på punktlighet och kvalitet. Med WEBFLEET kan du ge kunderna insyn och rapporter om tid till plats, ankomsttider, leveransbevis och mycket mer.


Ökad förarsäkerhet

Lättinstallerad och fordonscentrerad

WEBFLEET för lätta kommersiella fordon kan installeras snabbt i alla typer av kommersiella fordon. Om du vill bygga ut kan WEBFLEET snabbt driftsättas i hela vagnparken. Fordonens stilleståndstid minimeras tack vare att certifierade installatörer sköter hanteringen.


WEBFLEET-rapportering

Spara in på bränslet och förbättra körbeteendet

Med OptiDrive 360 får du och dina förare återkoppling om körbeteende i realtid, vilket hjälper förarna att köra säkrare och bränslesnålare. Med digitala felkoder i realtid får du dessutom veta om något är fel med ett fordon, också när du är på kontoret. Det gör du kan agera snabbt och förhindra farliga situationer eller planera underhåll.


App Center

Utöka användningen

Med WEBFLEET för lätta kommersiella fordon är det enkelt att utöka användningsområdena. Anslut till en PRO-förarterminal för enkel navigering och kommunikation med kontoret. Gör det möjligt att ansluta maskinvara från tredje part via Bluetooth för att registrera ytterligare data från och kring fordonet med LINK.connect, till exempel temperatursensorer, däcktryck, streckkodsskanning och RFID. Genom att lägga till LINK 105 kan du dessutom lägga till miljöfunktioner.

Fördelen med Webfleet Solutions

Kunder till 50.000

ISO 27001-certifiering

Partner nära dig

Branschledande forskning och utveckling

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.