Få ut mesta möjliga av dina lätta kommer­siella fordon

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Få ut mesta möjliga av dina lätta kommer­siella fordon

Få ut mesta möjliga av dina lätta kommer­siella fordon

Nu är det lättare än någonsin att hantera vagnpark­san­vänd­ningen. Med Webfleet får du den mest kompletta lösningen för vagnparks­han­tering för lätta kommer­siella fordon så att du kan förbättra tjäns­te­ni­våerna och öka förarnas säkerhet.Får större flexi­bi­litet

Mer rörlighet

Får större flexi­bi­litet

Med Webfleet kan företag med lätta kommer­siella fordon bli mer dynamiska och flexibla. Välj ut rätt person för nästa jobbuppdrag utifrån kortast restid. Det gör att teamet kan slippa trafiken och ser till att teknikerna kommer fram i tid. Du kan dessutom optimera planeringen genom att införliva historiska restider. Och kunderna kan informeras om en exakt beräknad ankomsttid.

Bevisa service­nivåer

Förbättra din servicenivå

Bevisa service­nivåer

Det är viktigt att kunna visa på punktlighet och kvalitet. Med Webfleet kan du ge kunderna insyn och rapporter om tid till plats, ankomst­tider, leverans­bevis och mycket mer.

Lättinstal­lerad och fordons­cen­trerad

Ökad förar­sä­kerhet

Lättinstal­lerad och fordons­cen­trerad

Webfleet för lätta kommer­siella fordon kan installeras snabbt i alla typer av kommer­siella fordon. Om du vill bygga ut kan Webfleet snabbt driftsättas i hela vagnparken. Fordonens stille­ståndstid minimeras tack vare att certi­fi­erade instal­la­törer sköter hanteringen.

Spara in på bränslet och förbättra körbe­te­endet

Spara in på bränslet och förbättra körbe­te­endet

Med OptiDrive 360 får du och dina förare återkoppling om körbeteende i realtid, vilket hjälper förarna att köra säkrare och bräns­lesnålare. Med digitala felkoder i realtid får du dessutom veta om något är fel med ett fordon, också när du är på kontoret. Det gör du kan agera snabbt och förhindra farliga situationer eller planera underhåll.

Utöka använd­ningen

App Center

Utöka använd­ningen

Med Webfleet för lätta kommer­siella fordon är det enkelt att utöka använd­nings­om­rådena. Anslut till en PRO-förar­ter­minal för enkel navigering och kommu­ni­kation med kontoret. Gör det möjligt att ansluta maskinvara från tredje part via Bluetooth för att registrera ytterligare data från och kring fordonet med LINK.connect, till exempel tempe­ra­tur­sen­sorer, däcktryck, streck­kods­skanning och RFID. Genom att lägga till LINK 105 kan du dessutom lägga till miljö­funk­tioner.

Fördelen med Webfleet

Kunder till 60.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.