Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

OptiDrive 360 är vårt kompletta sätt att hjälpa förare anta en ansvarsfull körstil. Det ger värdefulla insikter för både vagnparksadministratören och föraren – med direkt återkoppling till förarna före, under och efter körningen. Ansvarsfull körning bidrar till lägre bränsleförbrukning, mindre underhåll och lägre försäkringspremier, vilket minskar fordonets totala ägarkostnad.


Insikter om körprestationer

OptiDrive 360 ger aktivt återkoppling och råd i realtid för att förbättra körprestationer. Vagnparksadministratörer och förare får skräddarsydda körinsikter på upp till åtta prestationsindikatorer i OptiDrive 360.


Fortkörning

Information om vad det är för hastighetsgräns och om förarna kör inom den

Körhändelser

Rapporter om snäv kurvtagning och plötslig inbromsning

Tomgångskörning

Information om tomgångskörning och tillhörande bränsleförbrukning

Bränsle

Bränsleförbrukning i realtid och i genomsnitt

Jämn hastighet

Rapporter om hastighetsväxlingar i körprestationer

Motorbromsning*

Förarna kan rekommenderas att släppa på gasen när de närmar sig en motorbromsningszon

Grön hastighet

Få en rekommenderad hastighet baserat på bränsleeffektivitet och hastighetsbegränsning

Växling

Rekommendation om lämplig växling kan optimera fordonets effektivitet

* Motorbromsning betyder att hålla bilen i rörelse utan att accelerera medan bilen fortfarande har en växel ilagd. Du bör inte färdas i bilen utan en växel ilagd eller med kopplingen nedtryckt. Det är farligt eftersom det minskar förarens kontroll.

Fördelar med OptiDrive 360

Minska kostnaderna

Minskar kostnader för bränsle, underhåll och försäkring, vilket sänker den totala ägarkostnaden för fordon.

Kör grönt

Påvisa miljöansvar genom att visa upp dina ansträngningar för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Öka förarsäkerheten

Återkoppling och råd i realtid för säkrare körning ger färre olyckor och mindre underhållstid.

Bli mer utvilad

Med en bättre körstil anländer förarna till kunden utvilade och redo att arbeta.

Vad behöver du?WEBFLEETLINK 410 eller LINK 510LINK 105 eller aktiverad FMSPRO-förarterminal

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.