Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information COVID-19 Update.  Läs merArrow right

OptiDrive 360

Öka vagnparkens prestanda

Få en demo
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

OptiDrive 360 är vårt kompletta sätt att hjälpa förare anta en ansvarsfull körstil. Det ger värdefulla insikter för både vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören och föraren – med direkt återkoppling till förarna före, under och efter körningen. Ansvarsfull körning bidrar till lägre bräns­le­för­brukning, mindre underhåll och lägre försäk­rings­premier, vilket minskar fordonets totala ägarkostnad.

Insikter om körpre­sta­tioner

Speeding

Fortkörning

Information om vad det är för hastig­hets­gräns och om förarna kör inom den

Advanced driver feedback

Körhän­delser

Rapporter om snäv kurvtagning och plötslig inbromsning

Idling

Tomgångs­körning

Information om tomgångs­körning och tillhörande bräns­le­för­brukning

Fuel

Bränsle

Bräns­le­för­brukning i realtid och i genomsnitt

Constant speed

Jämn hastighet

Rapporter om hastig­hets­väx­lingar i körpre­sta­tioner

Coasting

Motor­bromsning*

Förarna kan rekom­men­deras att släppa på gasen när de närmar sig en motor­broms­ningszon

Green speed

Grön hastighet

Få en rekom­men­derad hastighet baserat på bräns­le­ef­fek­ti­vitet och hastig­hets­be­gränsning

Gear shift

Växling

Rekom­men­dation om lämplig växling kan optimera fordonets effek­ti­vitet

Fördelar med OptiDrive 360

Report cost

Minska kostnaderna

Minskar kostnader för bränsle, underhåll och försäkring, vilket sänker den totala ägarkost­naden för fordon.

Green and safe driving

Kör grönt

Påvisa miljöansvar genom att visa upp dina ansträng­ningar för att minska bräns­le­för­brukning och koldi­ox­id­ut­släpp.

Safety

Öka vagnparkens prestanda

Återkoppling och råd i realtid för säkrare körning ger färre olyckor och mindre under­hållstid.

Smiling face

Bli mer utvilad

Med en bättre körstil anländer förarna till kunden utvilade och redo att arbeta.


Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* Motor­bromsning betyder att hålla bilen i rörelse utan att accelerera medan bilen fortfarande har en växel ilagd. Du bör inte färdas i bilen utan en växel ilagd eller med kopplingen nedtryckt. Det är farligt eftersom det minskar förarens kontroll.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nuArrow right