OptiDrive 360

Rapporter om hastig­hets­väx­lingar i körpre­sta­tioner

OptiDrive 360 och WEBFLEETOptiDrive 360 och WEBFLEETOptiDrive 360 och WEBFLEETOptiDrive 360 och WEBFLEETOptiDrive 360 och WEBFLEETOptiDrive 360 och WEBFLEET

OptiDrive 360 är vårt kompletta sätt att hjälpa förare anta en ansvarsfull körstil. Det ger värdefulla insikter för både vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören och föraren – med direkt återkoppling till förarna före, under och efter körningen. Ansvarsfull körning bidrar till lägre bräns­le­för­brukning, mindre underhåll och lägre försäk­rings­premier, vilket minskar fordonets totala ägarkostnad.

Insikter om körpre­sta­tioner

Fortkörning

Information om vad det är för hastig­hets­gräns och om förarna kör inom den

Körhän­delser

Rapporter om snäv kurvtagning och plötslig inbromsning

Tomgångs­körning

Information om tomgångs­körning och tillhörande bräns­le­för­brukning

Bränsle

Bräns­le­för­brukning i realtid och i genomsnitt

Jämn hastighet

Rapporter om hastig­hets­väx­lingar i körpre­sta­tioner

Motor­bromsning*

Förarna kan rekom­men­deras att släppa på gasen när de närmar sig en motor­broms­ningszon

Grön hastighet

Få en rekom­men­derad hastighet baserat på bräns­le­ef­fek­ti­vitet och hastig­hets­be­gränsning

Växling

Rekom­men­dation om lämplig växling kan optimera fordonets effek­ti­vitet

Fördelar med OptiDrive 360

Minska kostnaderna

Minskar kostnader för bränsle, underhåll och försäkring, vilket sänker den totala ägarkost­naden för fordon.

Kör grönt

Påvisa miljöansvar genom att visa upp dina ansträng­ningar för att minska bräns­le­för­brukning och koldi­ox­id­ut­släpp.

Öka vagnparkens prestanda

Återkoppling och råd i realtid för säkrare körning ger färre olyckor och mindre under­hållstid.

Bli mer utvilad

Med en bättre körstil anländer förarna till kunden utvilade och redo att arbeta.


Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* Motor­bromsning betyder att hålla bilen i rörelse utan att accelerera medan bilen fortfarande har en växel ilagd. Du bör inte färdas i bilen utan en växel ilagd eller med kopplingen nedtryckt. Det är farligt eftersom det minskar förarens kontroll.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu