Berättelse om Webfleet

TomTom Telematics blir WebfleetTomTom Telematics blir WebfleetTomTom Telematics blir WebfleetTomTom Telematics blir WebfleetTomTom Telematics blir WebfleetTomTom Telematics blir Webfleet

Berättelse om Webfleet

TomTom Telematics blir WebfleetTomTom Telematics blir WebfleetTomTom Telematics blir WebfleetTomTom Telematics blir WebfleetTomTom Telematics blir WebfleetTomTom Telematics blir Webfleet

Historien hittills

När vi lanserade vagnparks­han­te­rings­lös­ningen Webfleet från vårt ursprungliga kontor i Leipzig för 20 år sedan började internet bli en viktig del i hur världen fungerade och levde. Vi var bland de första att använda moln- och inter­net­teknik för att hjälpa företag stärka sin produk­ti­vitet och kapa kostnader.

2005 köptes vi upp av TomTom. Att bli del av det företag som revolu­tio­nerade navigering förde oss in på den inter­na­tio­nella marknaden. Som TomTom Telematics lanserade vi ansluten navigering, gick i bräschen för inbyggda diagnos­tik­system och nyskapade hur man förbättrar körstil med OptiDrive 360.

I dag betjänar vi 50 000 kunder med fordon i 60 länder världen över.

Webfleet kommer inte bara att fortsätta den utveck­lingen, utan dessutom öka farten. Med stöd från Bridgestone, världens största däckföretag, har vi den perfekta plattformen för det.

Anslutna data ger värdefulla insikter

Företag som känner sina fordon och förare genererar stora mängder data, men det är bara genom att koppla ihop de olika datapunk­terna som de kan dra lärdom av dem och se hur värdefull infor­ma­tionen är.

Det är just vad våra lösningar gör – kopplar ihop datapunk­terna för tydliga insikter som våra kunder kan utnyttja för att hantera sina fordon och förare mer effektivt.

Vi lägger redan till fler kraftfulla funktioner till våra lösningar för att kunderna ska få större insikt i och kontroll över verksam­heten, som orderop­ti­mering, it-in­te­grering, kameratjänster, anslutna däck och mycket mer.

Vi vet av erfarenhet att dagens spetsteknik är morgon­dagens vardagsmat som redan dagen efter blir oumbärlig. Därför placerar vi oss före konkur­ren­terna och investerar i och fokuserar på att leda vägen med de kraft­ful­laste, mest sofisti­kerade innova­tio­nerna inom mobilitet i världen.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.