Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Profes­sionell navigering och trafi­kin­for­mation

De bästa kilomet­rarna är de du inte behöver köra

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Att sitta fast i trafiken påverkar produk­ti­vi­teten och har en stor påverkan på dina tjänster och din planering. Därför anser vi att effektiv vagnparks­han­tering börjar med profes­sionell navigering som kan hantera trafik. Eller snarare undvika den. Webfleet Solutions har många års erfarenhet och ett komplext nätverk av trafikdata i realtid och avancerade algoritmer som tillsammans arbetar för att uppnå just detta mål.

Funktioner

Extremt exakt trafikinfo

Förare kan förlita sig på TomTom Traffic* som är så exakt att förare kan slippa plötsliga inbroms­ningar vid trafik­stockning. Mer troligt är att de undviker trafiken helt tack vare TomToms biljontals datapunkter som samlats in från flera hundra miljontals anslutna enheter och används med realtids­in­for­mation för att korrekt förutse och undvika trafik.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Inga förseningar på grund av stängda vägar

Undvik trafik­stock­ningar och fastna aldrig i trafik med Driver Terminal. Inte ens stängda vägar är längre ett problem då våra enheter uppfattar den stängda vägen och planerar runt den, även när fordonen tvingas in på vissa vägar.

Snabbaste rutterna

TomToms navige­rings­teknik är utrustad med en databas av körtider i realtid för att räkna ut den snabbaste rutten, när och vart som helst du åker. Förutom trafiken räknar den in trafikljus, rondeller och andra väghinder.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Mindre tid på vägen

Med Webfleet Solutions kan din arbets­styrka lägga mindre tid på vägarna och mer tid på kunderna samt ge realistiska ankomst­tider. Dina förare kan därför imponera på kunderna med sin pålitlighet samtidigt som de lägger mindre tid och bränsle på varje resa. Deras ökade produk­ti­vitet kommer dessutom ha en direkt påverkan på dina intäkter.

Anpassad navigering för stora fordon

Känn dig lugn med att vår förstärkta lastbilsna­vi­gator vet att ditt stora fordon får plats på vägen framför dig. Vår anpassade ruttdrag­nings­teknik räknar in fordonets typ, storlek, vikt, last och hastighet – så att du aldrig behöver oroa dig när du ska åka under en låg bro.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Fartkameror

Fartkameror är värdefulla hjälpmedel för säkrare körning och efterlevnad av trafik­regler. Platser för fasta och mobila fartkameror visas på förar­ter­mi­nalen i fordonet för att hjälpa dina förare att regelbundet kontrollera hastigheten och bibehålla en säker körstil.**

Driver Terminals

Med rätt abonnemang stöder alla våra Driver Terminals i PRO-serien trafi­kin­for­mation i realtid. Dessutom kan de bli en del av din vagnparks­han­tering, med active driver feedback (aktiv förar­feedback) för att spara på drivmedel, skicka instruk­tioner direkt till fordonet, hantera arbets­tids­re­gi­strering och mycket mer.

Utforska PRO-enheter
Webfleet Solutions

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* Kräver abonnemang.** Fartka­me­ratjänster kan vara otillåtna i vissa länder och ska bara användas enlighet med lokal lagstiftning. Fartka­me­ratjänster är inte tillgängliga i Schweiz och Frankrike.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu