Profes­sionell navigering och trafi­kin­for­mation

De bästa kilomet­rarna är de du inte behöver köra

Att sitta fast i trafiken påverkar produk­ti­vi­teten och har en stor påverkan på dina tjänster och din planering. Därför anser vi att effektiv vagnparks­han­tering börjar med profes­sionell navigering som kan hantera trafik. Eller snarare undvika den. Webfleet har många års erfarenhet och ett komplext nätverk av trafikdata i realtid och avancerade algoritmer som tillsammans arbetar för att uppnå just detta mål.

Funktioner

Extremt exakt trafikinfo*

Förare kan förlita sig på TomTom Traffic* som är så exakt att förare kan slippa plötsliga inbroms­ningar vid trafik­stockning. Mer troligt är att de undviker trafiken helt tack vare TomToms biljontals datapunkter som samlats in från flera hundra miljontals anslutna enheter och används med realtids­in­for­mation för att korrekt förutse och undvika trafik.

untranslated
untranslated

Inga förseningar på grund av stängda vägar

Undvik trafik­stock­ningar och fastna aldrig i trafik med Driver Terminal. Inte ens stängda vägar är längre ett problem då våra enheter uppfattar den stängda vägen och planerar runt den, även när fordonen tvingas in på vissa vägar.

Snabbaste rutterna

TomToms navige­rings­teknik är utrustad med en databas av körtider i realtid för att räkna ut den snabbaste rutten, när och vart som helst du åker. Förutom trafiken räknar den in trafikljus, rondeller och andra väghinder.

untranslated
untranslated

Mindre tid på vägen

Med Webfleet kan din arbets­styrka lägga mindre tid på vägarna och mer tid på kunderna samt ge realistiska ankomst­tider. Dina förare kan därför imponera på kunderna med sin pålitlighet samtidigt som de lägger mindre tid och bränsle på varje resa. Deras ökade produk­ti­vitet kommer dessutom ha en direkt påverkan på dina intäkter.

Anpassad navigering för stora fordon

Känn dig lugn med att vår förstärkta lastbilsna­vi­gator vet att ditt stora fordon får plats på vägen framför dig. Vår anpassade ruttdrag­nings­teknik räknar in fordonets typ, storlek, vikt, last och hastighet – så att du aldrig behöver oroa dig när du ska åka under en låg bro.

pro 8475 truck front
untranslated

Fartkameror*

Fartkameror är värdefulla hjälpmedel för säkrare körning och efterlevnad av trafik­regler. Platser för fasta och mobila fartkameror visas på förar­ter­mi­nalen i fordonet för att hjälpa dina förare att regelbundet kontrollera hastigheten och bibehålla en säker körstil.

Driver Terminals

Med rätt abonnemang stöder alla våra Driver Terminals i PRO-serien trafi­kin­for­mation i realtid. Dessutom kan de bli en del av din vagnparks­han­tering, med active driver feedback (aktiv förar­feedback) för att spara på drivmedel, skicka instruk­tioner direkt till fordonet, hantera arbets­tids­re­gi­strering och mycket mer.

Utforska PRO-enheter⁠
pro8375 pro7350 en
driver management for transport companies

Så håller du dina förare glada, hälsosamma och produktiva

driver management for transport companies

Få inblick i hur du kan rekrytera och hålla kvar förare, förbättra förarnas produk­ti­vitet och uppmuntra till psykiskt och mentalt välmående.

Ladda ned den KOSTNADSFRIA guiden

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Enheten får regelbundna uppda­te­ringar av programvara och fasta fartkameror. Den får också kartupp­da­te­ringar årstidsvis (fyra per år). Du behöver en aktiv inter­ne­tan­slutning via Wi-Fi® eller en dator med tillgång till internet för att kunna ladda ned uppda­te­ringarna. Enheten har även aktuella tjänster för trafik och fartkameror. Enheten måste vara ansluten till LINK med ett aktivt Webfleet LIVE-a­bon­nemang för att du ska kunna använda de här tjänsterna som en del av ditt Webfleet-kontrakt. Enheten måste vara smartp­ho­ne-an­sluten eller ha ett SIM-kort med data för att du ska kunna använda de här tjänsterna utan ett Webfleet-abonnemang. Fartka­me­ratjäns­terna är kanske inte tillåtna i vissa länder och ska bara användas enlighet med lokal lagstiftning. Fartkameror är inte tillgängligt i Tyskland, Schweiz eller Frankrike. I Frankrike har du endast tillgång till farozoner. Alla de här tjänsterna och uppda­te­ringarna kommer att vara tillgängliga så länge enheten är helt funktions­duglig. Helt funktions­duglig innebär att enheten kan ta emot program­upp­da­te­ringar, tjänst­upp­da­te­ringar och innehåll samt att den är kompatibel med aktuella tillbehör. En enhet är inte längre funktions­duglig när ett av dessa inte längre kan tas emot eller inte längre finns tillgängligt. Allt eftersom tekniken för kartor och navige­rings­pro­gramvara utvecklas kan de behöva nyare hårdvaru­teknik för att stödja dem. Om hårdvaran inte längre är kompatibel går den inte att uppdatera. Tjänster och uppda­te­ringar kan endast användas på den enhet de köptes tillsammans med och kan inte överföras till någon annan enhet.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.