Teknik

Vårt produkt­sor­timent

Våra produkter är utformade för att hjälpa dina team att arbeta bättre tillsammans. Vi ansluter dina fordon och din mobila arbetskraft till kontoret. När alla är anslutna får teamen bättre information och smartare beslut kan fattas. Hur gör vi det? Genom att göra saker enkla. Enkla för föraren, enkla för speditören och enkla för ledningen. Webfleet ser till att infor­ma­tionen alltid är enkel att nå.

Vårt produkt­sor­timent

Webfleet är kärnan i vår lösning och funktio­nerna kan utökas genom att lägga till olika fordon­ste­le­ma­ti­ken­heter och/eller förar­ter­mi­naler.

Ta reda på vilken lösning som bäst passar ditt företag

Använd lösnings­råd­gi­varen för att hämta din indivi­duella produkt­re­kom­men­dation.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.