Vagnparksop­ti­mering

Fatta smartare beslut med omfattande rapporter

Analysera och uppnå mer med Webfleets vagnparksop­ti­mering. Webfleets infopanel och rapporter ger utökad information om fordonen i realtid och du får omedelbart full kontroll.

Funktioner för vagnparksop­ti­mering

Lättåt­komliga nyckeltal

Webfleet ger dig omedelbar tillgång till nyckeltal som hjälper dig att optimera vagnparken i realtid. Service-, produk­ti­vi­tets- och bräns­le­in­di­ka­torer kan konfi­gu­reras efter dina specifika behov så att du kan upptäcka trender, jämföra resultat och identifiera områden som kan förbättras.

Infopanel – Nyckeltal med ett ögonkast
Rappor­tering – Få information

Få information

Med Webfleets omfattande rappor­te­rings­funk­tioner kan du optimera vagnparkens prestanda. De inkluderar branschens mest omfattande uppsättning färdiga rapporter och ger detaljerad information om enskilda personers aktiviteter och om vagnparken. Med anpassade rapporter kan du visa exakt den information företaget behöver – när du behöver det. Och rapporter kan schemaläggas att köras automatiskt eller så kan de laddas ner på begäran.

Läs mer om Webfleet-rapporter⁠

Få information direkt

När orderstatus ändras eller när fordon behöver underhåll eller förde­fi­ni­erade geozoner så skickar Webfleet omedelbart meddelanden till din instru­ment­panel.

Meddelanden – Automa­tisera arbets­tids­re­gi­stre­ringen

Allt du behöver veta om vagnparksop­ti­mering

Vad är vagnparksop­ti­mering?

0
Hoppa till innehåll

Vagnparksop­ti­mering kombinerar vagnparks­han­tering och digitala lösningar för att förenkla arbets­flödet, minska drift­kost­na­derna och öka både produk­ti­vi­teten och trafik­sä­ker­heten. Vagnparksop­ti­mering utnyttjar historiska och aktuella data för att ge översikt över verksam­heten så att du kan fatta bättre beslut snabbare. Det innefattar integrering av programvara för telematik och vagnparks­han­tering.

Varför ska du optimera vagnparken?

0
Hoppa till innehåll

Det är en klar fördel att ha full kontroll över verksam­heten. Optimering av vagnparken gör att du slipper krävande pappers­arbete och manuella uppgifter – du hanterar fordons­un­derhåll, efterlevnad, ruttpla­nering och förartimmar i en enda användarvy. Med en integrerad lösning för vagnparks­han­tering kan du spåra nyckeltal för din verksamhet, från bräns­le­för­brukning och beräknad leveranstid till trafik­sä­kerhet.

Hur kan du optimera vagnparken?

0
Hoppa till innehåll

Vagnparksop­ti­mering handlar om effek­ti­vitet: minska kostnaderna och samtidigt öka produk­ti­vi­teten. Du behöver utnyttja dina verksam­hetsdata till fullo för att optimera vagnparken. Med ett digitalt system för vagnparks­han­tering behöver du inte gå igenom stora datamängder manuellt, vilket gör det lättare att få snabba insikter. Slipp tidsödande administ­ration och fokusera på större uppgifter som att planera smartare rutter och ge förarna vägledning om bräns­le­för­brukning och säkerhet.

Sänk dina kostnader med Webfleet och Bridgestone

Fördelarna med Webfleets vagnparksop­ti­mering:

Få information

Registrera resultat och förbättra prestandan.

Kontrollera prestanda

Se vagnparkens resultat och nyckeltal med ett ögonkast.

Få omedelbara meddelanden

Håll dig informerad, oavsett var du befinner dig.

Fatta smartare beslut med omfattande rapporter

Fatta effektiva beslut baserat på realtids­in­for­mation för att göra verksam­heten mer effektiv.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.