Vagnparksop­ti­mering

Fatta smartare beslut med omfattande rapporter

Optimerad hantering av flotta och fordonOptimerad hantering av flotta och fordonOptimerad hantering av flotta och fordonOptimerad hantering av flotta och fordonOptimerad hantering av flotta och fordonOptimerad hantering av flotta och fordon

Analysera och uppnå mer med WEBFLEETs vagnparksop­ti­mering. WEBFLEETs infopanel och rapporter ger utökad information om fordonen i realtid och du får omedelbart full kontroll.

Funktioner för vagnparksop­ti­mering

Lättåt­komliga nyckeltal

WEBFLEET ger dig omedelbar tillgång till nyckeltal som hjälper dig att optimera vagnparken i realtid. Service-, produk­ti­vi­tets- och bräns­le­in­di­ka­torer kan konfi­gu­reras efter dina specifika behov så att du kan upptäcka trender, jämföra resultat och identifiera områden som kan förbättras.

Infopanel – Nyckeltal med ett ögonkast
Rappor­tering – Få information

Få information

Med WEBFLEETs omfattande rappor­te­rings­funk­tioner kan du optimera vagnparkens prestanda. De inkluderar branschens mest omfattande uppsättning färdiga rapporter och ger detaljerad information om enskilda personers aktiviteter och om vagnparken. Med anpassade rapporter kan du visa exakt den information företaget behöver – när du behöver det. Och rapporter kan schemaläggas att köras automatiskt eller så kan de laddas ner på begäran.

Läs mer om WEBFLE­ET-rap­porter

Få information direkt

När orderstatus ändras eller när fordon behöver underhåll eller förde­fi­ni­erade geozoner så skickar WEBFLEET omedelbart meddelanden till din instru­ment­panel.

Meddelanden – Automa­tisera arbets­tids­re­gi­stre­ringen

Sänk dina kostnader med Webfleet Solutions och Bridgestone

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Fördelarna med WEBFLEETs vagnparksop­ti­mering:

Få information

Registrera resultat och förbättra prestandan.

Kontrollera prestanda

Se vagnparkens resultat och nyckeltal med ett ögonkast.

Få omedelbara meddelanden

Håll dig informerad, oavsett var du befinner dig.

Fatta smartare beslut med omfattande rapporter

Fatta effektiva beslut baserat på realtids­in­for­mation för att göra verksam­heten mer effektiv.

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu