Webfleet-rappor­tering

Den främsta online­lös­ningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

Webfleet-rappor­tering

Den främsta online­lös­ningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

Du kan bara hantera det du mäter. Som tur är kan du mäta mycket med Webfleet.

Tack vare återkoppling från våra kunder vet vi vilken information som är viktig för dig som hanterar förare och fordon. Vi använder återkopp­lingen till att hela tiden förbättra datan så att de går att använda på ett snabbare, mer intuitivt sätt. Rapporterna i Webfleet gör att du kan hålla koll på allt från bräns­le­ef­fek­ti­vitet till regel­ef­ter­levnad för att kunna fokusera på att leverera först­klassig service.

I de användbara rapporterna, som Compre­hensive Overview (omfattande översikt) kan du enkelt se en metaö­versikt utan att behöva klicka dig igenom en massa enskilda översikter. Dessutom ger vi förslag på vilka rapporter för vagnparks­han­tering som våra kunder använder mest, för att du ska få hjälp att hitta den information du behöver.

Rappor­tering om fordons­spårning

Reserapport (daglig översikt)

Få en snabb och tydlig översikt över när, hur länge och hur ofta fordonen används.

 • Graf som visar körsträckor per dag och vagnpark­parkens genomsnitt.
 • Graf som jämför körtid per dag med den totala tid som fordonen används.
 • En omfattande översikt över antalet resor, mätar­ställ­ningar, användning och varaktighet, inklusive körtid och stillastå­en­detid.
 • Översikt över mätar­ställning, körsträcka, varaktighet samt start- och slutplats.
 • Detaljer om bräns­le­för­brukning (om stöd finns, tillval).
trip reports daily summary
ttb trip report logbook

Reserapport (loggbok)

Ha pålitliga automatiska körjour­naler för dina förare som uppfyller juridiska krav.

 • Översikt för valt fordon för den definierade perioden.
 • Översikt över enstaka resor inklusive alla resede­taljer.
 • Företags­resor jämfört med privata resor som en procen­tandel för att du snabbt ska kunna avgöra om körjour­nalen är till hjälp för skatteän­damål.
 • Detaljerad historik över ändringar i körjour­nalen.

Reserapport (detaljerad)

Se enkelt hur effektiva dina förare är när de är ute på vägarna.

 • Detaljerad historik över ändringar i körjour­nalen.
 • En reseö­versikt för alla fordon inom vald period.
 • En översikt per fordon per dag.
 • En tidslinje som visar resor med fordonet per dag.
 • Möjlighet att markera adresser i rapporten när de förekommer som start- och/eller slutplats.
ttb trip report detailed

Rappor­tering om Grön och säker

Webfleet CO2-rapporten

Webfleet CO2-rapporten ger dig en tillför­litlig överblick över din vagnparks koldi­ox­id­ut­släpp. Genom att använda en metod som är certifierad av TÜV ger den dig detaljerad information om hur mycket CO2 dina fordon producerar. Förutom att hjälpa dig att uppfylla kraven i bestäm­melser, som i den nya EU-för­ord­ningen CSRD (direktivet om företagens hållbar­hets­rap­por­tering), ger den också inblick i hur, var och varför din vagnpark producerar onödig CO2.

Läs mer⁠
wf co2 report
ttb optidrive report

OptiDrive 360-rapport

Få en tydlig inblick i förarnas prestanda vad gäller säker och miljövänlig körning.

 • Förar­pre­sta­tioner visas i en grafisk översikt.
 • Ett tydligt diagram som visar förarens utveckling uttryckt i OptiDrive 360-variabler över tid.
 • Omfattande översikter som visar information om körsträcka, körtid och bräns­le­för­brukning tillsammans med OptiDrive 360-indi­ka­to­rin­for­mation.

Bräns­le­för­bruk­nings­rapport

Kartlägg bräns­le­för­bruk­ningen för fordon i vagnparken och upptäck enkelt ovanliga händelser.

 • Grafer som visar bräns­le­för­brukning och vagnparkens genomsnitt samt hur bräns­le­för­bruk­ningen utvecklas över tid i vagnparken.
 • Markerar bräns­le­för­bruk­ningen när den överskrider ett defini­erbart maximalt tröskel­värde.
 • Bräns­le­för­bruk­ningen visas per resa totalt och per 100 km.
 • Bräns­le­för­bruk­ningen mäts i förhållande till referens­värdet i l/100 km och i procent.
ttb fuel consumption report
ttb maintenance report

Under­hålls­rapport

Få en varning om när fordonen ska in för ytterligare under­hålls­arbete.

 • Graf där antalet under­hålls­upp­gifter som är försenade, som ska utföras och som är slutförda jämförs över en vald period.
 • Översikt över under­hålls­upp­gifter för alla fordon och enskilda fordon.
 • Översikt per fordon som visar tid eller mätar­ställning till/efter förfal­lo­datum, schemalagt datum, namnet på under­hålls­upp­giften, när uppgiften utfördes senast och uppgiftens aktuella förlopps­status.

Rappor­tering om perso­nal­pla­nering

Arbets­tidrapport (per förare)

Håll dig informerad om hur många timmar personalen arbetar.

 • Förar­pre­sta­tioner visas i en grafisk översikt.
 • Ett tydligt diagram som visar förarens utveckling uttryckt i OptiDrive 360-variabler över tid.
 • Omfattande översikter som visar information om körsträcka, körtid och bräns­le­för­brukning tillsammans med OptiDrive 360-indi­ka­to­rin­for­mation.
ttb working time report by driver
ttt order overview report

Översikts­rapport för order

Ta reda på hur order­pro­duk­ti­vi­teten utvecklas för din vagnpark.

 • Graf som visar vagnparkens genomsnitt av slutförda order per dag och det dagliga resultatet som en procen­tandel.
 • Graf där antalet fördröjda order jämförs med slutförda order per dag.
 • Omfattande översikt över alla fordons order­pre­standa, inklusive antal order, körsträcka och ankomster – i tid eller försenade.
 • Du kan definiera ett tröskel­värde efter vilket en order anses vara försenad.
 • Den försenade ankomsten till order­platsen kan markeras i översikten.

Undan­tags­rapport angående förares arbetstimmar

Se snabbt var arbetstim­marna har överskridits.

 • Arbetstimmar som överskrider en vald gräns visas i översikten. Du kan välja bland >4timmar, >6timmar, >8timmar, >10timmar, >12timmar, >16timmar, >20timmar.
 • Du kan ange ytterligare ett tröskel­värde som används för att markera överskridna arbetstimmar i översikten.
ttb driver working hours exception report

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.