Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

WEBFLEET-rapportering

Den främsta onlinelösningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01

WEBFLEET-rapportering

Den främsta onlinelösningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01device desktop wide fleetsecure 01

Du kan bara hantera det du mäter. Som tur är kan du mäta mycket med WEBFLEET.

Tack vare återkoppling från våra kunder vet vi vilken information som är viktig för dig som hanterar förare och fordon. Vi använder återkopplingen till att hela tiden förbättra datan så att de går att använda på ett snabbare, mer intuitivt sätt. Rapporterna i WEBFLEET gör att du kan hålla koll på allt från bränsleeffektivitet till regelefterlevnad för att kunna fokusera på att leverera förstklassig service.

I de användbara rapporterna, som Comprehensive Overview (omfattande översikt) kan du enkelt se en metaöversikt utan att behöva klicka dig igenom en massa enskilda översikter. Dessutom ger vi förslag på vilka rapporter för vagnparkshantering som våra kunder använder mest, för att du ska få hjälp att hitta den information du behöver.

Rapportering om fordonsspårning

Reserapport (daglig översikt)

Få en snabb och tydlig översikt över när, hur länge och hur ofta fordonen används.

 • Graf som visar körsträckor per dag och vagnparkparkens genomsnitt.
 • Graf som jämför körtid per dag med den totala tid som fordonen används.
 • En omfattande översikt över antalet resor, mätarställningar, användning och varaktighet, inklusive körtid och stillaståendetid.
 • Översikt över mätarställning, körsträcka, varaktighet samt start- och slutplats.
 • Detaljer om bränsleförbrukning (om stöd finns, tillval).
wf trip report daily summary
wf trip report daily logbook

Reserapport (loggbok)

Ha pålitliga automatiska körjournaler för dina förare som uppfyller juridiska krav.

 • Översikt för valt fordon för den definierade perioden.
 • Översikt över enstaka resor inklusive alla resedetaljer.
 • Företagsresor jämfört med privata resor som en procentandel för att du snabbt ska kunna avgöra om körjournalen är till hjälp för skatteändamål.
 • Detaljerad historik över ändringar i körjournalen.

Reserapport (detaljerad)

Se enkelt hur effektiva dina förare är när de är ute på vägarna.

 • Detaljerad historik över ändringar i körjournalen.
 • En reseöversikt för alla fordon inom vald period.
 • En översikt per fordon per dag.
 • En tidslinje som visar resor med fordonet per dag.
 • Möjlighet att markera adresser i rapporten när de förekommer som start- och/eller slutplats.
wf trip report daily detailed

Rapportering om personalplanering

Arbetstidrapport (per förare)

Håll dig informerad om hur många timmar personalen arbetar.

 • Förarprestationer visas i en grafisk översikt.
 • Ett tydligt diagram som visar förarens utveckling uttryckt i OptiDrive 360-variabler över tid.
 • Omfattande översikter som visar information om körsträcka, körtid och bränsleförbrukning tillsammans med OptiDrive 360-indikatorinformation.
wf working time report by driver
wf order overview report

Översiktsrapport för order

Ta reda på hur orderproduktiviteten utvecklas för din vagnpark.

 • Graf som visar vagnparkens genomsnitt av slutförda order per dag och det dagliga resultatet som en procentandel.
 • Graf där antalet fördröjda order jämförs med slutförda order per dag.
 • Omfattande översikt över alla fordons orderprestanda, inklusive antal order, körsträcka och ankomster – i tid eller försenade.
 • Du kan definiera ett tröskelvärde efter vilket en order anses vara försenad.
 • Den försenade ankomsten till orderplatsen kan markeras i översikten.

Undantagsrapport angående förares arbetstimmar

Se snabbt var arbetstimmarna har överskridits.

 • Arbetstimmar som överskrider en vald gräns visas i översikten. Du kan välja bland >4timmar, >6timmar, >8timmar, >10timmar, >12timmar, >16timmar, >20timmar.
 • Du kan ange ytterligare ett tröskelvärde som används för att markera överskridna arbetstimmar i översikten.
wf driver working hours exception report

Rapportering om Grön och säker

OptiDrive 360-rapport

Få en tydlig inblick i förarnas prestanda vad gäller säker och miljövänlig körning.

 • Förarprestationer visas i en grafisk översikt.
 • Ett tydligt diagram som visar förarens utveckling uttryckt i OptiDrive 360-variabler över tid.
 • Omfattande översikter som visar information om körsträcka, körtid och bränsleförbrukning tillsammans med OptiDrive 360-indikatorinformation.
wf optidrive360 report
wf fuel consumption report

Bränsleförbrukningsrapport

Kartlägg bränsleförbrukningen för fordon i vagnparken och upptäck enkelt ovanliga händelser.

 • Grafer som visar bränsleförbrukning och vagnparkens genomsnitt samt hur bränsleförbrukningen utvecklas över tid i vagnparken.
 • Markerar bränsleförbrukningen när den överskrider ett definierbart maximalt tröskelvärde.
 • Bränsleförbrukningen visas per resa totalt och per 100 km.
 • Bränsleförbrukningen mäts i förhållande till referensvärdet i l/100 km och i procent.

Underhållsrapport

Få en varning om när fordonen ska in för ytterligare underhållsarbete.

 • Graf där antalet underhållsuppgifter som är försenade, som ska utföras och som är slutförda jämförs över en vald period.
 • Översikt över underhållsuppgifter för alla fordon och enskilda fordon.
 • Översikt per fordon som visar tid eller mätarställning till/efter förfallodatum, schemalagt datum, namnet på underhållsuppgiften, när uppgiften utfördes senast och uppgiftens aktuella förloppsstatus.
wf maintenance report

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

block cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ld

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu