Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information
COVID-19 Update.  Läs merArrow right

WEBFLE­ET-rap­por­tering

Den främsta online­lös­ningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLE­ET-rap­por­tering

Den främsta online­lös­ningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du kan bara hantera det du mäter. Som tur är kan du mäta mycket med WEBFLEET.

Tack vare återkoppling från våra kunder vet vi vilken information som är viktig för dig som hanterar förare och fordon. Vi använder återkopp­lingen till att hela tiden förbättra datan så att de går att använda på ett snabbare, mer intuitivt sätt. Rapporterna i WEBFLEET gör att du kan hålla koll på allt från bräns­le­ef­fek­ti­vitet till regel­ef­ter­levnad för att kunna fokusera på att leverera först­klassig service.

I de användbara rapporterna, som Compre­hensive Overview (omfattande översikt) kan du enkelt se en metaö­versikt utan att behöva klicka dig igenom en massa enskilda översikter. Dessutom ger vi förslag på vilka rapporter för vagnparks­han­tering som våra kunder använder mest, för att du ska få hjälp att hitta den information du behöver.

Rappor­tering om fordons­spårning

Reserapport (daglig översikt)

Få en snabb och tydlig översikt över när, hur länge och hur ofta fordonen används.

 • CheckGraf som visar körsträckor per dag och vagnpark­parkens genomsnitt.
 • CheckGraf som jämför körtid per dag med den totala tid som fordonen används.
 • CheckEn omfattande översikt över antalet resor, mätar­ställ­ningar, användning och varaktighet, inklusive körtid och stillastå­en­detid.
 • CheckÖversikt över mätar­ställning, körsträcka, varaktighet samt start- och slutplats.
 • CheckDetaljer om bräns­le­för­brukning (om stöd finns, tillval).
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Reserapport (loggbok)

Ha pålitliga automatiska körjour­naler för dina förare som uppfyller juridiska krav.

 • CheckÖversikt för valt fordon för den definierade perioden.
 • CheckÖversikt över enstaka resor inklusive alla resede­taljer.
 • CheckFöretags­resor jämfört med privata resor som en procen­tandel för att du snabbt ska kunna avgöra om körjour­nalen är till hjälp för skatteän­damål.
 • CheckDetaljerad historik över ändringar i körjour­nalen.

Reserapport (detaljerad)

Se enkelt hur effektiva dina förare är när de är ute på vägarna.

 • CheckDetaljerad historik över ändringar i körjour­nalen.
 • CheckEn reseö­versikt för alla fordon inom vald period.
 • CheckEn översikt per fordon per dag.
 • CheckEn tidslinje som visar resor med fordonet per dag.
 • CheckMöjlighet att markera adresser i rapporten när de förekommer som start- och/eller slutplats.
Webfleet Solutions

Rappor­tering om perso­nal­pla­nering

Arbets­tidrapport (per förare)

Håll dig informerad om hur många timmar personalen arbetar.

 • CheckFörar­pre­sta­tioner visas i en grafisk översikt.
 • CheckEtt tydligt diagram som visar förarens utveckling uttryckt i OptiDrive 360-variabler över tid.
 • CheckOmfattande översikter som visar information om körsträcka, körtid och bräns­le­för­brukning tillsammans med OptiDrive 360-indi­ka­to­rin­for­mation.
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Översikts­rapport för order

Ta reda på hur order­pro­duk­ti­vi­teten utvecklas för din vagnpark.

 • CheckGraf som visar vagnparkens genomsnitt av slutförda order per dag och det dagliga resultatet som en procen­tandel.
 • CheckGraf där antalet fördröjda order jämförs med slutförda order per dag.
 • CheckOmfattande översikt över alla fordons order­pre­standa, inklusive antal order, körsträcka och ankomster – i tid eller försenade.
 • CheckDu kan definiera ett tröskel­värde efter vilket en order anses vara försenad.
 • CheckDen försenade ankomsten till order­platsen kan markeras i översikten.

Undan­tags­rapport angående förares arbetstimmar

Se snabbt var arbetstim­marna har överskridits.

 • CheckArbetstimmar som överskrider en vald gräns visas i översikten. Du kan välja bland >4timmar, >6timmar, >8timmar, >10timmar, >12timmar, >16timmar, >20timmar.
 • CheckDu kan ange ytterligare ett tröskel­värde som används för att markera överskridna arbetstimmar i översikten.
Webfleet Solutions

Rappor­tering om Grön och säker

OptiDrive 360-rapport

Få en tydlig inblick i förarnas prestanda vad gäller säker och miljövänlig körning.

 • CheckFörar­pre­sta­tioner visas i en grafisk översikt.
 • CheckEtt tydligt diagram som visar förarens utveckling uttryckt i OptiDrive 360-variabler över tid.
 • CheckOmfattande översikter som visar information om körsträcka, körtid och bräns­le­för­brukning tillsammans med OptiDrive 360-indi­ka­to­rin­for­mation.
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Bräns­le­för­bruk­nings­rapport

Kartlägg bräns­le­för­bruk­ningen för fordon i vagnparken och upptäck enkelt ovanliga händelser.

 • CheckGrafer som visar bräns­le­för­brukning och vagnparkens genomsnitt samt hur bräns­le­för­bruk­ningen utvecklas över tid i vagnparken.
 • CheckMarkerar bräns­le­för­bruk­ningen när den överskrider ett defini­erbart maximalt tröskel­värde.
 • CheckBräns­le­för­bruk­ningen visas per resa totalt och per 100 km.
 • CheckBräns­le­för­bruk­ningen mäts i förhållande till referens­värdet i l/100 km och i procent.

Under­hålls­rapport

Få en varning om när fordonen ska in för ytterligare under­hålls­arbete.

 • CheckGraf där antalet under­hålls­upp­gifter som är försenade, som ska utföras och som är slutförda jämförs över en vald period.
 • CheckÖversikt över under­hålls­upp­gifter för alla fordon och enskilda fordon.
 • CheckÖversikt per fordon som visar tid eller mätar­ställning till/efter förfal­lo­datum, schemalagt datum, namnet på under­hålls­upp­giften, när uppgiften utfördes senast och uppgiftens aktuella förlopps­status.
Webfleet Solutions

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nuArrow right