PRO Driver Terminals

Den perfekta följe­sla­garen för den mobila arbets­styrkan

PRO Driver Terminals är de perfekta följe­sla­garna till arbets­styrkan ute på vägarna och är utformade för att förarna ska kunna jobba smartare. Och en mer flexibel arbets­styrka innebär nöjda kunder. PRO-sor­ti­mentet kan användas på egen hand som navigatorer, men även till vagnparks­han­te­ringen som helhet när det ansluts till Webfleet.

PRO-förar­ter­mi­naler

Nyhet

Grundnivå

En kompakt enhet för din vagnparks alla nödvän­dig­heter

PRO i

Kan ansluta till LINK 710, LINK 740, LINK CAN Sensor 100 (LCS 100).

Fordons­cen­trerad

Klass­le­dande navigering och Driver Terminal för vagnparks­han­tering

Kan ansluta till LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

PRO M

En tålig, säker och mångsidig enhet för vagnparker

PRO M

Kan ansluta till LINK 245, LINK 410, LINK 510, LINK 530, LINK 710, LINK 740.

Först­klassig

Kopplar upp din personal och verksamhet med Google-tjänster

Kan ansluta till LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.


Ta reda på vilken lösning som bäst passar ditt företag

Använd lösnings­råd­gi­varen för att hämta din indivi­duella produkt­re­kom­men­dation.

Huvud­funk­tioner

Anländ i tid och utan stress

PRO levereras med livstids kartor, så din mobila arbets­styrka kör alltid med den senaste kartan. IQ Routes ger de snabbaste rutterna och de mest exakta förväntade ankomst­ti­derna. Samt upplästa instruk­tioner och fartka­mera­var­ningar, vilket innebär färre distrak­tioner så att förarna kan hålla ögonen på vägen.

pro 5350 7350 front alternative route detail km en
pro navigation and traffic


Bevisat den snabbaste rutten.*

TomTom Traffic index visar att trafik påverkar 24 % av all restid. Det innebär att varje förare sitter fast i trafiken i genomsnitt åtta dagar per år, vilket leder till missnöjda kunder eller minskad produk­ti­vitet. Med TomTom Traffic vet du att dina förare har de bästa förut­sätt­ningarna för att komma i tid. Tillgängligt när PRO är ansluten till Webfleet.

Papperslös arbets­flö­des­rap­por­tering

PRO tar emot uppdaterade jobbupp­gifter när den är ansluten till Webfleet. Rapportera jobbstatus, hantera arbetsflöde och mer med ett tryck på skärmen. All information rapporteras automatiskt i Webfleet. Det är enklare för dina förare, innebär mindre pappers­arbete för dig och erbjuder fullständig service­insyn för dina kunder.

pro 5350 7350 front order overview en
pro 5350 7350 front messages write en

Håll kontakten

Kommu­ni­kation är mycket väsentligt – även när alla i ditt team är anslutna. PRO och Webfleet stödjer tvåvägs­text­kom­mu­ni­kation. Du kan sända och ta emot viktiga meddelanden om ett jobb utan att ringa och störa din mobila arbets­styrka.

Skicka den som anländer snabbast

Med PRO ansluten till Webfleet får du fullständig insyn i förväntade ankomst­tider, live från vägen. Det gör att du kan skicka den bästa föraren för jobbet, inte bara den som är närmast. Välj den som kommer fram fortast, baserat på tidigare restider och trafi­kin­for­mation in realtid.

pro 5350 7350 front order status en
ttt order overview report

Analysera tjänsternas prestanda

När du utrustar din mobila arbets­styrka med PRO gör du livet mycket enklare för dem. Sparar värdefull tid för ditt företag. Arbetstid, jobbstatus, privata resor eller tjäns­te­resor - allt rapporteras till Webfleet genom ett enkelt tryck på PRO.

I Webfleet kan du analysera prestanda mer detaljerat och visa prov på service­ni­våerna för kunderna.

Upptäck om dina förare anländer i tid och analysera tjänstens tillför­lit­lighet och tillgäng­lighet.

Var transparent och få insikt per jobb om tid som tillbringas med körning och tid tillsammans med kunder.

Enkla uppda­te­ringar via Wi-Fi

Med enkla och snabba uppda­te­ringar via Wi-Fi vet du att ditt team har tillgång till den senaste infor­ma­tionen när de är ute på vägarna. Fjärrupp­da­te­ringar för programvara och kartor innebär att det kan skickas ut snabbt till alla enheter ute på fältet.

pro 5350 7350 front software update en

Hur PRO hjälper ditt företag:

Spara tid

Tillbringa mindre tid på vägen och mer med kunderna

Förbättra servicen

Erbjud en mer flexibel service och ge tillför­litliga förväntade ankomst­tider

Var produktiv

Slutför fler jobb per dag – med mindre administ­ration

Begär uppringning

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda Driver Terminals.

* Oberoende körtester som utförts i Berlin av German Aerospace Centre (DLR) och i London av Blauw Research jämförde körtider för TomTom Traffic med de närmaste konkur­ren­terna. December 2011 och augusti 2013.** Wi-Fi-upp­da­te­ringar finns inte till PRO 2020

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.