Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Förbättra servicen.
Reglera kostnaderna.
Få mer gjort.

Vagnparks­han­tering för tekniska service- och under­hålls­fö­retag

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Webfleet Solutions är världs­le­dande inom telematik och utrustar dig med alla de verktyg du behöver för att minska kostnaderna för din vagnpark, säkerställa säkerhet, förbättra kundnöjdhet och öka produk­ti­vi­teten för dina förare. Vår WEBFLE­ET-lösning ger stöd åt sömlös kommu­ni­kation med dina team ute på fältet och hjälper dig att ström­lin­je­forma din perso­nal­pla­nering. Resultatet? Nöjdare kunder och fler jobb avklarade. Optimera din flotta­han­tering för ditt service- och under­hålls­fö­retag.

WEBFLEET hjälper dig att

Hålla kunder och förare nöjda med service på högre nivåer

Leverera klass­le­dande beräknade ankomst­tider, så att kunderna slipper vänta1

Slutföra fler jobb med optimerat arbetsflöde för order­han­tering

Minska kostnader med aviseringar om optimala rutter och underhåll

Minska den tid som läggs på vagnparks­han­tering, så att du kan fokusera på kärnverk­sam­heten

Få korrekt hante­rings­process för arbets­flödet genom att integrera med andra företags­program

Upptäck våra lösningar för teknisk service och underhåll

Du vet alltid var dina fordon befinner sig

Spåra din vagnparks position och användning i realtid med WEBFLEET. Vårt system registrerar noggrant arbetstimmar eller timmar bakom ratten och kommer ihåg var varje fordon i vagnparken har varit tidigare. Fordons­spårning framhäver även avvikelser och mönster för ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Öka kundnöjd­heten

WEBFLEET hjälper dig att skapa mer exakta förväntade ankomst­tider baserat på vår prisbelönta lösning för trafi­kin­for­mation. GPS Profes­sionell navigering använder ett komplext nätverk av trafikdata och avancerade algoritmer för att hjälpa dina förare att undvika köer och trafik­stock­ningar. Det gör det troligare att de kommer fram till jobbet i tid och håller kunderna nöjda.

Dynamisk order­dis­tri­bu­ering och arbets­flö­des­han­tering

Med WEBFLEET identi­fierar du den lämpligaste föraren för varje jobb med smart schemaläggning och distri­bu­ering med prisbelönta TomTom Traffic, orderstatus och fordons­status. Vår orderop­ti­me­rings­funktion2 optimerar ordnings­följden för dina besök med ett klick, i syfte att minska körsträckan och tiden som tillbringas på vägarna. Detta gör att du kan planera bättre, få fler order och optimera din service- och under­hålls­flotta.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Sömlös tvåvägs­kom­mu­ni­kation

Förenkla order­ar­bets­flödet och spara tid genom att skicka jobb och order­in­struk­tioner från kontoret direkt till förarens PRO Driver Terminal. Terminalen läser upp meddelandet högt så att föraren inte blir distraherad. Du håller kontakten med ditt team ute på fältet, får regelbundna uppda­te­ringar om orderstatus och beräknade ankomst­tider, så att du kan reagera dynamiskt på oförutsedda händelser.

Allt du behöver för att styra kostnader

Förutom att ge regelbundna påminnelser om under­hålls­scheman får du automatiskt en avisering när ett fordon visar tecken på fel. På så sätt kan du planera underhåll innan ett kostsamt haveri inträffar. Du kan också övervaka bräns­le­för­bruk­ningen för att identifiera onormal användning eller identifiera områden där körstilen kan förbättras för att sänka försäk­rings­pre­mierna.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Exakt spårning av alla beskatt­ningsbara körsträckor

Dina förare kan enkelt logga körsträckor för privata resor och resor i arbetet med en PRO Driver Terminal eller med mobilappen WEBFLEET Logbook. Med precisa reserap­porter från WEBFLEET kan de användas för att begära reseer­sätt­ningar.

Effektiv teamhan­tering

Med OptiDri­ve-poäng ger WEBFLEET dig den information du behöver för att optimera förarens prestation ute på vägarna. Active Driver Feedback och förslag visas på PRO Driver Terminal på ett sätt som inte stör förarna. Det hjälper dem att köra säkert och pålitligt på vägarna och samtidigt upprätt­hålla ditt företags goda rykte.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Samla ditt företags alla system

Du kan lätt integrera andra företags­program med WEBFLEET för att få precis den lösning du behöver. Med PRO 8375 Driver Terminal kan du exempelvis anpassa hanteringen av arbets­flödet ytterligare. Den här enheten hanterar aktiviteter som fordons­kon­troller och insamling av leveransdata med streck­kods­av­läsning och digital under­teckning i kombination med tredje­parts­program. All din information lagras sedan i ett enda system.

Påbörja en 3 månaders KOSTNADSFRI provperiod nu​

Lär känna WEBFLEET, Europas ledande lösning för vagnparks­han­tering

Ta reda på ännu mer information om våra tekniska funktioner för försäljning och service

Världens första­handsval!

50.000-kunder uppnår redan mer med WEBFLEET

case sanctuary
25% savings in 2 months.
Dennis Evans, Sanctuary Maintenance
case berendsen
12.7% improvement in fuel efficiency.
Peter Kelly, Berendsen
case blackbourne
8% decrease in driving time.
Bryan Campbell, Blackbourne Integrated M&E

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Vill du veta mer om hur du kan förbättra service, kontrollera kostnader och får fler jobb gjorda? Boka en demo och ta reda på mer om hur WEBFLEET kan hjälpa dig att hantera dina team för teknisk service och underhåll.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
1 ETA (Estimated Time of Arrival) = beräknad ankomsttid2 Orderop­ti­mering kräver ett extra funktions­a­bon­nemang.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu