Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Webfleet Solutions gör service på fältet enkel. Hjälp teknikerna att tillhandahålla en snabbare och mer pålitlig service och öka den fakturerbara tiden.

Öka den faktureringsbara tiden

Öka den faktureringsbara tiden

Avlasta din mobila arbetsstyrka från onödigt pappersarbete och administrationstid. Med automatiserad arbetstidsregistrering, digitalt arbetsflöde och körjournalsfunktion kan din arbetsstyrka arbeta utan papper och skicka information i realtid till WEBFLEET. Alla får bättre information vilket också är en fördel för kunderna.


Mer rörlighet

Mer rörlighet

Med WEBFLEET kan företaget bli mer dynamiskt och flexibelt. Skicka rätt person till nästa jobb baserat på den kortaste restiden. Det gör att arbetsstyrkan inte står stilla i trafiken och att teknikerna kommer fram i tid. Du kan dessutom optimera planeringen genom att införliva historiska restider. Och kunderna kan informeras om en exakt beräknad ankomsttid.


Bevisa servicenivåer

Bevisa servicenivåer

Det är viktigt att kunna visa på punktlighet och kvalitet. Med WEBFLEET kan du ge kunderna transparens och rapporter om tid till plats, ankomsttider, leveransbevis och mycket mer.


Gör körningen säkrare

Gör körningen säkrare

Tack vare OptiDrive 360 som ger dig och förarna återkoppling i realtid om förarbeteende hjälper du teknikerna att köra säkert och ekonomiskt. Och med digitala felkoder i realtid får du veta om något är fel med ett fordon, också när du är på kontoret, så att du kan agera snabbt och förhindra farliga situationer eller planera underhåll med minsta möjliga stilleståndstid.

Världens förstahandsval! Visa kunders framgångshistorier 

50.000-kunder uppnår redan mer med WEBFLEET

case cts nordic

Länstrafikens bussbolag har många biljettautomater över en stor yta i hela länet och underhållsbehovet av dessa kan komma plötsligt och behöver ofta åtgärdas på kort tid. Att lägga ut körscheman har varit en väsentlig del av CTS Nordics administrativa börda och har tagit mycket tid och resurser.

Fördelen med Webfleet Solutions

Kunder till 50.000

ISO 27001-certifiering

Partner nära dig

Branschledande forskning och utveckling

App Center

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

Integrera WEBFLEET och våra partnerprogram enkelt i dina befintliga system som stöd för din lagerhantering, planering och arbetsflöde eller servicebevis. WEBFLEET fungerar redan med många av branschens programvaror.

Gå till vårt App Center 

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.