Vagnparks­han­tering för service- och under­hålls­fö­retag

Minska kostnaderna, förbättra säkerheten och öka produk­ti­vi­teten

Vagnparks­han­tering för service- och under­hålls­fö­retag

Minska kostnaderna, förbättra säkerheten och öka produk­ti­vi­teten

Webfleet är världs­le­dande inom telematik och utrustar dig med alla de verktyg du behöver för att minska kostnaderna för din vagnpark, säkerställa säkerhet, förbättra kundnöjdhet och öka produk­ti­vi­teten för dina förare. Vår Webfleet-lösning ger stöd åt sömlös kommu­ni­kation med dina team ute på fältet och hjälper dig att ström­lin­je­forma din perso­nal­pla­nering. Resultatet? Nöjdare kunder och fler jobb avklarade. Optimera din flotta­han­tering för ditt service- och under­hålls­fö­retag.

Webfleet hjälper dig att

Hålla kunder och förare nöjda med service på högre nivåer

Leverera klass­le­dande beräknade ankomst­tider, så att kunderna slipper vänta1

Slutföra fler jobb med optimerat arbetsflöde för order­han­tering

Minska kostnader med aviseringar om optimala rutter och underhåll

Minska den tid som läggs på vagnparks­han­tering, så att du kan fokusera på kärnverk­sam­heten

Få korrekt hante­rings­process för arbets­flödet genom att integrera med andra företags­program

Upptäck våra lösningar för teknisk service och underhåll

Du vet alltid var dina fordon befinner sig

Spåra din vagnparks position och användning i realtid med Webfleet. Vårt system registrerar noggrant arbetstimmar eller timmar bakom ratten och kommer ihåg var varje fordon i vagnparken har varit tidigare. Fordons­spårning framhäver även avvikelser och mönster för ditt företag.

vehicle tracking right hand traffic
customer satisfaction

Öka kundnöjd­heten

Webfleet hjälper dig att skapa mer exakta förväntade ankomst­tider baserat på vår prisbelönta lösning för trafi­kin­for­mation. GPS Profes­sionell navigering använder ett komplext nätverk av trafikdata och avancerade algoritmer för att hjälpa dina förare att undvika köer och trafik­stock­ningar. Det gör det troligare att de kommer fram till jobbet i tid och håller kunderna nöjda.

Dynamisk order­dis­tri­bu­ering och arbets­flö­des­han­tering

Med Webfleet identi­fierar du den lämpligaste föraren för varje jobb med smart schemaläggning och distri­bu­ering med prisbelönta TomTom Traffic, orderstatus och fordons­status. Vår orderop­ti­me­rings­funktion2 optimerar ordnings­följden för dina besök med ett klick, i syfte att minska körsträckan och tiden som tillbringas på vägarna. Detta gör att du kan planera bättre, få fler order och optimera din service- och under­hålls­flotta.

order optimisation
wfdesktop pro8475 link710

Sömlös tvåvägs­kom­mu­ni­kation

Förenkla order­ar­bets­flödet och spara tid genom att skicka jobb och order­in­struk­tioner från kontoret direkt till förarens PRO Driver Terminal. Terminalen läser upp meddelandet högt så att föraren inte blir distraherad. Du håller kontakten med ditt team ute på fältet, får regelbundna uppda­te­ringar om orderstatus och beräknade ankomst­tider, så att du kan reagera dynamiskt på oförutsedda händelser.

Allt du behöver för att styra kostnader

Förutom att ge regelbundna påminnelser om under­hålls­scheman får du automatiskt en avisering när ett fordon visar tecken på fel. På så sätt kan du planera underhåll innan ett kostsamt haveri inträffar. Du kan också övervaka bräns­le­för­bruk­ningen för att identifiera onormal användning eller identifiera områden där körstilen kan förbättras för att sänka försäk­rings­pre­mierna.

fuel over time
wf desktop tablet mobilephone logbook en

Exakt spårning av alla beskatt­ningsbara körsträckor

Dina förare kan enkelt logga körsträckor för privata resor och resor i arbetet med en PRO Driver Terminal eller med mobilappen Webfleet Logbook. Med precisa reserap­porter från Webfleet kan de användas för att begära reseer­sätt­ningar.

Effektiv teamhan­tering

Med OptiDri­ve-poäng ger Webfleet dig den information du behöver för att optimera förarens prestation ute på vägarna. Active Driver Feedback och förslag visas på PRO Driver Terminal på ett sätt som inte stör förarna. Det hjälper dem att köra säkert och pålitligt på vägarna och samtidigt upprätt­hålla ditt företags goda rykte.

wf tracking truck optidrive
ev van delivery pro8475 digital signature 01

Samla ditt företags alla system

Du kan lätt integrera andra företags­program med Webfleet för att få precis den lösning du behöver. Med PRO 8475 Driver Terminal kan du exempelvis anpassa hanteringen av arbets­flödet ytterligare. Den här enheten hanterar aktiviteter som fordons­kon­troller och insamling av leveransdata med streck­kods­av­läsning och digital under­teckning i kombination med tredje­parts­program. All din information lagras sedan i ett enda system.

Ta reda på ännu mer information om våra tekniska funktioner för försäljning och service

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Hur kan du minska vagnparkens kostnader?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Ladda ned e-boken idag och ta reda på hur du kan få kontroll över vagnparkens drift­kost­nader.

Läs mer

Världens första­handsval!

60.000-kunder uppnår redan mer med Webfleet

8% decrease in driving time.
Bryan Campbell, Blackbourne Integrated M&E
Other systems we looked at seemed unnecessarily complicated.
Simon Bond, THE TILE SOURCE
Fuel cost savings of 22% were achieved.
Yvonne Thompson, WGM Engineering Group
wfs service putting customer first whitepaper

Vill du optimera kundupp­le­velsen och få ditt företag att växa?

wfs service putting customer first whitepaper

Den här forskningen hjälper dig att skapa starkare relationer med kunder och ligga steget före din konkurrent.

Hämta den nu!

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Vill du veta mer om hur du kan förbättra service, kontrollera kostnader och får fler jobb gjorda? Boka en demo och ta reda på mer om hur Webfleet kan hjälpa dig att hantera dina team för teknisk service och underhåll.

1 ETA (Estimated Time of Arrival) = beräknad ankomsttid
2 Orderop­ti­mering kräver ett extra funktions­a­bon­nemang.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.