Fleet management voor technische service- en onder­houds­be­drijven

Verlaag de kosten, verbeter de veiligheid en verhoog je produc­ti­viteit

Fleet management voor technische service- en onder­houds­be­drijven

Verlaag de kosten, verbeter de veiligheid en verhoog je produc­ti­viteit

Webfleet, een toonaan­ge­vende telema­ti­caop­lossing, biedt u alles wat u nodig heeft om de kosten van uw wagenpark te verlagen, de veiligheid te bevorderen, de klant­te­vre­denheid te verbeteren en de produc­ti­viteit van uw bestuurders te verhogen. Onze Webfleet fleet manage­ment-op­lossing maakt probleemloze commu­ni­catie binnen uw mobiele team mogelijk en helpt u uw perso­neels­beheer te stroom­lijnen. Het eindre­sultaat? Tevreden klanten en meer opdrachten uitgevoerd.

Webfleet helpt u:

klanten en bestuurders tevreden te houden met nog betere service;

optimale ETA's te bieden zodat uw klanten niet op u hoeven te wachten;1

meer taken te voltooien met een geopti­ma­li­seerd werkproces voor orderbeheer;

kosten te besparen met optimale routes en onder­houd­smel­dingen;

minder tijd aan wagen­park­beheer te besteden, zodat u zich op uw kernac­ti­vi­teiten kunt concen­treren; en

uw ideale werkpro­ces­beheer te creëren door de oplossing met andere zakelijke toepas­singen te integreren.

Ontdek onze profes­si­onele fleet management oplossingen voor technische service en onderhoud

Weet altijd waar uw voertuigen zich bevinden

Volg de positie en het verbruik van uw wagenpark in realtime met Webfleet. Ons fleet management systeem registreert nauwkeurig het aantal gewerkte uren of het aantal uren achter het stuur en registreert waar elk voertuig van uw wagenpark is geweest. Door uw voertuigen te volgen, krijgt u ook afwijkingen en patronen in uw bedrijfs­voering in beeld.

vehicle tracking right hand traffic
customer satisfaction

Verbeter de klant­te­vre­denheid

Webfleet helpt u preciezere ETA's te geven op basis van onze bekroonde oplossing voor verkeers­in­for­matie. Onze profes­si­onele navigatie gebruikt een complex netwerk van actuele verkeers­ge­gevens en geavan­ceerde algoritmen om uw bestuurders te helpen files en langzaam rijdend verkeer te vermijden. Dat betekent dat de kans groter is dat de order op tijd wordt afgerond en dus dat uw klanten tevreden zijn.

Dynamische order­ver­zending en werkpro­ces­beheer

Webfleet helpt u de beste bestuurder voor elke opdracht te vinden dankzij slimme planning en verzending met het bekroonde TomTom Traffic, de orderstatus en de voertuig­status. Met onze functie voor het optima­li­seren van de orders2 stelt u de volgorde van uw orders met één klik op de knop in, met als doel het aantal afgelegde kilometers en de reistijd te verminderen. Dit alles helpt u om beter te plannen, meer orders te verwerken en service op locatie te verbeteren.

order optimisation
wfdesktop pro8475 link710

Probleemloze wederzijdse commu­ni­catie

Vereen­voudig uw order­werk­proces en bespaar tijd door opdrachten en order­in­structies recht­streeks van uw kantoor naar de PRO Driver Terminal van uw chauffeur te sturen. De terminal leest de mededeling hardop voor om afleiding van de bestuurder te voorkomen. U blijft in contact met uw team op de weg en ontvangt regelmatig updates over de orderstatus en ETA's, zodat u snel kunt reageren op onverwachte gebeur­te­nissen.

Alles wat u nodig heeft om de kosten te beheersen

U ontvangt niet alleen regelmatig onder­houd­smel­dingen, maar Webfleet stuurt ook automatisch een melding wanneer een voertuig tekenen van een storing vertoont. Op deze manier kunt u onderhoud plannen voordat dure uitval optreedt. U kunt ook het brand­stof­ver­bruik monitoren om abnormaal gebruik te identi­fi­ceren of gebieden te identi­fi­ceren waar de rijstijl kan worden verbeterd om verze­ke­rings­premies te verlagen.

fuel over time
wf desktop tablet mobilephone logbook en

Houd elke kilometer nauwkeurig bij voor de kilome­ter­ver­goeding

Met de PRO driver terminal of de Webfleet Logbook-app kunnen uw bestuurders het aantal gereden kilometers voor privé- en zakelijke doeleinden opgeven. Webfleet biedt nauwkeurige ritrap­porten die voor kilome­ter­ver­goeding kunnen worden gebruikt.

Effectief teambeheer

Met OptiDri­ve-scores biedt Webfleet u de informatie die u nodig heeft om de prestaties van uw bestuurders op de weg te optima­li­seren. Actieve feedback en advies aan de bestuurder worden op de PRO Driver Terminal weergegeven op een manier die uw bestuurders niet stoort. Hierdoor blijven ze veilig en betrouwbaar rijden, en houdt uw bedrijf een goede reputatie.

wf tracking truck optidrive
ev van delivery pro8475 digital signature 01

Integreer al uw zakelijke systemen

U kunt eenvoudig andere bedrijfs­toe­pas­singen integreren met Webfleet, zodat u precies de oplossing krijgt die u nodig heeft. Met de PRO 8475 driver terminal kunt u bijvoor­beeld het werkpro­ces­beheer nog verder aanpassen. Dit systeem verwerkt activi­teiten zoals voertuig­con­troles en het vastleggen van leverings­ge­gevens via het scannen van barcodes en digitale handte­ke­ningen in combinatie met toepas­singen van derden. Al uw fleet management gegevens worden vervolgens in één systeem opgeslagen.

Bekijk onze functies voor technische service en onderhoud

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Hoe kunt u kosten besparen op uw wagenpark?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download het eBook vandaag nog en ontdek hoe u uw lopende wagen­park­kosten onder controle kunt krijgen.

Meer informatie

De eerste keuze van bedrijven wereldwijd!

Al 60.000 klanten bereiken meer met Webfleet

Klant beter servicen op bezorgtijd.
Coen Schlüter, Albert Heijn
Klant centraal door efficiënte inplanning service en bezorging door gebruik Webfleet.
Patrick Hendriks, Stella
Van Ginkel optimaliseert de facturatie en het overzicht op zijn huurvloot met Webfleet.
Joël Fieret, Van Ginkel B.V. Rental & Sales
wfs service putting customer first whitepaper

Wilt u de klant­er­varing optima­li­seren en uw bedrijf laten groeien?

wfs service putting customer first whitepaper

Dit onderzoek helpt u sterkere relaties op te bouwen met klanten en uw concur­renten een stap voor te blijven.

Download nu!

U heeft uw investering binnen 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Wilt u weten hoe u de service kunt verbeteren, kosten kunt besparen en meer werk gedaan kunt krijgen? Vraag een demo aan en ontdek hoe u met Webfleet uw technische service- en onder­houds­taken kunt beheren.

1 ETA = verwachte aankomsttijd
2 Voor order­op­ti­ma­li­satie is een aanvullend abonnement vereist.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.