Iparágak

Nem számít a vállalata mérete vagy az, hogy milyen iparágban tevékeny­kedik – fejlesztheti vállalata telje­sít­ményét célzott jármű­park­kezelő és jármű­kö­vetési megol­dá­sa­inkkal.

untranslated

untranslated

Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte

Díjaink és tanúsít­vá­nyaink

Javasolt megoldások

Javaslatok kis- és közép­vál­lal­ko­zások részére

Ajánlott termékek kis- és közép­vál­lal­ko­zá­soknak – KKV
Kis- és közép­vál­lal­ko­zások
  • KKV-knak szóló megoldásunk sokkal többet nyújt, mint pusztán nyomkö­vetést. A jármű­ve­zetők fejlődését is segíti.

Javaslatok nagyvál­la­latok részére

Megoldások vállalati és nagy járműparkok számára
Vállalati megoldás
  • Fejlessze az ügyfél­szol­gá­latot, javítsa a jármű­ve­zetők biztonságát, és csökkentse a CO2-kibo­csátást a nagy és vállalati járműparkok számára előnyös megol­dá­sokkal.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.