Iparágak

Nem számít a vállalata mérete vagy az, hogy milyen iparágban tevékeny­kedik – fejlesztheti vállalata telje­sít­ményét célzott jármű­park­kezelő és jármű­kö­vetési megol­dá­sa­inkkal.

Díjaink és tanúsít­vá­nyaink

Javasolt megoldások

Javaslatok kis- és közép­vál­lal­ko­zások részére

Ajánlott termékek kis- és közép­vál­lal­ko­zá­soknak – KKV
Kis- és közép­vál­lal­ko­zások
  • KKV-knak szóló megoldásunk sokkal többet nyújt, mint pusztán nyomkö­vetést. A jármű­ve­zetők fejlődését is segíti.

Javaslatok nagyvál­la­latok részére

Ajánlott vállalati termékek
Vállalati megoldás
  • Javítsa az ügyfél­szol­gá­latot, növelje a jármű­ve­zetők biztonságát és csökkentse a CO2-kibo­csátást egyszerre a Webfleet segít­sé­gével.