WEBFLEET megoldások

Megoldások minden vállal­ko­zásnak

WEBFLEET – Dinamikus feladat­ki­osztásWEBFLEET – Dinamikus feladat­ki­osztásWEBFLEET – Dinamikus feladat­ki­osztásWEBFLEET – Dinamikus feladat­ki­osztásWEBFLEET – Dinamikus feladat­ki­osztásWEBFLEET – Dinamikus feladat­ki­osztás

Növelje a járműpark és a mobil munkaerő hatékony­ságát a WEBFLEET gépjár­mű­követő rendsze­rünkkel. Akár 5, akár 5000 járműből, személy­gép­ko­csiból, kiste­her­au­tóból vagy teher­au­tóból álló járműparkja van, a WEBFLEET gépjár­mű­követő rendszerrel megkapja az üzlete gördü­lé­keny­sé­géhez szükséges összes információt.

A vállalkozás mérete szerint

Kis- és közép­vál­lal­ko­zások

Kis- és közép­vál­lal­ko­zások
  • KKV-knak szóló megoldásunk sokkal többet nyújt, mint pusztán nyomkö­vetést. A jármű­ve­zetők fejlődését is segíti.
Tovább
Ajánlott termékek kis- és közép­vál­lal­ko­zá­soknak – KKV
Ajánlott termékek kis- és közép­vál­lal­ko­zá­soknak – KKV

Vállalati megoldás

Vállalati megoldás
  • Javítsa az ügyfél­szol­gá­latot, növelje a jármű­ve­zetők biztonságát és csökkentse a CO2-kibo­csátást egyszerre a WEBFLEET segít­sé­gével.
Tovább
Ajánlott vállalati termékek
Ajánlott vállalati termékek

Kategória szerint

Személy­gép­kocsik

Személy­gép­kocsik
  • Ismerje meg a személy­gép­ko­csikra vonatkozó WEBFLEET megol­dá­sokat
Tovább
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Megoldások könnyű haszon­gép­jár­művek számára

Könnyű haszon­gép­jár­művek
  • Ismerje meg a WEBFLEET járműkövető megoldását könnyű haszon­gép­jár­művek számára.
Tovább
Megoldások könnyű haszon­gép­jár­művek számára
Megoldások könnyű haszon­gép­jár­művek számára

Teherautók

Teherautók
  • Ismerje meg a WEBFLEET teher­au­tókra vonatkozó gépjár­mű­követő rendszerét.
Tovább
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Személy­szál­lítás

Személy­szál­lítás
  • Ismerje meg a WEBFLEET utasszál­lí­tásra vonatkozó gépjár­mű­követő rendszerét.
Tovább
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Elektromos járművek

Elektromos járművek
  • Ismerje meg a WEBFLEET elektromos járművekre vonatkozó gépjár­mű­követő rendszerét.
Tovább
Elektromos járművek
Elektromos járművek

Vállalati szerepkör szerint

Járműpark menedzser

Járműpark menedzser
  • A WEBFLEET megol­dás­cso­magja átlát­ha­tó­ságot biztosít a járműpark felett, megfelelő betekintést nyújtva értékes idő megta­ka­rí­tá­sához, az ügyfél­kap­cso­latok javításához és a biztonság előtérbe helye­zé­séhez
Tovább
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Üzemeltetés és karban­tartás

Üzemeltetés és karban­tartás
  • Tegye üzemel­tetési és karban­tartási üzleti tevékeny­ségét hatéko­nyabbá és eredmé­nye­sebbé a Webfleet Solutions, Európa első számú jármű­park­kezelő rendszere segít­sé­gével.
Tovább
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most