Løsninger til enhver forretning

untranslated

Øg effek­ti­vi­teten for din flåde og din mobile arbejds­styrke med vores Webfleet-flådesty­rings­løsning. Uanset om du har en flåde på 5 eller 5.000 køretøjer, personbiler, varevogne eller lastbiler, får du med Webfleet-flådesty­rings­løs­ninger alle de oplysninger, du behøver for at gøre din forretning til en succes.

Efter virksom­heds­stør­relse

Små og mellemstore virksom­heder

Anbefalede produkter til små og mellemstore virksom­heder
Små og mellemstore virksom­heder
 • Små og mellemstore virksom­heder ➤ med Webfleet ✅ Reducere omkost­nin­gerne ✓ Optimer dine rejser ✅ Geolocation i realtid

Enterprise

Anbefalede produkter til store virksom­heder
Enterprise
 • Anbefalede produkter til store virksom­heder ➤ med Webfleet ✅ Reducere omkost­nin­gerne ✓ Optimer dine rejser ✅ Geolocation i realtid

Efter kategori

Personbiler

Personbiler
 • Opdag Webfleets løsninger til personbiler

Lette kommercielle køretøjer

LCV'er
Lette kommercielle køretøjer
 • Lette erhvervs­kø­re­tøjer ➤ med Webfleet ✅ Reducere omkost­nin­gerne ✓ Optimer dine rejser ✅ Geolocation i realtid

Lastbiler

Lastbiler
 • Flådestyring til lastbiler ➤ med Webfleet ✅ Reducere omkost­nin­gerne ✓ Optimer dine rejser ✅ Geolocation i realtid

Passa­ger­transport

Passa­ger­transport
 • Flådestyring til passa­ger­transport ➤ med Webfleet ✅ Reducere omkost­nin­gerne ✓ Optimer dine rejser ✅ Geolocation i realtid

Elbiler

Elbiler
Elbiler
 • Opdag Webfleets flådesty­rings­løsning til elbiler.

Efter rolle i virksom­heden

Flådechef

Flådechef
 • Webfleets udvalg af løsninger giver dig overblik over din flåde, med indsigt, der kan spare værdifuld tid, forbedre dine kunde­forhold og prioritere sikkerheden.

Trans­portchef

Trans­portchef
 • Webfleet, Europas førende flådesty­rings­løsning, giver dig de værktøjer, du skal bruge til chauf­før­support, omkost­nings- og tidsbe­spa­relser og forbedret sikkerhed for din trans­port­flåde.

Drift og vedli­ge­hol­delse

Drift og vedli­ge­hol­delse
 • Gør din drifts- og vedli­ge­hol­del­ses­for­retning mere effektiv med Webfleet, Europas førende flådesty­rings­løsning.

Indkøb og ordre

Indkøb og ordre
 • Gør dine virksom­heds­pro­cesser mere enkle med Webfleet, Europas førende løsning til flåde­or­dre­chefer samt indkøbs- og logistik­chefer.

Selvstændig chauffør

Selvstændig chauffør
 • Webfleet hjælper selvstændige chauffører med at planlægge bedre og hurtigere. Tag dig af alle opgaver relateret til dine køretøjer såsom brænd­stof­forbrug og vedli­ge­hol­delse i ét enkelt interface

HR-chef

HR-chef
 • Webfleet giver dig alle de værktøjer, du har brug for til at forenkle din flådes HRM, og hjælper dig med at holde dine chauffører glade og engagerede.

Flådechef for forsy­ningskæde

Flådechef for forsy­ningskæde
 • Optimer din virksomheds performance med Webfleet. Europas førende styrings­løsning giver dig alle de rigtige værktøjer til styring af din flådes forsy­ningskæde.

Virksom­hedens sociale ansvar

Virksom­hedens sociale ansvar
 • Reducer CO2, forbedr medar­bej­dernes trivsel, og elektri­ficer flåden ved at bruge Webfleet. Gør en positiv forskel med din flådes mission inden for bæredyg­tighed.

It-ansvarlig

It-ansvarlig
 • Skaler dine it-løs­ninger i takt med, at virksom­heden vokser, og gennemfør den ændring, der vil give din flåde en konkur­ren­ce­fordel ved at bruge Webfleets admini­stra­tions­software.

Økono­mi­ansvarlig

Økono­mi­ansvarlig
 • Maksimer din flådes omkost­nings­be­spa­relser, og få en bedre konkur­ren­ce­fordel. Webfleet giver dig alle de rigtige redskaber til at styrke din flådes økonomi.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.