Løsninger til enhver forretning

Øg effek­ti­vi­teten for din flåde og din mobile arbejds­styrke med vores Webfleet-flådesty­rings­løsning. Uanset om du har en flåde på 5 eller 5.000 køretøjer, personbiler, varevogne eller lastbiler, får du med Webfleet-flådesty­rings­løs­ninger alle de oplysninger, du behøver for at gøre din forretning til en succes.

Efter branche

Efter virksom­heds­stør­relse

Små og mellemstore virksom­heder

Anbefalede produkter til små og mellemstore virksom­heder
Små og mellemstore virksom­heder
 • Gå ud over sporing af køretøjer, og gør teamwork nemmere

Enterprise

Løsninger til enter­pri­se­flåder og store flåder
Enterprise
 • Få bedre service, øg sikkerheden, og reducer din CO2

Efter køretøjstype

Personbiler

Personbiler
 • Få alle de værktøjer, der er nødvendige for at forbedre ydeevnen

Lette kommercielle køretøjer

LCV'er
Lette kommercielle køretøjer
 • Bliv mere fleksibel, og få mest muligt ud af dine LCV'er

Lastbiler

Lastbiler
 • Overhold reglerne, øg sikkerheden, og få din virksomhed til at vokse

Passa­ger­transport

Passa­ger­transport
 • Levér kvali­tets­service, samtidig med at omkost­nin­gerne kontrol­leres

Elbiler

Elbiler
Elbiler
 • Administrer alle dine elektriske køretøjer og ICE-kø­re­tøjer på ét sted

Webfleet Trailer

Webfleet Trailer
 • Optimer din udnyttelse, sikkerheden og brænd­stof­for­bruget

Efter rolle i virksom­heden

Flådechef

Flådechef
 • Spar tid, gør kunderne tilfredse, prioriter sikkerheden

Trans­portchef

Trans­portchef
 • Understøt chauffører, reducer omkost­nin­gerne, og øg flådesik­ker­heden

Drift og vedli­ge­hol­delse

Drift og vedli­ge­hol­delse
 • Kør mere effektivt med de rigtige flåde­løs­ninger

Indkøb og ordre

Indkøb og ordre
 • Gør dine beslut­nings­pro­cesser og forret­nings­pro­cesser enklere

Selvstændig chauffør

Selvstændig chauffør
 • Planlæg bedre ved at admini­strere dine opgaver på én platform

HR-chef

HR-chef
 • Gør dine opgaver lettere, og hold chauf­fø­rerne engagerede

Flådechef for forsy­ningskæde

Flådechef for forsy­ningskæde
 • Opfyld kundernes krav med maksimal fleksi­bi­litet

Virksom­hedens sociale ansvar

Virksom­hedens sociale ansvar
 • Gør en positiv forskel med bæredyg­tighed i flåden

It-ansvarlig

It-ansvarlig
 • Skaler dine it-løs­ninger, efterhånden som virksom­heden vokser

Økono­mi­ansvarlig

Økono­mi­ansvarlig
 • Maksimer omkost­nings­be­spa­rel­serne, opbyg en konkur­ren­ce­mæssig fordel

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.