Webfleet

Den førende online­løsning, der forbinder dig, dine chauffører og køretøjer.

Webfleet er vores markeds­førende, innovative Software as a Service (SaaS)-flådesty­rings­løsning. Den giver dig sikker adgang til alle de oplysninger, du behøver for at admini­strere din flåde på den mest effektive måde.

Med Webfleet er du altid forbundet med dit team på vejen. Du får at vide, hvor dine køretøjer er, og hvordan de bruges, fra en mobil enhed efter eget valg.

Det gør dine flåde­per­for­man­cedata synlige, så du kender aktuel status samt ved, hvor og hvornår der skal handles, hvis der er behov for det. Tag trafik­in­for­mation i realtid med i dine overvej­elser, når du henviser den mest egnede chauffør til den næste opgave, eller sørg for, at de vælger en forud­de­fi­neret rute, som du sender direkte til deres Driver Terminal.

Nøgle­funk­tioner

Skalérbar løsning

Webfleet er en af verdens førende Softwa­re-as-a-Service (SaaS) flådesty­rings­løs­ninger. Uanset om din virksomhed er stor eller lille, kan Webfleet forbedre køretøjs­per­for­mance, spare brændstof, yde support til chauf­fø­rerne og, med forbedret datasyn­lighed, øge den overordnede flåde­ef­fek­ti­vitet.
Øg synligheden med data fra flere forskellige kilder på én bruger­græn­se­flade med tilfø­jel­ses­pro­grammer til Webfleet. Du kan tilføje gennem­te­stede programmer, f.eks. temperatur- eller dæktryks­sen­sorer, fra dine eksiste­rende programmer eller fra vores udvalg af integra­tions­partnere. Se mere i App Center.

wf desktop mobile
software as a service

Software as a Service

Få adgang til Webfleet med et hvilket som helst opera­tiv­system eller browser – der er intet, der skal installeres.

 • Udviklet ved hjælp af den nyeste HTML5-webtek­nologi.
 • Nyd godt af jævnlige og automatiske opdate­ringer af de nyeste innova­tioner og funktioner.
 • Administrer din flåde fra en computer, laptop, tablet eller endda fra en telefon.

Komplet løsning

 • De bedste kort – Realtids­visning af køretø­jernes position og live trafik­in­for­mation, tilgængelig til forskellige korttyper, med satel­litkort og Google Street View.
 • Planlæg ruter og send ruter direkte til chauf­fø­rerne – Nøjagtig ruteplan­lægning med position/tidspunkt for afgang/ankomst og køretøjstype.
 • Tilpassede kort – Hjælper dig med at definere geografiske områder og køretøjs­grupper, så du nemt kan skifte visning og fokus, når der er behov for det.
 • Dashboard – Nem oversigt over KPI'er, der holder dig opdateret med performance i realtid.
 • Rappor­tering – Øjeblik­kelig adgang til historik, så du kan spotte tendenser over tid. For eksempel giver Webfleet CO2-rapporten dig et nøjagtigt overblik over din flådes CO2-udledning. Ved hjælp af en metode, der er certi­fi­ceret af TÜV Rheinland
 • Styrk data via integration – Forbind din virksomheds programmer med Webfleet, eller se tredje­part­sdata i Webfleet.
 • Administrer din flåde på farten – på en enhed efter eget valg.
complete solution
wf co2 report

Webfle­et-rap­por­tering

Webfle­et-rap­porter hjælper dig med at holde styr på alt fra brænd­stof­forbrug til overhol­delse af lovgivning. Vi ved, hvilke oplysninger der er vigtigst for dig, når du admini­strerer chauffører og køretøjer. For at komme hurtigt til de oplysninger, du har brug for, foreslår vi et udvalg af de mest populære rapporter om flådestyring, som vores kunder bruger, ligesom dig.

Få mere at vide⁠

Højeste sikker­heds­niveau

Webfleet er ISO 27001-certi­fi­ceret, hvilket betyder, at platformen lever op til branchens højeste standarder inden for datasik­kerhed, kvalitet og tilgæn­ge­lighed.

 • SSL sikker login.
 • 99,95 % oppetid, som det kan forventes af markeds­førende software.
information security and privacy
business owner cau 03

Integreret flådesty­ringsdata

Vores sæt af åbne API'er og SDK'er giver dig ubegrænsede muligheder for at integrere Webfleet-data, så du kan styrke dine eksiste­rende systemer. Alt det, du behøver til en fuldt ud forbundet løsning til flådestyring og medar­bej­de­rad­mi­ni­stration, der sikrer optimeret effek­ti­vitet.

API'er og SDK'er til kontor- og mobil­løs­ninger:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Få mere at vide⁠

Mobil

Du behøver ikke sidde bag skrive­bordet for at styre din flåde. Med Webfleet Mobile har du det hele lige ved hånden.

Funktioner:

 • Sporing af køretøjer og aktiver i realtid
 • Tovejskom­mu­ni­kation
 • Turstyring
 • Udsend nye ordrer og job
 • Meddelelser og advarsler
Mere om Webfleet Mobile⁠
mobile apps

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er flådesty­rings­software?

0
Gå til indhold

Hvis du driver en kommerciel flåde, er dine køretøjer en nærmest uendelig kilde til et utroligt værdifuldt virksom­heds­aktiv: Data. Brændstof, position, antal ture, kørte kilometer – din flåde genererer konstant massevis af datapunkter, der måler disse og andre vigtige faktorer. Du har dog brug for hjælp, hvis du vil udnytte disse data på en måde, der virkelig gavner din virksomhed. Det er her, flådesty­rings­software bliver relevant.

Hvad gør flådesty­rings­software?

0
Gå til indhold

Den mest sofisti­kerede flådesty­rings­software giver dig adgang til alle de vigtigste køretøjsdata på en måde, så du let kan analysere og forstå dem på et simpelt interface. Den giver dig også alle de funktioner og værktøjer, du skal bruge for at udnytte dem mere effektivt, lige fra at lægge en optimal daglig tidsplan til at kommunikere bedre med dine chauffører.

Hvordan fungerer flådesty­rings­software?

0
Gå til indhold

Flådesty­rings­software udnytter topmoderne teknologi til at støtte dig i samtlige dele af din daglige aktivitet. Sådan fungerer det.

 • Sporing af køretøjets position

  En enhed, som installeres i køretøjet, sender koordinater tilbage til dit kontors system. Du kan tydeligt se på et kort, hvor hvert køretøj befinder sig.

 • Teamkom­mu­ni­kation

  Dine chauffører har en enhed i deres køretøjer, som giver dem mulighed for at modtage opdate­ringer fra dit kontor uden at afbryde kørslen, lige fra ændringer af tidsplanen til nye ordrer og meget mere.

 • Forbedring af køreadfærd

  Flådesty­rings­software sporer faktorer som overtræ­delse af hastig­heds­grænsen, accele­ra­tions- og bremse­ha­stighed. Med disse oplysninger kan du se, hvor dine chauffører kan køre mere sikkert eller mere økonomisk og dermed reducere ufornuftige eller farlige vaner.

 • Bedre forventede ankomst­tider

  Flådesty­rings­software kan anvende nøjagtig ruteplan­lægning og trafi­kop­lys­ninger til at sikre, at du altid giver dine kunder forventede ankomst­tider, de kan stole på.

 • Arbejds­tider

  Nogle typer flådesty­rings­software kan automatisk registrere dine chaufførers arbejds­timer, hvis du har brug for det til dokumen­ta­tions- eller lønnings­formål.

 • Reducer admini­stra­tionen

  En af de vigtigste fordele ved flådesty­rings­software for flådechefen er, at det reducerer antallet af admini­strative opgaver, der skal udføres manuelt, så der bliver tid til at koncentrere sig om kerne­op­ga­verne.

Hvorfor bruge flådesty­rings­software?

0
Gå til indhold

Når en flådesty­rings­softwa­re­løsning er konfi­gu­reret og kører for din virksomhed, er der mange fordele.

 • Effek­ti­vitet

  Alle disse data kan bruges til at planlægge en mere effektiv drift, samtidig med at du har fleksi­bi­li­teten til at sadle om, når der opstår forstyr­relser.

 • Produk­ti­vitet

  Med trafi­kop­lys­ninger i realtid kan du holde dine chauffører væk fra problem­om­råder, som skaber unødvendige forsin­kelser i din drift.

 • Sikkerhed

  Med en oversigt over dine chaufførers adfærd bag rattet kan du træne dem i at aflægge vaner, der kan resultere i risikable situationer for dem selv og andre på vejen.

 • Udgifter

  Ved at tilskynde til mere brænd­sto­f­ef­fektiv kørsel kan du skære ned på brænd­stof­for­bruget og dermed reducere de altaf­gø­rende løbende udgifter.

 • Kommu­ni­kation

  Det er lettere at sende beskeder til dine chauffører, så der sikres klare kommu­ni­ka­tions­linjer, uanset hvor travlt der bliver.

 • Enkelthed

  Flådesty­rings­software gør hverdagen lettere for dine chauffører med aktuelle opdate­ringer om f.eks. trafik. Det gør deres job mindre stressende, hvilket bidrager til øget fasthol­delse af medar­bejdere.

Hvor meget koster flådesty­rings­software?

0
Gå til indhold

Prisen for flådesty­rings­software varierer afhængigt af flere vigtige faktorer. Det omfatter antallet af køretøjer i din flåde og de funktioner, du har brug for. Hos Webfleet tilbyder vi en række forskellige muligheder for flåder af alle størrelser og i alle brancher. For os er det vigtigst, at du har de rette funktioner til at håndtere lige præcis din flådetype.

Vi anbefaler, at du tager dig tid til at diskutere din flådes behov med en af vores eksperter i flådesty­rings­software, før du vælger den rette pakke for dig. De kan gennemgå alle de potentielle muligheder, der passer til dit budget, og hvordan de kan gavne din virksomhed. Faktisk har vores kunder i gennemsnit tjent investe­ringen hjem inden for seks til ni måneder efter indførelsen af Webfleet-løsningen.

Hvad er den bedste flådesty­rings­software?

0
Gå til indhold

Der er mange forskellige muligheder at vælge mellem, når du skal købe flådesty­rings­software. Alle udbydere har deres egen liste over fordele, specialer og fokus­punkter, så valget af den bedste kan være subjektivt.

Vores prisvin­dende platform Webfleet er dog Europas mest populære flådesty­rings­løsning. Hver dag bruger 50.000 flåder verden over den til at overvåge deres køretøjer, reducere deres omkost­ninger og øge sikkerheden for deres chauffører. Vil du finde ud af, hvorfor så mange flådechefer vælger Webfleet? Bestil en tid med en af vores eksperter, og find ud af det.

Vi har allerede forbindelse til nogle af de største OEM-bil­pro­du­center

Dine biler, varevogne og/eller lette erhvervs­kø­re­tøjer er muligvis allerede kompatible med vores OEM.connect-løsning.

Opdag vores flådesty­rings­pro­dukter

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.