Flådestyring til tekniske service- og vedli­ge­hol­del­ses­virk­som­heder

Reducer omkost­nin­gerne, optimer sikkerheden, og boost produk­ti­vi­teten

Flådestyring til tekniske service- og vedli­ge­hol­del­ses­virk­som­heder

Reducer omkost­nin­gerne, optimer sikkerheden, og boost produk­ti­vi­teten

Webfleet er en førende global udbyder af telema­tik­tje­nester, der giver dig alle de nødvendige værktøjer, der skal til for at reducere flådeud­gifter, forbedre kunde­til­freds­heden og booste dine chaufførers produk­ti­vitet. Vores Webfleet-løsning under­støtter problemfri kommu­ni­kation med dit team ude på vejene og hjælper dig med at strømline dine arbejds­gange. Resultatet? Gladere kunder og flere udførte opgaver.

Webfleet hjælper dig med at

Holde kunder og chauffører glade med et højere servi­ce­niveau

Give branchens bedste forventede ankomst­tids­punkter, så kunderne ikke skal vente1

Fuldføre flere jobs med optimerede arbejds­gange for ordre­styring

Reducere udgifterne med under­ret­ninger om optimale ruter og vedli­ge­hol­delse

Reducere den tid, der bruges på flåde­ad­mi­ni­stration, så du kan fokusere på din kerne­for­retning

Få den optimale proces for styring af arbejds­gange gennem integration med andre forret­nings­pro­grammer

Se vores tekniske service- og vedli­ge­hol­del­ses­løs­ninger

Vær altid bekendt med, hvor dine køretøjer er

Spor din flådes position og brug i realtid med Webfleet. Vores system registrerer arbejds­timer eller timer bag rattet nøjagtigt og husker, hvor alle køretøjer i din flåde har været. Sporing af køretøjer fremhæver også afvigelser og viser mønstre i din virksomhed.

vehicle tracking right hand traffic
customer satisfaction

Flådestyring: Øget kunde­til­fredshed

Webfleet hjælper dig med at give mere nøjagtige forventede ankomst­tids­punkter baseret på vores prisvin­dende trafik­in­for­ma­tions­løsning. Vores profes­sio­nelle navigation benytter et komplekst netværk af live-tra­fikdata og avancerede algoritmer og hjælper dine chauffører med at undgå trafikpropper. Det betyder, at der er større sandsyn­lighed for, at de når rettidigt frem til opgaven, og dine kunder forbliver tilfredse.

Dynamisk ordre­eks­pe­dition og styring af arbejds­gange

Webfleet hjælper dig med at identi­ficere den chauffør, der er bedst egnet til opgaven, ved hjælp af intelligent planlægning og ekspedition med det prisbe­lønnede TomTom Traffic, ordrestatus og køretøjs­status. Funktionen til ordre­op­ti­mering2 optimerer rækkefølgen af dine besøg med ét klik, hvilket reducerer antallet af kørte kilometer og tidsfor­bruget på vejene. Alt dette hjælper dig med at planlægge bedre, udføre flere ordrer og forbedre tjenesterne på stedet.

order optimisation
wfdesktop pro8475 link710

Flådestyring: Problemfri tovejskom­mu­ni­kation

Få et forenklet ordreforløb, og spar tid ved at sende opgaver og ordre­in­struk­tioner direkte fra kontoret til din chaufførs PRO Driver Terminal. Terminalen læser meddelelsen højt for at undgå at distrahere chaufføren. Du holder kontakten med dit team ude på vejene og får jævnlige opdate­ringer om ordrestatus og forventede ankomst­tider, så du kan reagere dynamisk på uforudsete hændelser.

Alt, hvad du behøver for at styre omkost­nin­gerne

Ud over at sende jævnlige under­ret­ninger om vedli­ge­hol­del­ses­tids­planer giver Webfleet dig automatisk besked, når et køretøj viser tegn på funktionsfejl. På den måde kan du planlægge vedli­ge­hol­delse, inden der opstår et dyrt nedbrud. Du kan også overvåge brænd­stof­for­bruget for at identi­ficere unormal brug eller områder, hvor køremåden kan forbedres for at reducere forsik­rings­præ­mierne.

fuel over time
wf desktop tablet mobilephone logbook en

Registrer samtlige skattepligtige kilometer nøjagtigt

Dine chauffører kan registrere antal kørte kilometer i privat eller erhvervs­mæssigt regi med en PRO Driver Terminal eller med mobilappen Webfleet Logbook. Med nøjagtige turrap­porter fra Webfleet kan de bruges til dokumen­tation for antal kørte kilometer

Flådestyring: Effektiv admini­stration af teams

Med OptiDri­ve-scorer giver Webfleet dig de oplysninger, du behøver for at optimere din chaufførs præstation ude på vejene. Active Driver Feedback og vejledning vises på PRO Driver Terminal på en måde, der ikke forstyrrer dine chauffører. Dette hjælper dem med at køre sikkert og stabilt på vejene, samtidig med at din virksomhed bevarer sit gode ry.

wf tracking truck optidrive
ev van delivery pro8475 digital signature 01

Få alle dine virksom­heds­sy­stemer til at arbejde sammen

Du kan nemt integrere andre forret­nings­pro­grammer med Webfleet for at få præcis den løsning, du har brug for. Ved hjælp af PRO 8475 Driver Terminal kan du f.eks. tilpasse admini­stra­tionen af dine arbejds­gange yderligere. Denne enhed håndterer aktiviteter som f.eks. køretøjs­kon­troller og registrering af leveringsdata via streg­ko­descanning og digital underskrift kombineret med tredje­part­s­pro­grammer. Alle dine data bliver herefter gemt i ét system.

Se flere detaljer om vores tekniske service- og vedli­ge­hol­del­ses­funk­tioner

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Hvordan kan du skære ned på dine flådeom­kost­ninger?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download e-bogen i dag, og se, hvordan du får styr på dine flåde­driftsom­kost­ninger.

Få mere at vide

Verdens foretrukne valg!

60.000-kunder har allerede opnået mere med Webfleet

Vi kan dokumentere, at vi kører ordentligt
Dan Rueløkke, Elis Danmark
Det er forbåde chaufførens og virksomhedens sikkerhed
Jesper Jacobsen, JustEat
I Webfleet kan vi nemt trække rapporter ud til dokumentation og afrapportering.
Jan Ruben, Konica Minolta
wfs service putting customer first whitepaper

Vil du optimere kunde­op­le­velsen og skabe vækst i din virksomhed?

wfs service putting customer first whitepaper

Denne under­sø­gelse hjælper dig med at opbygge stærke relationer med kunder og holder dig et skridt foran dine konkur­renter.

Hent den nu!

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Vil du vide, hvordan du får en bedre service, styrer dine udgifter og får udført flere jobs? Book en demo, og find ud af, hvordan Webfleet kan hjælpe dig med at admini­strere din tekniske service- og vedli­ge­hol­del­ses­drift.

1 ETA = estimated time of arrival (forventet ankomst­tids­komst)
2 Ordre­op­ti­mering kræver et ekstra abonnement på funktionen.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.