LINK-en­heder

Registrer køretøjets position og køreadfærd i realtid.

LINK-en­heden til sporing af køretøjer giver dig meget mere end blot positionsdata. Dine køretøjer kan være forbundet til virksom­heden med yderligere oplysninger om køreadfærd, motor­di­ag­nostik og flere oplysninger om selve køretøjet og dets omgivelser.

Enheder til sporing af køretøjer

LINK 245

Plug & play-løsning til sporing af køretøjer med Bluetooth®, som du selv kan installere, til forbræn­dings- og elektriske flåder

Anmod om en gratis prøve­pe­riode⁠

Kan forbinde til TomTom PRO 7350, TomTom PRO 7350 TRUCK, PRO 8475, PRO 8475 TRUCK.

LINK 640

Enhed til sporing af biler og varebiler til fast instal­lation

Kan ikke forbinde til PRO.

LINK 740

Fremtids­sikret sporing af køretøjer og flådestyring til alle typer køretøjer

Kan forbinde til TomTom PRO 7350, TomTom PRO 7350 TRUCK, PRO 8475, PRO 8475 TRUCK.Asset track­ing-enhed

LINK 340

Overvåg placeringen og brugen af dine trailere, maskiner og tilsluttede aktiver.

Få mere at vide

Kan ikke forbinde til PRO, LINK 105.


Anhæn­ger­sty­rings­enhed

Nyhed

LINK 350

Giver handlings­o­ri­en­teret indsigt om status og ydeevne for din anhæn­ger­flåde

Få mere at vide

Kan ikke forbinde til PRO, LINK.

Find ud af, hvilken løsning, der passer bedst til din virksomhed

Brug vores Løsnings­rå­d­giver til at få indivi­duelle produktan­be­fa­linger.

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Bestil en demo for at finde ud af, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed
Tal med en specialist, som vil besvare ethvert spørgsmål om vores løsninger.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.