Webfleet Solutions

Lad os drive forretning

Hos Webfleet Solutions hjælper vi vores kunder med at komme tættere på deres chauffører. Alle vores handlinger er drevet af dette ene og enkle princip – fordi alle kan tage smartere beslut­ninger, når du er tæt på chauf­fø­rerne.

Denne overbe­visning i kombination med vores vedvarende innovation, vores målsætning om at sætte kunder først i alt, vi foretager os, og vores utrættelig fokus på kvalitet og drifts­sik­kerhed har gjort os til den førende virksomhed på det europæiske marked og en af de største i verden inden for køretøj­st­e­le­matik og flådestyring.

Vores forret­nings­om­råder

Om os

Webfleet Solutions, kendt som TomTom Telematics indtil 1. oktober 2019, er en af verdens førende leveran­dører af telema­tik­løs­ninger, dedikeret til flådestyring, køretøj­st­e­le­matik og cloud-for­bundne biler. Den centrale Softwa­re-as-a-Service løsning WEBFLEET anvendes af virksom­heder af alle størrelser til at forbedre ydelsen for køretøjer, spare brændstof, supportere chauffører og øge effek­ti­vi­teten generelt for den samlede flåde. Webfleet Solutions tilbyder desuden tjenester til forsik­rings­branchen, til udlejnings- og leasings­el­skaber, bilim­por­tører og forhandlere, som adresserer disses behov for deres forretning såvel som deres kunder.

trucks autobahn 01 waves
partners network

Webfleet Solutions har mere end 50.000 kunder verden over og servicerer chauffører i over 100 lande, med branchens stærkeste lokale servi­ce­netværk og en bred palette af industri­spe­ci­fikke tredjepart appli­ka­tioner og integra­tioner. Vores kunder nyder hver dag godt af den højeste grad af fortro­lighed, integritet og let tilgæn­ge­lighed af vores ISO/IEC 27001:2013 certi­fi­ceret service, auditeret og fornyet senest november 2018.

Webfleet Solutions var tidligere kendt som TomTom Telematics og en del af TomTom Group indtil 1. april 2019, hvor selskabet blev overtaget af Bridgestone Europe NV/SA (“Bridgestone”), et datter­selskab af Bridgestone Corporation, verdens største dæk og gummi virksomhed. Bridgestone opererer i 38 lande i EMEA regionen, med nogle af Europas mest avancerede fabrikker, verdens­klasse teknologi og førende udvik­lings­in­ve­ste­ringer.

Hvorfor vælge Webfleet Solutions

Mere end50.000kunder
Over20 årserfaring