Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface

WEBFLEET Asset Tracking

Komplet visuelt overblik over dine trailere og tilsluttede aktiver

Komplet visuelt overblik over dine trailere og tilsluttede aktiver

WEBFLEET, Europas førende telema­tik­løsning, giver dig mulighed for at overvåge både dine værdifulde aktiver og din flåde på et enkelt interface. Med nøjagtig GPS-lo­ka­li­sering, brugs­rap­por­tering, vedli­ge­hol­del­ses­med­del­elser og meget mere hjælper det dig med at opretholde sikkerheden, værdien og effek­ti­vi­teten af dine aktiver.

WEBFLEET Asset Tracking hjælper dig med at

Find dine aktiver med nøjagtig lokali­sering

Bevar kontrollen over dine aktivers bevægelser

Opdag tyveri i tide til at skride til handling

Administrer, hvordan dine aktiver bliver brugt

Hold dine aktiver i god stand

Reducer arbejds­byrden med automatisk rappor­tering

Nøgle­funk­tioner

Lokaliser dine værdifulde aktiver

WEBFLEETs detaljerede kort gør det let at se, præcis hvor dine aktiver befinder sig. Hvis de ikke er på stedet, ved du, at du hurtigt kan lokalisere dem.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Se dine aktivers position

Få indblik i, hvor dine aktiver har været, med positions­op­da­te­ringer hvert femte minut på kortet1.

Øjeblik­kelige advarsler hjælper med at forhindre tyveri

WEBFLEET giver dig besked, når dit aktiv ændrer status. Hvis det for eksempel kører ind i eller forlader et defineret område, eller der registreres en uauto­ri­seret bevægelse, får du en meddelelse.

construction site
truck autobahn 01 clean

Oprethold dine aktivers stand

Du kan planlægge og admini­strere vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver, så dine aktiver holdes i god stand. Administrer meddelelser baseret på kilome­ter­tæl­leren, motortimer eller tid siden sidste vedli­ge­hol­delse.

Få besked om, hvordan dine aktiver bliver brugt

Du kan enten bruge WEBFLEETs aktivkort til at få et hurtigt overblik eller se automatiske rapporter om dine aktivers status, herunder aktuel position, tur, vedli­ge­hol­delse, adresse og input­rap­porter (f.eks. status for trailerdør).

asset tracking
truck bridge

Kobl dine aktiver og køretøjer sammen

Hvis dit køretøj også er udstyret med en LINK-spor­ings­enhed, vil oplys­nin­gerne for de sammen­koblede aktiver automatisk blive vist på kortet for både køretøjer og aktiver. Du kan nemt identi­ficere, hvilke aktiver og køretøjer der er koblet sammen.

Overvåg hele din drift

WEBFLEET viser placeringen og statussen for alle trailere, tilsluttede aktiver2 og køretøjer i din flåde på et enkelt interface.

tablet asset tracking
transport security

Hvor god er dine lastbilers trafik­sik­kerhed?

transport security

Denne gratis under­sø­gelse giver dig indblik i, hvordan du forbedrer chauf­før­sik­kerhed, holder køretøjer i perfekt stand og beskytter last mod krimi­na­litet.

Få dit eksemplar nu

Holdbar løsning til sporing af aktiver

En LINK 340-enhed til sporing af aktiver og et WEBFLEET Asset Track­ing-a­bon­nement er alt, hvad du behøver for at komme i gang med at admini­strere dine aktiver effektivt.

Støv- og vandaf­vi­sende

Designet til barske omgivelser.

Batteri, der holder længe

Udstyret med et stort, genop­la­deligt 5800 mAh lithi­um-ion-batteri.

Avancerede tilslut­nings­mu­lig­heder for mobil­netværk

Maksimal dækning vha. flere teknologier.

Pulstjek for aktiver

Internt batteri3 giver en daglig positions­op­da­tering, når aktivet ikke er i brug.

MECKY LOGISTICS GMBH har anvendt WEBFLE­ET-løs­ningen siden 2015. Med den fantastiske, nye sporings­enhed LINK 340 kan vi spore vores trailere og vores traktorer fra et enkelt sted, hvilket er en stor hjælp for vores virksomhed.
Mecky Logistics GmbH

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Se, hvordan WEBFLEET Asset Tracking kan hjælpe din virksomhed

1 Sporings­vis­ningen tegner ikke den præcise rute, som aktiver har kørt.
2 Tilsluttede aktiver har normalt indbyggede motorer.
3 Tilgæn­geligt i en periode på 90 dage, hvis LINK 340 er fuldt opladet.