Flådestyring til passa­ger­trans­portvirk­som­heder

Optimer sikkerheden, overhold lovgiv­ningen, og reducer forsin­kelser

Person­transport - FlådestyringPerson­transport - FlådestyringPerson­transport - FlådestyringPerson­transport - FlådestyringPerson­transport - FlådestyringPerson­transport - Flådestyring

Webfleet Solutions giver dig de redskaber, du skal bruge for at drive en pålidelig, sikker og effektiv tjeneste. WEBFLEETs flådesty­rings­løsning hjælper dig med at holde styr på regler og sænker risikoen for forsin­kelser, samtidig med at den hjælper dine chauffører med at køre sikkert bag rattet.

Fordele:

Sikring af, at passagerer kommer sikkert frem og til tiden

Styring af brændstof- og vedli­ge­hol­del­ses­ud­gifter

Nem og hurtig overhol­delse af forord­ninger

Hvad kan WEBFLEET gøre for din passa­ger­flåde?

Overhold bestem­mel­serne

Overhold bestem­mel­serne

Overhold bestem­mel­serne

Brug information i realtid til at holde øje med dine chaufførers arbejds­timer samt deres resterende kørsels­tider. Download digitale fartskri­vero­p­lys­ninger fra en fjern­pla­cering og brug WEBFLEET Tachograph Manager til at arkivere, analysere og dokumentere overhol­delse. Du kan også bruge oplys­nin­gerne til at overvåge chauf­fø­rernes adfærd og sikre, at deres passagerer ikke er i fare på turen.

Reducer forsin­kelser for passagerer

Reducer forsin­kelser for passagerer

Reducer forsin­kelser for passagerer

WEBFLEET kan reducere forsin­kelser i stort omfang. Brug vores sporings­system til at give passageren en opdatering om det forventede ankomst­tids­punkt. Og vores Driver Terminaler giver chauf­fø­rerne alternative ruter, så de kan undgå tung trafik og ankomme sikkert til deres destination - så hurtigt som muligt.

Mere sikker kørsel

Mere sikker kørsel

Mere sikker kørsel

Den aktive feedback, som WEBFLEET giver chaufføren i køretøjet, hjælper chauf­fø­rerne med at køre sikkert og økonomisk. Og med digitale fejlkoder i realtid vil du vide det, hvis der er noget galt med køretøjet. Det betyder, at du kan handle hurtigt for at forhindre farlige situationer eller planlægge vedli­ge­hol­delse med minimal nedetid.

Verdens foretrukne valg!

50.000-kunder har allerede opnået mere med WEBFLEET

case ab copenhagen
De kører med popstjerner, piloter og Webfleet Solutions.
Stig Ferslev, AB Copenhagen

Webfleet Solutions-fordelen

50.000-kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Partnere nær dig

Forskning og udvikling, der er førende i branchen

Sæt mere skub i dine eksiste­rende systemer med partnerapps

App Center

Sæt mere skub i dine eksiste­rende systemer med partnerapps

Det er nemt at integrere WEBFLEET og vores partner­pro­grammer i dine eksiste­rende systemer for at forbedre CRM, ruteplan­lægning og adres­se­ad­mi­ni­stration. Du kan endda oprette forbindelse til monitorer i køretøjet eller mobile monitorer, f.eks. dæk- og tempe­ra­tur­sen­sorer, køretøjs­kon­troller og DTC.

App Center

Boost din brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet med Webfleet Solutions og Bridgestone

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu