Flådestyring til passa­ger­trans­portvirk­som­heder

Optimer sikkerheden, overhold lovgiv­ningen, og reducer forsin­kelser

Webfleet giver dig de redskaber, du skal bruge for at drive en pålidelig, sikker og effektiv tjeneste. Webfleets flådesty­rings­løsning hjælper dig med at holde styr på regler og sænker risikoen for forsin­kelser, samtidig med at den hjælper dine chauffører med at køre sikkert bag rattet.

Fordele:

Sikring af, at passagerer kommer sikkert frem og til tiden

Styring af brændstof- og vedli­ge­hol­del­ses­ud­gifter

Nem og hurtig overhol­delse af forord­ninger

Hvad kan Webfleet gøre for din passa­ger­flåde?

Overhold bestem­mel­serne

Overhold bestem­mel­serne

Overhold bestem­mel­serne

Brug information i realtid til at holde øje med dine chaufførers arbejds­timer samt deres resterende kørsels­tider. Download digitale fartskri­vero­p­lys­ninger fra en fjern­pla­cering og brug Webfleet Tachograph Manager til at arkivere, analysere og dokumentere overhol­delse. Du kan også bruge oplys­nin­gerne til at overvåge chauf­fø­rernes adfærd og sikre, at deres passagerer ikke er i fare på turen.

Reducer forsin­kelser for passagerer

Reducer forsin­kelser for passagerer

Reducer forsin­kelser for passagerer

Webfleet kan reducere forsin­kelser i stort omfang. Brug vores sporings­system til at give passageren en opdatering om det forventede ankomst­tids­punkt. Og vores Driver Terminaler giver chauf­fø­rerne alternative ruter, så de kan undgå tung trafik og ankomme sikkert til deres destination - så hurtigt som muligt.

Mere sikker kørsel

Mere sikker kørsel

Mere sikker kørsel

Den aktive feedback, som Webfleet giver chaufføren i køretøjet, hjælper chauf­fø­rerne med at køre sikkert og økonomisk. Og med digitale fejlkoder i realtid vil du vide det, hvis der er noget galt med køretøjet. Det betyder, at du kan handle hurtigt for at forhindre farlige situationer eller planlægge vedli­ge­hol­delse med minimal nedetid.

Verdens foretrukne valg!

60.000-kunder har allerede opnået mere med Webfleet

De kører med popstjerner, piloter og Webfleet.
Stig Ferslev, AB Copenhagen

Webfleet-fordelen

60.000-kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Partnere nær dig

Forskning og udvikling, der er førende i branchen

Boost din brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet med Webfleet og Bridgestone

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.