Flådestyring til passa­ger­trans­portvirk­som­heder

Optimer sikkerheden, overhold lovgiv­ningen, og reducer forsin­kelser

Webfleet Solutions giver dig de redskaber, du skal bruge for at drive en pålidelig, sikker og effektiv tjeneste. WEBFLEETs flådesty­rings­løsning hjælper dig med at holde styr på regler og sænker risikoen for forsin­kelser, samtidig med at den hjælper dine chauffører med at køre sikkert bag rattet.

Fordele:

Sikring af, at passagerer kommer sikkert frem og til tiden

Styring af brændstof- og vedli­ge­hol­del­ses­ud­gifter

Nem og hurtig overhol­delse af forord­ninger

Hvad kan WEBFLEET gøre for din passa­ger­flåde?

Overhold bestem­mel­serne

Overhold bestem­mel­serne

Overhold bestem­mel­serne

Brug information i realtid til at holde øje med dine chaufførers arbejds­timer samt deres resterende kørsels­tider. Download digitale fartskri­vero­p­lys­ninger fra en fjern­pla­cering og brug WEBFLEET Tachograph Manager til at arkivere, analysere og dokumentere overhol­delse. Du kan også bruge oplys­nin­gerne til at overvåge chauf­fø­rernes adfærd og sikre, at deres passagerer ikke er i fare på turen.

Reducer forsin­kelser for passagerer

Reducer forsin­kelser for passagerer

Reducer forsin­kelser for passagerer

WEBFLEET kan reducere forsin­kelser i stort omfang. Brug vores sporings­system til at give passageren en opdatering om det forventede ankomst­tids­punkt. Og vores Driver Terminaler giver chauf­fø­rerne alternative ruter, så de kan undgå tung trafik og ankomme sikkert til deres destination - så hurtigt som muligt.

Mere sikker kørsel

Mere sikker kørsel

Mere sikker kørsel

Den aktive feedback, som WEBFLEET giver chaufføren i køretøjet, hjælper chauf­fø­rerne med at køre sikkert og økonomisk. Og med digitale fejlkoder i realtid vil du vide det, hvis der er noget galt med køretøjet. Det betyder, at du kan handle hurtigt for at forhindre farlige situationer eller planlægge vedli­ge­hol­delse med minimal nedetid.

Verdens foretrukne valg!

50.000-kunder har allerede opnået mere med WEBFLEET

case ab copenhagen
De kører med popstjerner, piloter og Webfleet Solutions.
Stig Ferslev, AB Copenhagen

Webfleet Solutions-fordelen

50.000-kunder

ISO 27001-certi­fi­ceret

Partnere nær dig

Forskning og udvikling, der er førende i branchen

Sæt mere skub i dine eksiste­rende systemer med partnerapps

App Center

Sæt mere skub i dine eksiste­rende systemer med partnerapps

Det er nemt at integrere WEBFLEET og vores partner­pro­grammer i dine eksiste­rende systemer for at forbedre CRM, ruteplan­lægning og adres­se­ad­mi­ni­stration. Du kan endda oprette forbindelse til monitorer i køretøjet eller mobile monitorer, f.eks. dæk- og tempe­ra­tur­sen­sorer, køretøjs­kon­troller og DTC.

App Center

Boost din brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet med Webfleet Solutions og Bridgestone

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.