Flådestyring til passa­ger­transport

Mere sikre ture, gladere kunder, lavere omkost­ninger

Webfleet giver dig alt, du har brug for til at levere en sikker service af høj kvalitet til dine passagerer. Vi kan hjælpe dig med at håndtere mange presserende udfor­dringer, lige fra styring af brænd­sto­fud­gifter til opret­hol­delse af sikre kørestan­darder og dokumen­tation af fartskri­ver­over­hol­delse.

Hvorfor Webfleet

Sikring af, at passagerer kommer sikkert frem og til tiden

Styring af brændstof- og vedli­ge­hol­del­ses­ud­gifter

Nem og hurtig overhol­delse af forord­ninger

Nøgle­funk­tioner

Tilskynd til mere sikker kørsel

Vil du sikre, at dine passagerer ankommer sikkert og glade? Webfleets OptiDrive 360 giver dig de data, du har brug for til at identi­ficere, hvor chauffører kan forbedre deres præstation.

PRO Driver Terminal tilbyder Active Driver Feedback og råd om f.eks. tomgang, fartover­skri­delser og hård styring for at vejlede chaufføren i at foretage justeringer. Resul­ta­terne? Dine køretøjer forbliver sikre, dine passagerer er glade, og din virksomheds omdømme er fortsat godt.

Få mere at vide om OptiDrive 360
incar busdriver pro8 optidrive
untranslated

Problemfri arbejdsgang, bedre service

Information støtter dine chauffører i at udføre deres job bedre. PRO Driver Terminal tilbyder dedikeret navigation til store køretøjer for at undgå områder med problemer og reducere risikoen for ulykker. Den viser også inter­es­se­punkter såsom parke­rings­steder og afsætning for busser.

Tilbage på kontoret har du et klart overblik over dine køretøjers positioner. Du sender instruk­tioner direkte til Driver Terminal, som læser meddelelsen højt, så chauf­fø­rerne ikke skal stoppe for at se den. Alt dette gør, at dine chauffører kun skal koncentrere sig om at levere en service af høj kvalitet til dine passagerer.

Få mere at vide om Driver Terminaler

Klassens bedst forventede ankomst­tids­punkter

Forsin­kelser koster penge. For at hjælpe dig med at levere mere præcise ankomst­tider udnytter Webfleet TomToms prisvin­dende trafik­in­for­mation.

Profes­sionel navigation bruger live trafikdata og avancerede algoritmer til at hjælpe dine chauffører med at undgå trafik. Det betyder, at der er større sandsyn­lighed for, at kunderne kommer frem til deres destination til tiden.

passenger waiting for bus 01
avg fuel consumption

Alt, hvad du behøver for at styre omkost­nin­gerne

Webfleet hjælper dig med at styre de samlede ejerom­kost­ninger til dine køretøjer på flere måder. Den identi­fi­cerer unormal brænd­stof­forbrug og opfordrer til mere effektive kørevaner (såsom brug af fartpilot).

Samtidig får du rettidige meddelelser, når der er brug for vedli­ge­hol­delse af køretøjerne. På den måde kan du løse problemer, før de fører til nedetid.

Få mere at vide om Webfleet-rappor­tering

Alt, du har brug for til at håndtere forord­ninger

Webfleet giver dig den support, du har brug for til at håndtere mange af de lovmæssige krav. Hvis du f.eks. skal overholde EU's forordning om køretider, giver fartskri­vertje­nester dig mulighed for at fjern­down­loade, analysere og arkiverer alle de påkrævede data på ét sted, så du sparer tid, og inspek­tioner bliver nemmere.

Webfleet kan også automa­tisere arbejds­tids­re­gi­strering.

Få mere at vide om Webfleet Tachograph Manager
unresolved notifications warnings
order optimisation screenshot

Planlæg og levér en kvali­tets­service

Webfleet giver dig en række værktøjer til at opretholde et højt servi­ce­niveau for dine passagerer.

Når du f.eks. planlægger en tur, kan du nemt optimere timingen af afgang, afhentning af passagerer, planlagte stop og ankomst. Du kan også hurtigt identi­ficere den chauffør, der er bedst egnet, hvis du har brug for en udskiftning pga. en uventet hændelse under turen.


Vores branche­partnere

Tilknyt­ninger

Integra­tions­partnere

Anvendt af 60.000 virksom­heder

De kører med popstjerner, piloter og Webfleet.
Stig Ferslev, AB Copenhagen

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.