Opgrader din anhæn­ger­styring

Proaktiv overvågning og rappor­tering med Webfleet Trailer

Webfleet Trailer giver dig handlings­o­ri­en­teret indsigt i status på din anhæn­ger­flåde, så du kan forbedre brugen, spare omkost­ninger, øge effek­ti­vi­teten og forbedre sikkerheden. Webfleet Trailer, der er drevet af det langtids­holdbare LINK 350 og kan tilknyttes alle førende udbydere af anhæn­ger­sy­stemer med EBS (Electronic Braking System), er det værktøj, der kan hjælpe dig med at træffe endnu bedre beslut­ninger for din anhæn­ger­flåde.

Webfleet Trailer hjælper dig med at

Booste produk­ti­vi­teten

Få en bedre udnyttelse af anhængere, og begræns tomme kørsler.

Øge oppetiden

Ret fejl tidligt, og undgå afbrydelser og nedbrud.

Reducere udgifterne

Spar på udgifterne til vedli­ge­hol­delse, forlæng levetiden for både anhænger og dæk.

Løfte sikkerheden til et højere niveau

Overvåg anhængerens last og fejlsy­stemer, som f.eks. bremsning, stabilitet og dæktryk.

Forbruge brændstof mere effektivt

Optimer brænd­sto­fø­ko­nomien, og begræns CO2-udled­ningen.

Forbedre sikkerheden

Hold kontakten til dine anhængere og last.

Nøgle­funk­tioner

Indsigt om brug

Se status for tomt og lastet køretøj ud fra antal kørte kilometer og aktuel akselvægt for at hjælpe med at optimere brug og fakturering.

trailer tracking utilisation insights
trailer tracking track and trace

Sporing og rutetegning

Overvåg turdetaljer, f.eks. varighed, distance, hastighed og stilstand, i realtid eller over en bestemt periode. Sporings­visning angiver anhængernes placering med positions­op­da­te­ringer hvert andet minut1.

Proaktiv vedli­ge­hol­delse

Modtag påmindelser om afventende vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver. Meddelelser vil gøre opmærksom på fejl i anhæn­ger­sy­stemet.

trailer tracking proactive maintenance
truck on the road

Sammen­kobling

Se sammen­kob­lings­status for dine anhængere og køretøjer med automatisk registrering af sammen­kobling. Det er nemt at identi­ficere, hvilken anhænger der er sammen­koblet2.

Sikker­heds­over­vågning

Konfigurer grænsen for nyttelast, og modtag advarsler om overlast, stabilitet over for væltning3, hård opbremsning og bloke­ringsfrie bremse­hæn­delser.

fleet manager trailer tracking safety monitoring
truck on the road 01

Sikker­heds­med­del­elser

Få en meddelelse, når en anhænger forlader et bestemt område, eller når bevægelse registreres.

Dækvisning 24/7

Få adgang til data i realtid og historiske data for alle anhængere udstyret med TPMS. Alarmer giver besked om unormalt tryk eller unormal temperatur4.

trailer tracking tyre view

Langtids­holdbar sporings­enhed til anhænger

Webfleet Trailer er drevet af LINK 350-enheden og kan tilknyttes alle førende anhæn­ger­sy­stemer med EBS.

Fuld beskyttelse

Har den højeste IP69K-beskyt­tel­sesgrad for helt støvtæt, vandtæt hardware.

Maksimeret dækning

Leveres med avanceret mobil­net­værks­for­bin­delse.

Altid tilsluttet

Fungerer og sporer positionen, selv når den ikke strøm­for­synes, vha. genop­la­deligt batteri.

TPMS-klar

Fungerer med integreret TPMS-mod­tager til dæksen­sor­til­slutning.

Sådan fungerer Webfleet Trailer

Sådan fungerer Webfleet Trailer

LINK 350 tilknyttes direkte til anhængerens EBS-system og indsamler data om anhæn­gerlast, bremsning og anhæn­ger­system.

Data overføres derefter til Webfleet, hvor flådechefer og chauffører får indsigt i anhæn­ger­over­vågning og -rappor­tering.

LINK 350-enheden sender anhængerens EBS- og TPMS-data til Webfleet-platformen.

Data for dæktryk og -temperatur indsamles fra remmon­terede sensorer og sendes til LINK 350-enhedens integrerede TPMS-mod­tager. Data overføres derefter til Webfleet-platformen.


Alt det, du skal vide om sporing af anhængere

Hvad er sporing af anhængere?

0
Gå til indhold

Med sporing af anhængere kan flåde­o­pe­ra­tører få overblik over position og status for hver eneste anhænger i deres flåde. Disse oplysninger gør det nemmere at beregne det optimale antal anhængere for en flåde og dermed undgå unødvendige investe­ringer. Sporing af anhængere forenkler også admini­stration af brug, vedli­ge­hol­delse og sikkerhed af/for anhængere.

Hvad er en sporings­enhed til anhængere?

0
Gå til indhold

En sporings­enhed til anhængere er egentlig en GPS-enhed til anhængere. Tilslutning af disse GPS-enheder til anhængere gør det muligt for flåde­o­pe­ra­tører altid at vide, hvor deres aktiver befinder sig, foruden anhængernes tilgæn­ge­lighed og teknisk tilstand. De sporings­en­heder til anhængere, som Webfleet-kunder bruger, er designet til de mest krævende vejr- og vejforhold.

Hvordan fungerer sporing af anhængere?

0
Gå til indhold

Et system til sporing af anhængere giver flådechefer overblik over alle anhængere i deres flåde. Systemet bruger GPS-spor­ings­en­heder til at lokalisere anhængere, uanset om de er ude at køre eller parkeret ved en kundes virksomhed. Sporings­sy­stemet sender også advarsler om overlast og problemer med bremser, hvilket er med til at forhindre vejhæn­delser.

Hvem kan anvende sporing af anhængere?

0
Gå til indhold

Sporing af anhængere er ideel til lastbil­flåder, der er afhængige af anhængere for at kunne levere varer. Med funktioner som automatisk koblings­status kan flåde­o­pe­ra­tører altid identi­ficere, hvilke anhængere, der er koblet til køretøjer. Turdetaljer fra GPS leverer data som f.eks. hastighed og position, så sporing af anhængere kan finde sted i realtid.

Hvorfor er sporing af anhængere vigtigt?

0
Gå til indhold

Sporing af anhængere er vigtigt af flere grunde. For det første muliggør det reduktion af omkost­nin­gerne og øget produk­ti­vitet for flåder ved at optimere vedli­ge­hol­delse af anhængere og dæk. Når anhængerdæk opretholder passende trykni­veauer, kan flåderne maksimere brænd­stof­for­bruget og begrænse CO2-udled­ningen.

Hvad er fordelene ved sporing af anhængere?

0
Gå til indhold

Et system til sporing af anhængere hjælper flåder med at forbedre udnyttelsen af aktiver. Som følge heraf kan flåde­o­pe­ra­tører holde deres anhængere produktive og undgå, at de kører uden last. Indblik i anhængernes position i realtid gør det muligt at opretholde sikkerhed for lasten. En anden fordel ved sporing af anhængere er muligheden for at overvåge bremse­sy­stemer og dæktilstand, som begge bidrager til flådesik­kerhed.

Få en demon­stration

Find ud af, hvordan Webfleet Trailer kan hjælpe dig med at få mere ud af din anhæn­ger­flåde.

1 Webfleet Trailer kræver et abonnement til AST-T og skal bruges sammen med en LINK 350-enhed.
2 Kræver, at køretøj og anhænger udstyres med en LINK-spor­ings­enhed, der er tilknyttet den samme konto.
3 Kræver, at anhængere udstyres med RSS-system.
4 TPMS til anhængere er en ekstra service, der kan bestilles, og kræver bestilling af sensorer.