HR-chef

Strømlin dine arbejds­gange

Webfleet, Europas førende flådesty­rings­løsning, giver dig værktøjerne til at forenkle din flådes HR-behov. Optimer virksom­hedens performance, mens du opfylder kundernes krav i nutidens travle flåde­in­dustri.

Hvad er vigtigt for dig som HR-chef?

Dataoverblik

Få synlighed over dine HR-data i realtid med vores løsninger til styring af arbejds­gange for flåder. Hold styr på dine chaufførers aktiviteter og arbejds­gange fra ét dashboard. Hold øje med, hvilke køretøjer der er blevet tildelt, og hvilke der stadig er til rådighed. Med en oversigt over arbejds­styrken lige ved hånden kan du hurtigt finde og håndtere medar­bej­dernes udfor­dringer.

Dashboard - et hurtigt overblik over KPI'er
trip reports daily summary

Nemt og præcist papir­ar­bejde

Uanset om det drejer sig om køretøjets logbog, chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering eller fartskri­ver­over­hol­delse, digita­li­serer og lagrer Webfleet dine dokumenter sikkert på ét tilgæn­geligt sted. Reducer menne­skelige fejl med mindre komplek­sitet, og spar tid og omkost­ninger på indsen­del­ses­pro­cesser. Hold dig opdateret om virksom­hedens politikker samt bestem­melser for arbejde, skat og overhol­delse.

Trivsel for chauffører

Det kan være svært at rekruttere og fastholde chauffører, når du samtidig skal admini­strere HR for flåder. Webfleet hjælper dig med at sikre, at chauf­fø­rerne i din arbejds­styrke er glade og engagerede. Ved f.eks. at overvåge køreadfærd kan du give bedre vejledning i sikkerhed bag rattet. Kørselstid og lovover­træ­delser vil vise, om dine chauffører holder nok pauser.

TRUCKER 02 wide EU
Rappor­tering - Få mere viden

Forenklet økonomi

Webfleet gør det mindre besværligt at admini­strere ture. Undgå overflødigt papir­ar­bejde, og få et nøjagtigt overblik over antal kørte kilometer samt registrering af forret­nings­mæssige og private ture. Sørg for et gnidningsløst samarbejde om opgaver, der deles med dine finansielle og admini­strative teams, med bruger­venlige rapporter til økonomiske, skatte­mæssige og godtgø­rel­ses­mæssige formål.

Brænd­sto­fansvar­lighed

Som HR-chef vil du gerne have indblik i din flådes brænd­stof­forbrug og hjælpe din virksomhed med at holde brænd­sto­fom­kost­nin­gerne under kontrol. Analysér brænd­stof­for­brugs­mønstre, og vær opmærksom på eventuelle uregel­mæs­sig­heder. Med alle flådens brænd­stofdata lige ved hånden kan du hurtigt identi­ficere, hvor der kan foretages forbed­ringer, og handle for at reducere dine omkost­ninger.

fuel over time
fleet manager cau 01

Miljø­mæssigt ansvar

Bidrag til virksom­hedens mission om bæredyg­tighed. Kontrollér din flådes brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­tets-data for at se, hvor virksom­heden kan reducere brænd­stof­for­bruget. Med OptiDrive 360 kan du hjælpe chauffører med at forbedre deres økonomiske kørsels­fær­dig­heder, fra hastighed og tomgang til bremsning og kørsel uden motorkraft. Webfleets dæktryks­over­våg­nings­system registrerer dæktryk og temperatur og hjælper med at forhindre punkte­ringer og uventede repara­tioner. Reducer spild, og spar omkost­ninger ved at forlænge dækle­ve­tiden.

Hvordan kan vi hjælpe dig som HR-chef?

Få overblik over behovene for dit team og dine arbejds­gange

Undgå fejl under papir­ar­bejde med digital dokumen­tation

Gør det nemmere at understøtte fasthol­delse af chauffører og deres trivsel

Gør beregninger af chauf­før­løn­ninger og -udgifter enklere

Få adgang til historiske rapporter og rapporter om brænd­stof­forbrug i realtid

Nå dine mål for bæredyg­tighed med grønnere kørsel

Se nærmere på vores HR-funk­tioner for flåder

wfs transport drivers whitepaper

Vil du gerne forbedre fasthol­delse af chauffører og performance?

wfs transport drivers whitepaper

Download vores e-bog i dag for at få indblik i rekrut­tering af chauffører, trivsel og produk­ti­vitet.

Hent din kopi

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.