Zarządzanie zasobami ludzkimi we flocie firmowej

Usprawnij procesy i przepływ pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi we flocie firmowej

Usprawnij procesy i przepływ pracy

Webfleet, rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów nr 1 w Europie, zapewnia narzędzia, które usprawniają zarządzanie zasobami ludzkimi we flocie. Zopty­ma­lizuj działalność operacyjną i spełnij wymagania klientów w dzisiejszej, niezwykle dynamicznej branży trans­por­towej.

Co jest ważne w zarządzaniu zasobami ludzkimi we flocie?

Przej­rzy­stość danych w działach HR

Uzyskaj wgląd w informacje o zasobach ludzkich w czasie rzeczy­wistym dzięki naszym rozwią­zaniom do zarządzania procesami biznesowymi dla flot pojazdów. Monitoruj aktywność kierowców i procesy biznesowe w ramach jednego dashboardu. Zobacz, które pojazdy zostały już przydzielone, a które są dostępne. Mając podgląd zasobów ludzkich w zasięgu ręki, można szybko wykryć problemy związane z pracow­nikami i natychmiast się nimi zająć.

Rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi we flocie
Telematyka dla działów HR

Łatwa i dokładna dokumen­tacja w działach HR

Niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrację przebiegu pojazdu, identy­fi­kację kierowców czy zgodność z tachografem, Webfleet bezpiecznie digita­lizuje i przechowuje dokumen­tację w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Ogranicz ryzyko błędu ludzkiego dzięki uprosz­czeniu, przyspie­szeniu i obniżeniu kosztów procesów przesyłania danych. Zachowaj zgodność z polityką firmy oraz przepisami prawa pracy i podatkowego.

Zadowolenie kierowcy

W przypadku zarządzania zasobami ludzkimi floty rekrutacja i zatrzy­my­wanie kierowców mogą być trudne. Webfleet pomoże Ci zadbać o to, by Twoi kierowcy byli zadowoleni i zaanga­żowani w pracę. Na przykład – monito­ro­wanie stylu jazdy umożliwia przepro­wa­dzanie skutecz­niej­szych szkoleń z zakresu bezpie­czeństwa. Czas jazdy i naruszenia przepisów informują o tym, czy kierowcy robią sobie wystar­czającą liczbę przerw.

Zarządzanie zasobami ludzkimi we flocie firmowej
Zarządzaj zasobami ludzkimi we flocie firmowej

Łatwiejsze zarządzanie finansami

Webfleet eliminuje problemy związane z admini­stracją podróżami. Unikaj zbędnych formalności i uzyskaj dokładne informacje na temat pokony­wanych przez kierowców odległości, rejestracji podróży służbowych i prywatnych. Zadbaj o płynną współpracę z zespołami finansowymi i admini­stra­cyjnymi, dzięki przystępnym raportom dotyczącym kwestii finansowych, podatkowych i wynagrodzeń.

Zarządzanie paliwem

Jako kierownik ds. zasobów ludzkich warto mieć wgląd w zużycie paliwa w ramach floty oraz kontrolę nad kosztami paliwa. Analizuj wzorce zużycia paliwa i wykrywaj wszelkie anomalie. Dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich danych dotyczących zużycia paliwa w ramach floty możesz szybko ustalić, jak obniżyć koszty paliwa, i wdrożyć zmiany.

Aplikacja dla kierowników ds. Zarządzania zasobami ludzkimi
Webfleet dla działów HR

Troska o środowisko

Realizuj ekologiczną misję swojej firmy. Analizuj dane dotyczące zużycia paliwa we flocie pojazdów, aby zobaczyć, gdzie i jak można zaosz­czędzić. Dzięki OptiDrive 360 możesz pomagać kierowcom poprawić ich techniki ekono­micznej jazdy – od kontro­lo­wania prędkości i unikania pracy na biegu jałowym po unikania ostrego hamowania i toczenia pojazdu. System monito­ro­wania ciśnienia w oponach Webfleet TPMS monitoruje ciśnienie w oponach i temperaturę, pomagając uniknąć uszkodzenia opon i nieocze­ki­wanych napraw. Większa trwałość opony to mniej odpadów i niższe koszty.

Jak możemy Ci pomóc jako kierow­nikowi ds. zasobów ludzkich?

Uzyskaj wgląd w potrzeby zespołu i przepływ pracy

Zapobiegaj błędom w dokumen­tacji papierowej dzięki dokumen­tacji cyfrowej

Zwiększ zadowolenie kierowców i obniż ich rotację

Uprość rozliczanie kierowców

Uzyskaj dostęp do archi­walnych i sporzą­dzanych w czasie rzeczy­wistym raportów dotyczących zużycia paliwa

Osiągnij cele zrówno­wa­żonego rozwoju dzięki bardziej ekolo­gicznej jeździe

Zapoznaj się bardziej szczegółowo z naszymi funkcjami do zarządzania zasobami ludzkimi dla flot pojazdów

wfs transport drivers whitepaper

Chcesz obniżyć rotację kierowców i podnieść ich wydajność?

wfs transport drivers whitepaper

Już dziś pobierz nasz e-book, aby uzyskać wskazówki dotyczące rekrutacji, zadowolenia i wydajności kierowców.

Pobierz

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.