Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Zbuduj przynoszącą zyski, długo­ter­minową działalność w oparciu o platformę WEBFLEET.

Znajdź partnera

Od doradztwa przy zakupie do wsparcia technicznego lub niestan­dar­dowej integracji — nasi partnerzy dostarczają warto­ściowych usług, które umożliwiają jeszcze lepsze wykorzy­stanie systemu WEBFLEET w konkretnych branżach i obszarach działania klientów.


Znajdź pośrednika lub partnera biznesowego

Znajdź pośrednika lub partnera biznesowego

Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów pozwala uzyskać wszystkie informacje niezbędne do lepszej organizacji pojazdów. Nasza wyjątkowa sieć partnerów pomaga klientom w bardziej wydajnym zarządzaniu flotami pojazdów i szybszym osiąganiu celów biznesowych.

Wybierz z listy 

Znajdź partnera umożli­wia­jącego integrację

Znajdź partnera umożli­wia­jącego integrację

Zapewnij działanie floty pojazdów na najwyższym poziomie, korzystając z najwięk­szego w branży wyboru zinte­gro­wanych z pojazdem rozwiązań innych producentów. Bez względu na to, czy zarządzasz flotą pługów śnieżnych czy chcesz zopty­ma­li­zować planowanie dla floty pogotowia ratunkowego — nasi partnerzy oferują integracje, które Ci w tym pomogą.

Znajdź partnera umożli­wia­jącego integrację 

Znajdź integratora systemu

Znajdź integratora systemu

Jeśli chcesz zintegrować dane z naszej platformy zarządzania flotą pojazdów z własnymi aplikacjami, jest to łatwe dzięki otwartej platformie API. Kliknij tutaj, aby znaleźć rekomen­do­wanego przez nas integratora systemów, który pomoże Ci sprostać konkretnym wymaganiom.

Znajdź integratora systemu 


Zostań partnerem

Zarejestruj się, aby zostać partnerem Webfleet Solutions i poprawić wyniki swojej firmy, sprzedając najlepsze w swojej klasie rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów znanej na całym świecie marki.

Zostań partnerem biznesowym

Zostań partnerem biznesowym

Rola partnera biznesowego Webfleet Solutions polega na sprzedaży naszych rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów. Zacznij już teraz i pomóż swoim klientom sprostać wymaganiom dotyczącym floty pojazdów, przed­sta­wiając im nasze wiodące rozwiązania.

Dołącz teraz 

Zostań sprzedawcą

Zostań sprzedawcą

Sprzedawca rozwiązań Webfleet Solutions czerpie korzyści ze sprzedaży pełnej gamy rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów i zarządzania rosnącą bazą klientów Webfleet Solutions. Zarejestruj się już teraz i dołącz do grona naszych sprzedawców.

Dołącz teraz 

Zostań partnerem ds. integracji

Zostań partnerem ds. integracji

Ściśle współ­pra­cujemy z partnerami będącymi integra­torami systemów Webfleet Solutions, aby stale rewolu­cjo­ni­zować zarządzanie flotą, tworząc sieć pojazdów wykorzy­stującą przełomowe innowacje. Jako taki partner możesz zwiększyć wartość swoich rozwiązań i usług dzięki danym telema­tycznym, co pozwoli skierować ofertę do szerszej grupy klientów, a także ją wzbogacić.

Dołącz teraz 


Jesteś już partnerem Webfleet Solutions?

Nasz portal partnerski to kompleksowa platforma, na której znajdziesz wszystko, czego potrze­bujesz: od przeglą­dania wszelkich informacji dotyczących klientów i produktów po dostęp do szkoleń online i sklepu inter­ne­towego.

Portal partnerski 

Dowiedz się więcej o naszych partner­stwach

Dowiedz się więcej o naszych partner­stwach

Od doradztwa przy zakupie do wsparcia technicznego lub niestan­dar­dowej integracji — nasi partnerzy dostarczają warto­ściowych usług, które umożliwiają jeszcze lepsze wykorzy­stanie systemu WEBFLEET w konkretnych branżach i obszarach działania klientów.

Dowiedz się więcej