Samochody

km

l

Samochody dostawcze

km

l

Ciężarówki

km

l

Autobusy/autokary

km

l

do bardziej szcze­gó­łowej kalkulacji

bezpłatne i poufne

Zmień rozmiar floty na co najmniej jeden typ pojazdu.
Wprowadź wartość średniego przebiegu dla każdego aktywnego typu pojazdu (maks. 805 000 km / 500 000 mil)
Dane nie mogą zostać załadowane w całości z powodu błędu technicznego. Skontaktuj się z nami i dołącz zrzut ekranu w załączniku. Dziękujemy!
Nie można załadować ceny paliwa. Skontaktuj się z nami i wyślij zrzut ekranu. Dziękujemy!

* Kalkulator dostarczy Twojej firmie kompletne rozwiązanie do monito­ro­wania floty, które wymaga rocznego przebiegu każdego z pojazdów floty o wartości 25 000 mil (ok. 40 000 km). Jeśli roczny przebieg pojazdów w Twojej flocie jest niższy niż podany, to możemy zaoferować indywi­dualne rozwiązanie. Aby poznać szczegóły, skontaktuj się z naszym zespołem. Możesz też dostosować wartości w kalku­la­torze do minimalnego poziomu rocznego przebiegu każdego z pojazdów (25 000 mil lub ok. 40 000 kilometrów).