Rozwiązania telema­tyczne dla właścicieli flot pojazdów

Operacje dotyczące całej floty w ramach jednego interfejsu

Rozwiązania telema­tyczne dla właścicieli flot pojazdów

Operacje dotyczące całej floty w ramach jednego interfejsu

Jeśli jesteś właści­cielem małej lub średniej firmy, która korzysta z samochodów osobowych, dostawczych lub pojazdów ciężarowych, z pewnością masz ręce pełne roboty. Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów Webfleet znacznie Ci ją ułatwi. W ramach jednego interfejsu możesz realizować wszystkie zadania związane z pojazdami, m.in. monito­ro­wanie zużycia paliwa, konserwację pojazdów i planowanie zleceń.

Co jest ważne dla Ciebie jako właściciela floty pojazdów?

Skrócenie czasu poświę­canego na zadania admini­stra­cyjne

Z tygodnia na tydzień zadania admini­stra­cyjne w ramach nawet niewielkiej floty, takie jak sporzą­dzenia wycen i faktur oraz zarządzanie wydatkami, pochłaniają dużo czasu. Webfleet zapewnia właści­cielom małych flot zauto­ma­ty­zowane dane, takie jak rejestracja przebiegu i archiwalne informacje o podróżach w ramach floty, obniżając ryzyko błędu i łatwo integrując się z obecnie używanym systemem do obliczania wynagrodzeń i wydatków.

Rozwiązanie telema­tyczne dla małych flot
Aplikacja do zarządzania niewielką flotą pojazdów

Mniejsze zużycie paliwa jest ważne – nawet w małej flocie

Webfleet zapewnia informacje w czasie rzeczy­wistym i dane archiwalne dotyczące zużycia paliwa przez pojazdy we flocie. Dzięki temu możesz identy­fi­kować przypadki marnowania paliwa i sprawdzać, co je powoduje. Na przykład – dane przebiegu pokazują, czy kierowcy powinni częściej używać tempomatu lub czy zbyt często pozwalają pojazdowi na pracę na biegu jałowym. Umożliwia to podjęcie odpowiednich działań mających na celu obniżenie zużycia paliwa.

Utrzymanie pojazdów w doskonałym stanie

Webfleet informuje Cię o stanie floty dzięki urządzeniom do monito­ro­wania pojazdów poprzez GPS. Możesz łatwo zaplanować czynności serwisowe w oparciu o odczyty drogomierza lub dany okres czasu. Oprócz tego diagnostyka pojazdów i kody błędów silnika są wysyłane do właściciela i operatora, jeśli coś nie będzie działać prawidłowo. To wszystko obniża ryzyko przestojów i skraca ich trwanie, a także zwiększa bezpie­czeństwo pojazdów i wydajność floty pojazdów.

Aplikacja dla właścicieli małych flot pojazdów
Zarządzanie małymi flotami aut

Zamówienia, zlecenia i harmo­no­gramy

Webfleet umożliwia właści­cielom i operatorom flot pojazdów lepsze i szybsze planowanie. Dzięki precyzyjnym informacjom i większej automa­ty­zacji możesz określić dokład­niejszy czas dostawy i spędzać mniej czasu na przeka­zy­waniu harmo­no­gramu kierowcom i klientom, a także zachować zgodność z przepisami dotyczącymi godzin pracy kierowców. Nasze profe­sjo­nalne rozwiązanie nawigacyjne wykorzy­stuje złożoną sieć danych dotyczących ruchu drogowego w czasie rzeczy­wistym i zaawan­sowane algorytmy, dzięki którym Twoi kierowcy mogą unikać korków i dotrzymywać terminów.

Jak możemy pomóc Tobie jako właści­cielowi i operatorowi floty pojazdów?

Lokalizuj i monitoruje pojazdy przez całą dobę

Obniżenie kosztów dzięki oszczę­dzaniu paliwa i automa­ty­zacji zarządzania przeglądami

Optymalizuj procesy biznesowe – Webfleet łatwo integruje się z obecnie używanym oprogra­mo­waniem i sprzętem

Działaj zgodnie z harmo­no­gramem dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji i danym dotyczącym ruchu drogowego w czasie rzeczy­wistym

Poprawa jakość usług dzięki dokładnemu szacowaniu czasu przybycia i płynnej komunikacji

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.