Zarządzanie flotą ciężarówek

Zdobądź demo
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Skorzystaj z usług lidera na europejskim rynku darmowych usług telema­tycznych i skup się na rozwijaniu swojej firmy. Nasze oparte na chmurze rozwiązanie WEBFLEET zapewnia wszystkie narzędzia konieczne, by zachować zgodność z przepisami, zapewnić bezpie­czeństwo i poprawić wydajność ciężarówek i kierowców.

Systemu zarządzania flotą ciężarówek pomaga:

Ograniczyć koszty paliwa i serwi­so­wania

Zwiększyć wydajność i przyspieszyć dokonywanie wyborów

Używać w pełni kompa­ty­bilnych tachografów

Wyznaczać najbez­piecz­niejsze trasy dla kierowców

Monitorować ciężarówki i przyczepy za pomocą jednego interfejsu

Obserwować wyniki swoich kierowców i wspierać w ich dosko­na­leniu się

Najważ­niejsze funkcjo­nal­ności systemu zarządzania flotą ciężarówek

Dokumen­tacja zgodności z przepisami w jednym miejscu

WEBFLEET Tachograph Manager pomaga oszczędzić kłopotów związanych z zachowaniem zgodności z przepisami zarówno kierowcom w trasie, jak i pracownikom w biurze.

Tachograph Manager to m.in. zdalne podbieranie danych z tachografów, statusy kierowców i pojazdów, analizy i raporty dotyczące codziennych aktywności, a także wiele innych informacji na przej­rzystym pulpicie. Usprawnia także inspekcje dzięki przecho­wy­waniu wszystkich danych w jedynym repozy­torium.

Dowiedz się więcej o WEBFLEET Tachograph Manager
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Nie musisz rezygnować z obecnej instytucji anali­zu­jącej tachografy

WEBFLEET TachoShare to moduł zdalnego pobierania i archi­wi­zacji, który pobiera dane tachografów z pojazdów w trasie i zapewnia łączność z posiadanym oprogra­mo­waniem obecnej instytucji anali­zu­jącej tachografy*.

Pozwala zachować pełną kontrolę nad sposobem wykorzy­sty­wania danych oraz wybrać osoby, którym mają być one udostęp­nione z bezpiecznego, dostępnego archiwum.

Dowiedz się więcej o WEBFLEET TachoShare

Więcej zleceń dzięki optyma­li­zacji planowania

WEBFLEET zapewnia aktualne informacje o kierowcach, pozostałym czasie jazdy i okresach odpoczynku. Dzięki temu zawsze wiesz, który kierowca ma wystar­czająco czasu jazdy, by wykonać następne zlecenie w terminie.

Funkcja Pozostały czas jazdy pozwala zopty­ma­li­zować proces przydzie­lania zadań, zachowując jedno­cześnie zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy.

Dowiedz się więcej o funkcji pozostałego czasu jazdy
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Ułatw pracę kierowcom

Terminal kierowcy PRO 8475 TRUCK zapewnia nawigację i użyteczne miejsca (POI) specjalnie opracowane pod kątem ciężarówek, a zainsta­lowana na nim aplikacja TomTom Traffic pokazuje optymalne trasy i szacowane czasy przyjazdów.

Po nawiązaniu połączenia z WEBFLEET** możesz monitorować lokalizację ciężarówek, przesyłać cyfrowe zamówienia między kierowcami i biurem oraz na bieżąco otrzymywać informacje i porady na temat stylu jazdy kierowców. Otwarta platforma urządzenia dodatkowo pozwala na dosto­so­wanie go do szerokiej gamy zastosowań biznesowych, np. do skanowania kodów kreskowych czy zbierania podpisów cyfrowych potwier­dza­jących dostawę.

Dowiedz się więcej o PRO 8475 TRUCK

Wszystkie systemy aktywnie współ­pracują

Interfejs API WEBFLEET.connect daje integra­torom systemów dostęp do naszej otwartej platformy, pozwalając na utworzenie szerokiego wachlarza rozwiązań na zamówienie. Pozwala to zwiększyć wydajność firmy w takich obszarach, jak wyznaczanie trasy i planowanie, zarządzanie transportem i relacjami z klientami.

WEBFLEET App Centre zawiera także wiele gotowych rozwiązań wspie­ra­jących integrację z systemami zewnętrznymi w biurze i terminalami kierowców z serii PRO, które na przykład monitorują ciśnienie w oponach lub temperaturę przestrzeni ładunkowej w cięża­rówkach (tzw. cold chain).

Odwiedź WEBFLEET App Center
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Większe bezpie­czeństwo na drodze i wydajność kierowców

W sektorze transportu zapewnienie bezpie­czeństwa kierowców na drodze ma nadrzędne znaczenie. WEBFLEET to przejrzysty podgląd informacji o serwi­so­waniu pojazdów, co pomaga utrzymać auta w dobrym stanie technicznym. A to z kolei przekłada się na bezpie­czeństwo na drodze.

Natomiast OptiDrive 360 zapewnia kierowcom i managerom flot wgląd w cenne dane, dostar­czając im informacje zwrotne przed rozpo­częciem podróży, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.

Dowiedz się więcej o OptiDrive

Mniejsze koszty dzięki monito­ro­waniu zużycia paliwa

Połączenie z FMS*** ciężarówki umożliwia dokładne monito­ro­wanie poziomu i zużycia paliwa poprzez raporty dotyczące spalania. Raporty te ułatwiają zarządzanie zasobami i optyma­li­zację kosztów opera­cyjnych.

Więcej informacji o raportach WEBFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Monito­ro­wanie zasobów i pojazdów za pomocą jednego interfejsu​

Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET zapewnia wgląd w lokalizację zasobów i ich wykorzy­stanie. Możesz natychmiast sprawdzić stan wszystkich zasobów i pojazdów z Twojej floty w jednym miejscu. Pomaga to zapewnić bezpie­czeństwo i skuteczność oraz chronić wartość. Jedno­cześnie automa­tyczne procesy i powia­do­mienia ograniczają obciążenie pracą.

Dowiedz się więcej o Monito­ro­waniu zasobów w WEBFLEET

Jak WEBFLEET może wesprzeć Twoją flotę trans­portową?

Ogranicz zużycie paliwa dzięki Webfleet Solutions i Bridgestone

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Nasi partnerzy branżowi

Stowa­rzy­szenia

Partnerzy ds. integracji

Klienci 50 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki WEBFLEET

case birdki
WEBFLEET to bezawaryjny program.
Andrzej Ptaszek, BIRDki AUTO TRANSPORT
case britpol tpms
Oszczędność paliwa i mniej przestojów.
Adam Zegocki, Brit-Pol Ltd.
case britpol
Pełna kontrola dzięki WEBFLEET Asset Tracking.
Adam Zegocki, Brit-Pol Ltd.
Webfleet Solutions

Jak przetrwać i prosperować w sektorze transportu

Webfleet Solutions

Dowiedz się, jak działać zgodnie z przepisami dotyczącymi tachografów i czasu pracy, zwiększyć wydajność i bezpie­czeństwo na drodze oraz obniżyć zużycie paliwa.

Pobierz e-booka

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* Interfejs API do integracji usług dostawców innych firm.** Połączenie z platformą WEBFLEET tylko w przypadku korzystania z kompa­ty­bilnego urządzenia LINK.*** FMS (Fleet Management Systems Interface): to ustan­da­ry­zowany interfejs zapew­niający wgląd w dane pojazdów.

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz