Zarządzanie flotą ciężarówek

Zdobądź demo

Skorzystaj z usług lidera na europejskim rynku darmowych usług telema­tycznych i skup się na rozwijaniu swojej firmy. Nasze oparte na chmurze rozwiązanie Webfleet zapewnia wszystkie narzędzia konieczne, by zachować zgodność z przepisami, zapewnić bezpie­czeństwo i poprawić wydajność ciężarówek i kierowców.

Systemu zarządzania flotą ciężarówek pomaga:

Ograniczyć koszty paliwa i serwi­so­wania

Zwiększyć wydajność i przyspieszyć dokonywanie wyborów

Używać w pełni kompa­ty­bilnych tachografów

Wyznaczać najbez­piecz­niejsze trasy dla kierowców

Monitorować ciężarówki i przyczepy za pomocą jednego interfejsu

Obserwować wyniki swoich kierowców i wspierać w ich dosko­na­leniu się

Najważ­niejsze funkcjo­nal­ności systemu zarządzania flotą ciężarówek

Dokumen­tacja zgodności z przepisami w jednym miejscu

Webfleet Tachograph Manager pomaga oszczędzić kłopotów związanych z zachowaniem zgodności z przepisami zarówno kierowcom w trasie, jak i pracownikom w biurze.

Tachograph Manager to m.in. zdalne podbieranie danych z tachografów, statusy kierowców i pojazdów, analizy i raporty dotyczące codziennych aktywności, a także wiele innych informacji na przej­rzystym pulpicie. Usprawnia także inspekcje dzięki przecho­wy­waniu wszystkich danych w jedynym repozy­torium.

Dowiedz się więcej o Webfleet Tachograph Manager⁠
deadlines dashboard
tachoshare remote downloading and archiving

Nie musisz rezygnować z obecnej instytucji anali­zu­jącej tachografy

Webfleet TachoShare to moduł zdalnego pobierania i archi­wi­zacji, który pobiera dane tachografów z pojazdów w trasie i zapewnia łączność z posiadanym oprogra­mo­waniem obecnej instytucji anali­zu­jącej tachografy*.

Pozwala zachować pełną kontrolę nad sposobem wykorzy­sty­wania danych oraz wybrać osoby, którym mają być one udostęp­nione z bezpiecznego, dostępnego archiwum.

Dowiedz się więcej o Webfleet TachoShare⁠

Więcej zleceń dzięki optyma­li­zacji planowania

Webfleet zapewnia aktualne informacje o kierowcach, pozostałym czasie jazdy i okresach odpoczynku. Dzięki temu zawsze wiesz, który kierowca ma wystar­czająco czasu jazdy, by wykonać następne zlecenie w terminie.

Funkcja Pozostały czas jazdy pozwala zopty­ma­li­zować proces przydzie­lania zadań, zachowując jedno­cześnie zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy.

Dowiedz się więcej o funkcji pozostałego czasu jazdy⁠
fleet manager driver 01
truck pro8475 code scanning

Ułatw pracę kierowcom

Terminal kierowcy PRO 8475 TRUCK zapewnia nawigację i użyteczne miejsca (POI) specjalnie opracowane pod kątem ciężarówek, a zainsta­lowana na nim aplikacja TomTom Traffic pokazuje optymalne trasy i szacowane czasy przyjazdów.

Po nawiązaniu połączenia z Webfleet** możesz monitorować lokalizację ciężarówek, przesyłać cyfrowe zamówienia między kierowcami i biurem oraz na bieżąco otrzymywać informacje i porady na temat stylu jazdy kierowców. Otwarta platforma urządzenia dodatkowo pozwala na dosto­so­wanie go do szerokiej gamy zastosowań biznesowych, np. do skanowania kodów kreskowych czy zbierania podpisów cyfrowych potwier­dza­jących dostawę.

Dowiedz się więcej o PRO 8475 TRUCK⁠

Większe bezpie­czeństwo na drodze i wydajność kierowców

W sektorze transportu zapewnienie bezpie­czeństwa kierowców na drodze ma nadrzędne znaczenie. Webfleet to przejrzysty podgląd informacji o serwi­so­waniu pojazdów, co pomaga utrzymać auta w dobrym stanie technicznym. A to z kolei przekłada się na bezpie­czeństwo na drodze.

Natomiast OptiDrive 360 zapewnia kierowcom i managerom flot wgląd w cenne dane, dostar­czając im informacje zwrotne przed rozpo­częciem podróży, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.

Dowiedz się więcej o OptiDrive⁠
office webfleet dashboard
service truck

Mniejsze koszty dzięki monito­ro­waniu zużycia paliwa

Połączenie z FMS*** ciężarówki umożliwia dokładne monito­ro­wanie poziomu i zużycia paliwa poprzez raporty dotyczące spalania. Raporty te ułatwiają zarządzanie zasobami i optyma­li­zację kosztów opera­cyjnych.

Więcej informacji o raportach Webfleet⁠

Monito­ro­wanie zasobów i pojazdów za pomocą jednego interfejsu

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet zapewnia wgląd w lokalizację zasobów i ich wykorzy­stanie. Możesz natychmiast sprawdzić stan wszystkich zasobów i pojazdów z Twojej floty w jednym miejscu. Pomaga to zapewnić bezpie­czeństwo i skuteczność oraz chronić wartość. Jedno­cześnie automa­tyczne procesy i powia­do­mienia ograniczają obciążenie pracą.

Dowiedz się więcej o Monito­ro­waniu zasobów w Webfleet⁠
trucks rear 01

Jak Webfleet może wesprzeć Twoją flotę trans­portową?

Ogranicz zużycie paliwa dzięki Webfleet i Bridgestone

Klienci 50 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki Webfleet

case burian
Rozwiązanie Webfleet to świetny wybór.
Bogdan Burian, Burian Logistic
case janiszewski
Bezpiecznie i bez stresu z Webfleet Video
Karol Janiszewski, Janiszewski ThermoTransport
case britpol tpms
Oszczędność paliwa i mniej przestojów.
Adam Zegocki, Brit-Pol Ltd.
wfs transport 4 pillars whitepaper

Jak przetrwać i prosperować w sektorze transportu

wfs transport 4 pillars whitepaper

Dowiedz się, jak działać zgodnie z przepisami dotyczącymi tachografów i czasu pracy, zwiększyć wydajność i bezpie­czeństwo na drodze oraz obniżyć zużycie paliwa.

Pobierz e-booka

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

* Interfejs API do integracji usług dostawców innych firm.
** Połączenie z platformą Webfleet tylko w przypadku korzystania z kompa­ty­bilnego urządzenia LINK.
*** FMS (Fleet Management Systems Interface): to ustan­da­ry­zowany interfejs zapew­niający wgląd w dane pojazdów.