Zarządzanie flotą ciężarówek

Zdobądź demo

Skorzystaj z usług lidera na europejskim rynku darmowych usług telema­tycznych i skup się na rozwijaniu swojej firmy. Nasze oparte na chmurze rozwiązanie WEBFLEET zapewnia wszystkie narzędzia konieczne, by zachować zgodność z przepisami, zapewnić bezpie­czeństwo i poprawić wydajność ciężarówek i kierowców.

Systemu zarządzania flotą ciężarówek pomaga:

Ograniczyć koszty paliwa i serwi­so­wania

Zwiększyć wydajność i przyspieszyć dokonywanie wyborów

Używać w pełni kompa­ty­bilnych tachografów

Wyznaczać najbez­piecz­niejsze trasy dla kierowców

Monitorować ciężarówki i przyczepy za pomocą jednego interfejsu

Obserwować wyniki swoich kierowców i wspierać w ich dosko­na­leniu się

Najważ­niejsze funkcjo­nal­ności systemu zarządzania flotą ciężarówek

Dokumen­tacja zgodności z przepisami w jednym miejscu

WEBFLEET Tachograph Manager pomaga oszczędzić kłopotów związanych z zachowaniem zgodności z przepisami zarówno kierowcom w trasie, jak i pracownikom w biurze.

Tachograph Manager to m.in. zdalne podbieranie danych z tachografów, statusy kierowców i pojazdów, analizy i raporty dotyczące codziennych aktywności, a także wiele innych informacji na przej­rzystym pulpicie. Usprawnia także inspekcje dzięki przecho­wy­waniu wszystkich danych w jedynym repozy­torium.

Dowiedz się więcej o WEBFLEET Tachograph Manager
deadlines dashboard
tachoshare remote downloading and archiving

Nie musisz rezygnować z obecnej instytucji anali­zu­jącej tachografy

WEBFLEET TachoShare to moduł zdalnego pobierania i archi­wi­zacji, który pobiera dane tachografów z pojazdów w trasie i zapewnia łączność z posiadanym oprogra­mo­waniem obecnej instytucji anali­zu­jącej tachografy*.

Pozwala zachować pełną kontrolę nad sposobem wykorzy­sty­wania danych oraz wybrać osoby, którym mają być one udostęp­nione z bezpiecznego, dostępnego archiwum.

Dowiedz się więcej o WEBFLEET TachoShare

Więcej zleceń dzięki optyma­li­zacji planowania

WEBFLEET zapewnia aktualne informacje o kierowcach, pozostałym czasie jazdy i okresach odpoczynku. Dzięki temu zawsze wiesz, który kierowca ma wystar­czająco czasu jazdy, by wykonać następne zlecenie w terminie.

Funkcja Pozostały czas jazdy pozwala zopty­ma­li­zować proces przydzie­lania zadań, zachowując jedno­cześnie zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy.

Dowiedz się więcej o funkcji pozostałego czasu jazdy
fleet manager driver 01
truck pro8475 code scanning

Ułatw pracę kierowcom

Terminal kierowcy PRO 8475 TRUCK zapewnia nawigację i użyteczne miejsca (POI) specjalnie opracowane pod kątem ciężarówek, a zainsta­lowana na nim aplikacja TomTom Traffic pokazuje optymalne trasy i szacowane czasy przyjazdów.

Po nawiązaniu połączenia z WEBFLEET** możesz monitorować lokalizację ciężarówek, przesyłać cyfrowe zamówienia między kierowcami i biurem oraz na bieżąco otrzymywać informacje i porady na temat stylu jazdy kierowców. Otwarta platforma urządzenia dodatkowo pozwala na dosto­so­wanie go do szerokiej gamy zastosowań biznesowych, np. do skanowania kodów kreskowych czy zbierania podpisów cyfrowych potwier­dza­jących dostawę.

Dowiedz się więcej o PRO 8475 TRUCK

Wszystkie systemy aktywnie współ­pracują

Interfejs API WEBFLEET.connect daje integra­torom systemów dostęp do naszej otwartej platformy, pozwalając na utworzenie szerokiego wachlarza rozwiązań na zamówienie. Pozwala to zwiększyć wydajność firmy w takich obszarach, jak wyznaczanie trasy i planowanie, zarządzanie transportem i relacjami z klientami.

WEBFLEET App Centre zawiera także wiele gotowych rozwiązań wspie­ra­jących integrację z systemami zewnętrznymi w biurze i terminalami kierowców z serii PRO, które na przykład monitorują ciśnienie w oponach lub temperaturę przestrzeni ładunkowej w cięża­rówkach (tzw. cold chain).

Odwiedź WEBFLEET App Center
devices pro8 01 coldchain
office webfleet dashboard

Większe bezpie­czeństwo na drodze i wydajność kierowców

W sektorze transportu zapewnienie bezpie­czeństwa kierowców na drodze ma nadrzędne znaczenie. WEBFLEET to przejrzysty podgląd informacji o serwi­so­waniu pojazdów, co pomaga utrzymać auta w dobrym stanie technicznym. A to z kolei przekłada się na bezpie­czeństwo na drodze.

Natomiast OptiDrive 360 zapewnia kierowcom i managerom flot wgląd w cenne dane, dostar­czając im informacje zwrotne przed rozpo­częciem podróży, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.

Dowiedz się więcej o OptiDrive

Mniejsze koszty dzięki monito­ro­waniu zużycia paliwa

Połączenie z FMS*** ciężarówki umożliwia dokładne monito­ro­wanie poziomu i zużycia paliwa poprzez raporty dotyczące spalania. Raporty te ułatwiają zarządzanie zasobami i optyma­li­zację kosztów opera­cyjnych.

Więcej informacji o raportach WEBFLEET
service truck
trucks rear 01

Monito­ro­wanie zasobów i pojazdów za pomocą jednego interfejsu​

Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET zapewnia wgląd w lokalizację zasobów i ich wykorzy­stanie. Możesz natychmiast sprawdzić stan wszystkich zasobów i pojazdów z Twojej floty w jednym miejscu. Pomaga to zapewnić bezpie­czeństwo i skuteczność oraz chronić wartość. Jedno­cześnie automa­tyczne procesy i powia­do­mienia ograniczają obciążenie pracą.

Dowiedz się więcej o Monito­ro­waniu zasobów w WEBFLEET

Jak WEBFLEET może wesprzeć Twoją flotę trans­portową?

Ogranicz zużycie paliwa dzięki Webfleet Solutions i Bridgestone

Nasi partnerzy branżowi

Stowa­rzy­szenia

Partnerzy ds. integracji

Klienci 50 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki WEBFLEET

case burian
Rozwiązanie Webfleet Solutions to świetny wybór.
Bogdan Burian, Burian Logistic
case polthermo
WEBFLEET to usprawnienie pracy w firmie
Ewelina Gradowska, Polthermo Jan Thomsen
case transhut
Większa konkurencyjność
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.
wfs transport 4 pillars whitepaper

Jak przetrwać i prosperować w sektorze transportu

wfs transport 4 pillars whitepaper

Dowiedz się, jak działać zgodnie z przepisami dotyczącymi tachografów i czasu pracy, zwiększyć wydajność i bezpie­czeństwo na drodze oraz obniżyć zużycie paliwa.

Pobierz e-booka

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

* Interfejs API do integracji usług dostawców innych firm.
** Połączenie z platformą WEBFLEET tylko w przypadku korzystania z kompa­ty­bilnego urządzenia LINK.
*** FMS (Fleet Management Systems Interface): to ustan­da­ry­zowany interfejs zapew­niający wgląd w dane pojazdów.