Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

OptiDrive 360

Zwiększ wydajność floty

Zdobądź demo
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

OptiDrive 360 to kompleksowe rozwiązanie pomagające kierowcom wypracować bardziej odpowie­dzialny styl jazdy. Rozwiązanie zapewnia wgląd w cenne dane zarówno pracownikom, jak i kierow­nikowi floty, dostar­czając tym samym kierowcom bezpo­średnie informacje zwrotne przed rozpo­częciem podróży, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu. Odpowie­dzialna jazda pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i często­tliwość przeglądów oraz obniżyć składki ubezpie­cze­niowe, zmniej­szając tym samym łączny koszt posiadania pojazdu.

Pobierz dokument

Zwiększ wydajność floty

Przekra­czanie prędkości

Informacje o ograni­cze­niach prędkości i przestrze­ganie ich przez kierowców

Zdarzenia podczas jazdy

Raporty dotyczące ostrego skręcania i nagłego hamowania

Praca na biegu jałowym

LINK 105 lub aktywowane rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów

Paliwo

Bieżące i średnie zużycie paliwa

Stała prędkość

Raporty dotyczące skoków prędkości podczas jazdy

Toczenie pojazdu*

Można zalecić kierowcom zwalnianie pedału przyspie­szenia, gdy zbliżają się do strefy toczenia

Ekologiczna prędkość

Zalecana prędkość obliczana na podstawie zużycia paliwa i ograniczeń prędkości

Zmiana biegów

Porady dotyczące odpowiedniej zmiany biegów w celu zwiększenia wydajności

Korzyści ze stosowania rozwiązania OptiDrive 360

Niższe koszty

Obniż zużycie paliwa, przeglądów serwisowych i wysokość składek ubezpie­cze­niowych, obniżając tym samym łączny koszt posiadania pojazdów.

Bądź ekologiczny

Wykaż się troską o środowisko, dążąc do obniżenia zużycia paliwa i emisji CO2.

Zwiększ bezpie­czeństwo kierowców

Bieżące informacje zwrotne i porady dotyczące bezpiecz­niejszej jazdy to mniej wypadków i krótsze przestoje związane z przeglądami.

Zapewnij sobie spokój

Lepszy styl jazdy kierowców to pewność, że dojadą oni do klienta gotowi do pracy i mniej zestre­sowani.


Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* Toczenie pojazdu to jazda bez przyspie­szania i z wrzuconym biegiem. Nie należy prowadzić pojazdu bez wrzuconego biegu lub z wciśniętym pedałem sprzęgła. Jest to niebez­pieczne, gdyż ogranicza kontrolę kierowcy nad prowadzonym pojazdem.

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz