Urządzenie dla flot OptiDrive 360

Raporty dotyczące skoków prędkości podczas jazdy

ttt optidrive360
ttt optidrive360

OptiDrive 360 to kompleksowe rozwiązanie pomagające kierowcom wypracować bardziej odpowie­dzialny styl jazdy. Rozwiązanie zapewnia wgląd w cenne dane zarówno pracownikom, jak i kierow­nikowi floty, dostar­czając tym samym kierowcom bezpo­średnie informacje zwrotne przed rozpo­częciem podróży, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu. Odpowie­dzialna jazda pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i często­tliwość przeglądów oraz obniżyć składki ubezpie­cze­niowe, zmniej­szając tym samym łączny koszt posiadania pojazdu.

Pobierz dokument

Zwiększ wydajność floty

Przekra­czanie prędkości

Informacje o ograni­cze­niach prędkości i przestrze­ganie ich przez kierowców

Zdarzenia podczas jazdy

Raporty dotyczące ostrego skręcania i nagłego hamowania

Praca na biegu jałowym

LINK 105 lub aktywowane rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów

Paliwo

Bieżące i średnie zużycie paliwa

Stała prędkość

Raporty dotyczące skoków prędkości podczas jazdy

Toczenie pojazdu*

Można zalecić kierowcom zwalnianie pedału przyspie­szenia, gdy zbliżają się do strefy toczenia

Ekologiczna prędkość

Zalecana prędkość obliczana na podstawie zużycia paliwa i ograniczeń prędkości

Zmiana biegów

Porady dotyczące odpowiedniej zmiany biegów w celu zwiększenia wydajności

Korzyści ze stosowania rozwiązania OptiDrive 360

Niższe koszty

Obniż zużycie paliwa, przeglądów serwisowych i wysokość składek ubezpie­cze­niowych, obniżając tym samym łączny koszt posiadania pojazdów.

Bądź ekologiczny

Wykaż się troską o środowisko, dążąc do obniżenia zużycia paliwa i emisji CO2.

Zwiększ bezpie­czeństwo kierowców

Bieżące informacje zwrotne i porady dotyczące bezpiecz­niejszej jazdy to mniej wypadków i krótsze przestoje związane z przeglądami.

Zapewnij sobie spokój

Lepszy styl jazdy kierowców to pewność, że dojadą oni do klienta gotowi do pracy i mniej zestre­sowani.


Czego potrze­bujesz?

LCS 100 lub aktywowane rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

* Toczenie pojazdu to jazda bez przyspie­szania i z wrzuconym biegiem. Nie należy prowadzić pojazdu bez wrzuconego biegu lub z wciśniętym pedałem sprzęgła. Jest to niebez­pieczne, gdyż ogranicza kontrolę kierowcy nad prowadzonym pojazdem.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.