OptiDrive 360

Támogassa a költség­ta­ka­rékos vezetési stílust az egész jármű­parkban

ttt optidrive360
ttt optidrive360

Az OptiDrive 360 az átfogó megkö­ze­lí­tésünk, amely segít a jármű­ve­ze­tőknek a felelős vezetési stílus elsajá­tí­tá­sában. Értékes betekintést nyújt mind a jármű­park­ke­ze­lőnek, mind a jármű­ve­ze­tőnek – valamint közvetlen vissza­jelzést nyújt minden útvonal előtt, alatt és után. A felelős vezetés segít csökkenteni az üzemanyag-, a karban­tartási és a biztosítási kiadásait, ezzel csökkentve a jármű összes költségét.

Töltse le a tanulmányt

Betekintés a vezetési telje­sít­ménybe

Gyorshajtás

Információ a sebes­ség­kor­lá­to­zásról, és hogy a jármű­ve­zetők ennek megfelelően közle­ked­nek-e

Utazási események

Jelentések a hirtelen kormány­zásról és a túl intenzív fékezésről

Alapjárat

Információ az alapjá­ratról és a kapcsolódó üzemanyag-vesz­te­ségről

Üzemanyag

Valós idejű és átlagos üzemanyag-fo­gyasztás

Állandó sebesség

Támogassa a költség­ta­ka­rékos vezetési stílust az egész jármű­parkban

Szabadon futás*

A rendszer értesíti a jármű­ve­ze­tőket, hogy engedjék fel a gázpedált, amikor szabadon futási zónához közelednek

Zöld sebesség

Ajánlott sebesség, az üzemanyag-ha­té­konyság és a sebes­ség­kor­lá­tozás alapján

Sebes­ség­váltó

Tanácsok arról, hogy a megfelelő sebes­ség­fo­ko­zat-váltás hogyan optima­li­zál­hatja a járművek hatékony­ságát

Az OptiDrive 360 előnyei

Költségek csökkentése

Csökkenti az üzemanyag, a karban­tartási és a biztosítási kiadásokat, csökkentve a jármű összes költségét.

Legyen környe­zet­barát

Bizonyítsa, hogy tesz a környezet védeleméért az üzemanyag-fo­gyasztás és a CO2-kibocsátás csökken­tésére irányuló törek­vé­seivel.

Növelje a jármű­ve­zetők biztonságát

A valós idejű vissza­jel­zések és tanácsok a bizton­sá­gosabb vezetésről kevesebb balesetet és karban­tartási leállást eredmé­nyeznek.

Legyen nyugodtabb

Jobb vezetési stílus mellett a jármű­ve­zetők nyugodtan és munkára készen érkeznek meg az ügyfelekhez.


Mire van szüksége?

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

* A szabadon futás azt jelenti, hogy a jármű sebességben hagyva mozgásban marad, gyorsítás nélkül. Ne utazzon benyomott kuplunggal vagy úgy, hogy a jármű nincs sebességben. Ez a jármű vezet­he­tősége szempont­jából veszélyes.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.