Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID–19-frissítés.  Tudjon meg többet

Mi az a jármű­park­ke­zelés?

Okosabb vezetés, okosabb adatok és okosabb üzletvitel

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

A jármű­park­ke­zelés szakki­fe­jezés a járművekhez kapcsolódó alkal­ma­zások széles skálájára utal. Ezek segítik a vállal­ko­zá­sokat haszon­gép­jár­mű-jár­mű­parkjuk, például a személy­gép­kocsik, kiste­her­autók, teherautók és buszok kezelésében.

A jármű­park­kezelő rendszerek fő előnyei

A hét minden napján, napi 24 órában tudhatja, hogy éppen merre járnak a járművek

A valós idejű nyomkö­ve­téssel

Takarítson meg akár 20%-ot az üzemanyag- és karban­tartási költségeken

A vezetési stílus felügye­le­tével és elemzésével

Egyszerű integráció a meglévő szoft­ve­rekkel és hardve­rekkel

Az egész üzleti folyamat optima­li­zá­lá­sával

Csökkenti a vezetési időt és optima­li­zálja a szállítási útvonalakat

Az élő közlekedési infor­má­ci­ókkal rendelkező professzi­o­nális navigá­cióval

Javítja a szolgál­ta­tások színvonalát

A dinamikus feladat­ki­osztás és a könnyű jármű­ve­zetői kommu­ni­káció révén

Egyszerű betartani a szabá­lyozási irány­el­veket

A kilomé­ter­költség- és munka­idő-nyil­ván­tar­tással és a tachog­ráf-a­datok letöl­té­sével

Ismerje meg jármű­park­kezelő rendszerünk funkcióit

Jármű­kö­vetés

Mindig tudja, merre járnak járművei. Regiszt­rálja az egyes járművek idejét, kilomé­ter­költ­ségét és helyét múltbeli adatok alapján és valós időben.

Funkciók:

 • Valós idejű jármű­kö­vetés
 • Informatív nyomkövetés
 • Azonnali riasztások
 • Kilomé­ter­költ­ség-nyil­ván­tartás (vezetési napló)
 • Tachograph Manager
További információk a jármű­kö­ve­tésről
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Jármű­park-op­ti­ma­li­zálás

Javítsa a járműpark hatékony­ságát. Hozzon okosabb döntéseket a járművek átfogó jelentései és a valós idejű irányítási információk alapján.

Funkciók:

 • Vezérlőpult
 • Jelentések
 • Értesítések
További információ a jármű­park-op­ti­ma­li­zá­lásról

Munka­erő-me­nedzsment

Növelje munkatársai és ügyfelei elége­dett­ségét. A mobil munkaerő és az iroda közötti dinamikus kommu­ni­káció agilissá teszi vállal­ko­zását.

Funkciók:

 • Feladat- és megren­de­lés-mun­ka­fo­lyamat
 • Dinamikus feladat­ki­osztás
 • Munka­idő-nyil­ván­tartás
 • Optima­lizált tervezés
 • TomTom Traffic
 • Hátralevő vezetési idők
További információ a munka­erő-me­nedzs­mentről
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zöld és biztonságos vezetés

Csökkentse a költségeket, csökkentse a szén-di­o­xid-ki­bo­csátást és javítsa a biztonságot a vezetési stílus javításával.

Funkciók:

 • OptiDrive 360
 • Vezetési stílus
 • Üzemanyag-el­len­őrzés
 • Karban­tartási feladatok ütemezése
További információ a zöld és biztonságos vezetésről

Üzleti integráció

A WEBFLEET gépjár­mű­követő rendszerei zökke­nő­men­tesen integ­rál­hatók a meglévő szoft­ve­rekhez és üzleti alkal­ma­zá­sokhoz.

Funkciók:

 • App Center
 • Irodai megoldások
 • Mobil megoldások
 • WEBFLEET API-k
További információk az üzleti integ­rá­cióról
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Professzi­o­nális navigáció és dugókerülés

A legjobb távolság a meg nem tett távolság. A hatékony jármű­park­ke­zelés a professzi­o­nális navigá­cióval kezdődik, amellyel elkerülheti a forgalmat.

Funkciók:

 • Rendkívül pontos közlekedési információk
 • Nincs több késés lezárt utak miatt
 • A leggyorsabb útvonalak
 • Kevesebb úton töltött idő
 • Személyre szabott navigáció teher­au­tóknak
 • A sebes­ségmérő kamerák helyének megha­tá­rozása
További információk a professzi­o­nális navigá­cióról és a forga­lom­el­ke­rü­lésről

Mobil

A járműpark irányí­tá­sához nem kell az irodában ülnie. A WEBFLEET mobil­al­kal­mazás segít­sé­gével minden ott van a tenyerében.

Funkciók:

 • Valós idejű jármű- és eszköz­kö­vetés
 • Kétirányú kommu­ni­káció
 • Útvonal­ke­zelés
 • Osszon ki új megren­de­lé­seket és feladatokat
 • Értesítések és riasztások
További információ a WEBFLEET mobil­al­kal­ma­zásról
Webfleet Solutions

A befektetés átlagosan hat–kilenc hónap alatt térül meg

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET vállal­ko­zá­sának.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

You are using an outdated browser

Please upgrade to a modern web browser to use this site.

Update now