Hvad er flådestyring?

Optimer din virksomhed med værktøjer, der kan spare dig tid og penge

Hvad er flådestyring?

Optimer din virksomhed med værktøjer, der kan spare dig tid og penge

Flådestyring er et begreb, der beskriver den praksis og de teknologier, som virksom­heder anvender til at admini­strere deres flåde af erhvervs­kø­re­tøjer. Dette inkluderer en række aktiviteter som f.eks. vedli­ge­hol­delse af køretøjer, brænd­stof­styring, chauf­før­sik­kerhed og logistisk planlægning.

Målet med flådestyring er at øge drift­s­ef­fek­ti­vi­teten, reducere omkost­nin­gerne og forbedre flådens samlede ydeevne. Flådesty­rings­løs­ninger kan inkluderer software, GPS-spor­ings­sy­stemer, telematik og andre avancerede teknologier til levering af indsigt i realtid, der hjælper virksom­heder med at optimere deres flådedrift. Find ud af alt, hvad du har brug for at vide om flådestyring, her.

Webfleet hjælper dig med at spore dine køretøjer, reducere dine brænd­sto­fom­kost­ninger og køre mere effektivt, alt sammen fra et enkelt dashboard. Find ud af, hvad du kan gøre med vores flådesty­rings­system.


Se vores flådesty­rings­løs­ninger

Sporing af køretøjer

Sporing af køretøjer

Spor køretøjer i realtid, og spar penge og tid på vejen.

Flådesik­kerhed og vedli­ge­hol­delse

Flådesik­kerhed og vedli­ge­hol­delse

Bidrag til en bedre trafik­sik­ker­heds­kultur på tværs af din flåde

Styring af arbejds­gange

Styring af arbejds­gange

Hjælper dig med at styre arbejds­gangene, forbedre kunde­ser­vicen og få udført flere opgaver

Overhol­delse

Overhol­delse

Du kan nemt overholde automa­ti­serede opgaver og nøjagtige data

Bæredyg­tighed og elektriske køretøjer

Bæredyg­tighed og elektriske køretøjer

Driv en miljø­mæssigt ansvarlig flåde

Et flådesty­rings­system hjælper dig med at

Se, hvor dine køretøjer befinder sig, døgnet rundt

Gennem sporing og rutetegning i realtid

Træffe smartere og hurtigere beslut­ninger

Ved at analysere data om flådens effek­ti­vitet

Beskytte dine chauffører og køretøjer

Med værktøjer til forebyg­gelse af ulykker og reduktion af nedetid

Undgå bøder og beskytte virksom­hedens omdømme

Ved at sikre, at dine chauffører, køretøjer og virksom­heden overholder kravene

Udføre flere job, og reducere omkost­nin­gerne

Med optimeret styring af ordre og arbejds­gange

Reducere din CO2-udledning, og spare brændstof

Ved at køre mere bæredygtigt og styre elektriske køretøjer effektivt

Se alle flådesty­rings­løs­ninger

Sporing af køretøjer

Få den nøjagtige position i realtid af alle køretøjer i din flåde. Tildel job baseret på den chauffør, der er tættest på dine kunder. Få adgang til køretøjsdata, og forstå effekten af køreadfærd på brænd­stof­for­bruget. Er du på udkig efter måder at reducere omkost­nin­gerne på? Webfleet Vehicle Tracking gør det nemt at analysere historiske data og data i realtid, så du kan identi­ficere, hvor du kan foretage drifts­mæssige forbed­ringer.

Funktioner:

 • Sporing af køretøjer og aktiver i realtid
 • Dashcam, mobilapp og OEM-sporing
 • Dashboard og rapporter, der kan tilpasses
 • Meddelelser og advarsler
Mere om sporing af køretøjer⁠
vehicle tracking areal 01 eu
ev van driver pro8475 cam50 02

Flådesik­kerhed og vedli­ge­hol­delse

Gør sikkerheden bedre for alle på vejen, samtidig med at vedli­ge­hol­del­ses­om­kost­nin­gerne reduceres. Med et AI-drevet dashcam giver Webfleet Video dig den fulde kontekst for ulykker. Hent bevis­op­ta­gelse direkte fra din konto, så du kan reducere falske anmeldelser og spare forsik­rings­præmier. Hold dine køretøjer i køreklar stand med værktøjer til at overvåge deres tilstand i realtid.

Funktioner:

 • Chauf­fø­rindsigt og coaching
 • AI-ak­ti­veret dashcam til flåder
 • Køretider
 • Øjeblik­kelige advarsler om kørsels­hæn­delser og vedli­ge­hol­delse
 • Digita­li­serede køretøj­s­ef­tersyn
 • Dæktryks­over­vågning
Mere om flådesik­kerhed og vedli­ge­hol­delse⁠

Styring af arbejds­gange

Arbejd med større fleksi­bi­litet, når du tilslutter Webfleet til en PRO Driver Terminal eller vores Work App Hold styr på jobordrer og chauf­fø­rernes tilgæn­ge­lighed. Kommuniker problemfrit med dit team på vejene, som kan sende dig statu­s­op­da­te­ringer og forventede ankomst­tider for ordrer. Fra dit konto­das­h­board får du et klart billede af vigtige data som f.eks. tid brugt hos en kunde og arbejds­tider.

Funktioner:

 • Profes­sionel navigation
 • Optimering af ordre­plan­lægning
 • Bevis for levering
 • API-in­te­gration
 • Mobilapps til flådechefer og chauffører
Mere om styring af arbejds­gange⁠
driver cau 08
ev van charging pro8475 02

Bæredyg­tighed og elektriske køretøjer (EV'er)

Uanset hvor du befinder dig på din rejse mod dekar­bo­ni­sering, kan Webfleet hjælpe dig med at drive en mere miljø­mæssigt ansvarlig flåde. Kør mere bæredygtigt ved at reducere din flådes brænd­stof­forbrug eller tilføje elektriske køretøjer til din flåde. Vores flådesty­rings­system giver chauffører mulighed for at imple­mentere grønnere køreadfærd.

Funktioner:

 • Overvågning og rappor­tering af CO2-udledning
 • Overvågning og analyse af brænd­stof­forbrug
 • Active Driver Feedback og coaching
 • Flådestyring for elektriske køretøjer
 • Værktøjer til under­støt­telse af omstilling til elektriske køretøjer
Mere om bæredyg­tighed og elektriske køretøjer⁠

Overhol­delse

Webfleet gør det lettere for dig at sikre, at dine chauffører, dine køretøjer og din virksomhed til enhver tid overholder de gældende bestem­melser. Vores udvalg af løsninger, der sikrer overhol­delse for din flåde, hjælper dig med at reducere omkost­nin­gerne, undgå bøder, øge produk­ti­vi­teten og fokusere på at give dine kunder mere valuta for pengene. Styrer du en kølekæ­de­flåde? Webfleet giver dig synlighed i realtid og kontrol over tempe­ra­turen i alle dine kølekø­re­tøjer.

Funktioner:

 • Fartskri­ver­styring
 • Data til sporing af antal kørte kilometer
 • Digita­li­serede køretøj­s­ef­tersyn
 • Dæktryks­over­vågning
 • Tilladt vægt af last
 • Tempe­ra­tu­rover­vågning
Mere om overhol­delse⁠
fleet manager 01
mobile apps

Mobil flådestyring

Du behøver ikke sidde bag skrive­bordet for at styre din flåde. Med Webfleet Mobile har du det hele lige ved hånden. Find køretøjer og chauffører, hold styr på overhol­delse, og send ordrer effektivt. Vi har også produk­ti­vi­tetsapps, der forenkler dine chaufførers daglige opgaver, uanset om det drejer sig om at udføre daglige køretøjs­kon­troller eller om at holde dig orienteret om jobstatus.

Funktioner:

 • Sporing af køretøjer og aktiver i realtid
 • Tovejskom­mu­ni­kation
 • Turstyring
 • Ordre­af­sen­delse
 • Meddelelser og advarsler
Mere om Webfleet Mobile⁠

Virksom­heds­in­te­gration

Bruger du tredje­part­s­løs­ninger til at forbedre din drifts­mæssige effek­ti­vitet? Det er let at integrere vores flådesty­rings­system med eksiste­rende software og forret­nings­pro­grammer. Webfleets tilgang med en åben platform betyder, at du kan konfigurere de processer, der fungerer bedst for din flåde. Vores flådesty­rings­in­te­gra­tioner omfatter kontor­pro­grammer, løsninger i køretøjer og gennem vores partnerskab med Chargylize også en rådgiver, som kan hjælpe med overgangen til elektrisk flåde.

Funktioner:

 • Kontor­løs­ninger
 • Virksom­hedsapps
 • Webfleet API'er
Mere om virksom­heds­in­te­gration⁠
devices pro8 01 coldchain

Udforsk vores flådesty­rings­tek­no­logier

Sporing via dashcam

Sporing via dashcam

Få fuld indsigt i kritiske vejhæn­delser med vores AI-drevne dashcam- og GPS-sporing

Sporing via mobilapp

Sporing via mobilapp

Spor dine køretøjer, og digitaliser din arbejdsgang med en enkel Android-app

OEM-sporing

OEM-sporing

Tilslut dine køretøjer med fabrik­sin­stal­leret telematik (der kræves ingen ekstra hardware)


Alt det, du skal vide om flådestyring

Hvorfor er flådestyring vigtig?

0
Gå til indhold

Flådestyring spiller en væsentlig rolle for sikkerhed og effek­ti­vitet. Håndtering af en flåde af køretøjer involverer mange komplekse aspekter, fra chauf­føran­sæt­telse og fasthol­delse til overhol­delse af lokale og inter­na­tionale regler. For at holde styr på daglige opgaver og overhol­del­ses­frister bruger mange virksom­heder en flådesty­rings­løsning.

Et cloud-ba­seret system som Webfleet giver operationel synlighed for flåder. Køretøjsdata om brænd­stof­forbrug, køreadfærd og kulsto­fe­mis­sioner gør det muligt for virksom­heder at forbedre deres produk­ti­vitet, sikkerhed og bæredyg­tighed. Flåde­for­valtere kan reducere omkost­nin­gerne og spare brændstof ved at udnytte realtid og historisk indsigt om nøgle­præ­sta­tions­in­di­ka­torer.

Med en højkva­litets telema­tik­løsning forbinder flåder deres køretøjer til deres flådesty­rings­das­h­board, hvilket gør det nemt at planlægge job, kommunikere med chauffører og optimere hvert trin i køretøjs­sty­ringen.

Hvad er et flådesty­rings­system?

0
Gå til indhold

Et flådesty­rings­system integrerer software og hardware, så flåde­o­pe­ra­tører kan styre deres køretøjer effektivt. De mest effektive løsninger omfatter en række værktøjer og funktioner, der strømliner den daglige arbejdsgang:

 • Flådesty­rings­software - Flåde­ad­mi­ni­stra­torer logger ind på en cloud-ba­seret platform for at analysere køretøjsdata og beslutte, hvilke handlinger der kan forbedre deres flådes ydeevne.
 • Enheder til sporing af køretøjer - Når først GPS-enheder er installeret eller tilsluttet køretøjer, kan flåde­ad­mi­ni­stra­torer spore køretøjers placering i realtid. Disse enheder trans­mit­terer køretøjsdata til flådesty­rings­in­stru­ment­brættet, hvilket giver flåde­o­pe­ra­tører overblik over kørsel­sadfærd samt førerens tilgæn­ge­lighed.
 • Chauf­før­ter­mi­naler - Når de er forbundet til profes­sionel navigation, hjælper disse robuste bord- eller mobil­te­le­fo­nen­heder chauffører med at holde sig på de bedste ruter. Flådeledere kan sende jobop­da­te­ringer til chauffører gennem disse enheder, som registrerer kilome­tertal og forret­nings-/private ture.
 • Dashcams - Flådens instru­ment­bræt­ka­meraer hjælper flåder med at holde deres chauffører sikre, forhindre ulykker og sænke deres forsik­rings­præmier. Det er kun muligt at bruge kameraet som en vejvendt optageenhed. Webfleet Video overholder GDPR, hvilket sikrer maksimal datasik­kerhed og førerens privatliv.

Hvordan under­støtter et flådesty­rings­system din flåde­virk­somhed?

0
Gå til indhold

Et flådesty­rings­system giver dig større synlighed og kontrol over din flåde. Som et resultat er det nemmere at reducere omkost­nin­gerne, øge sikkerheden og køre mere bæredygtigt. Se, hvordan et flådesty­rings­system kan hjælpe dig med at nå dine forret­ningsmål:

 • Spor køretøjs­pla­ce­ringer - Kend de nøjagtige placeringer af dine køretøjer med præcise GPS-ko­or­di­nater.
 • Kommunikere med dit team - Send din chaufførs jobin­struk­tioner eller vigtige opdate­ringer gennem fører­ter­mi­nalen.
 • Overvåg køreadfærd - Hardwa­re­sen­sorer hjælper dig med at vurdere adfærd som bremsning og tomgang for at forstå, om dit team har brug for coaching om sikrere og mere økonomisk kørsel.
 • Tilfreds kunder - Giv dine kunder pålidelige ETA'er og opdater dem efter behov på ankomst­tider eller forsin­kelser.
 • Hold chauffører på sporet - Chauffører kan få køretips i realtid gennem fører­ter­mi­nalen. De kan også modtage advarsler om hastig­heds­be­græns­ninger og fartka­me­ra­pla­ce­ringer.
 • Overhold reglerne for chaufførers åbning­stider - Tag besværet ud af overhol­delse af et telema­tik­system, der automatisk registrerer chauf­før­timer.
 • Optimer din virksomhed - Ved at analysere dataene i din flådesty­rings­løs­nings­konto kan du bestemme, hvordan du planlægger opgaver mere effektivt, samtidig med at du sikrer, at dine køretøjer er velholdte.
 • Reducer admin tid - Undgå tidskræ­vende og gentagne papiro­p­gaver på tværs af afdelinger. Automa­ti­serede fakturaer og fjernover­førsel af fartskrivere betyder, at hele backoffice kan drage fordel af et flådesty­rings­system.

Hvad er en profes­sionel flåde?

0
Gå til indhold

En profes­sionel flåde refererer til en gruppe erhvervs­kø­re­tøjer, der ejes og drives af en virksomhed eller organi­sation til forret­nings­formål. Disse køretøjer kan omfatte biler, varevogne, lastbiler og busser. Profes­sio­nelle flåder trans­por­terer typisk varer, personer eller udstyr. Chefer for profes­sio­nelle flåder er ofte afhængige af digitale løsninger for at kunne drive deres aktiviteter effektivt og mere konkur­ren­ce­dygtigt.

Hvad laver en flådechef?

0
Gå til indhold

Flådechefer har opsyn med drift og vedli­ge­hol­delse af en virksomheds flåde. Dette indebærer at vælge og spore køretøjer, sikre, at disse bruges korrekt, holde dem på de rigtige ruter og at de modtager den rette service.

Flådechefer er også ansvarlige for at lede chauffører, holde styr på flåde­re­la­terede omkost­ninger og sikre, at lovene bliver overholdt.

For at sikre deres flåders effek­ti­vitet gør flådechefer ofte brug af køretøj­st­e­le­matik kombineret med flådesty­rings­software og hardware.

At finde den rigtige løsning indebærer flere trin, herunder at definere din virksomheds behov, forstå de forskellige leveran­dørers funktioner, definere IT-krav og påvirke kundernes forvent­ninger.

Hvordan fungerer flådesty­rings­software?

0
Gå til indhold

Flådesty­rings­software hjælper virksom­heder med effektivt at admini­strere deres flåde af køretøjer, så de kan spore position, ydeevne og vedli­ge­hol­delse for hvert køretøj. Denne software under­støtter også flåder med indsigt i realtid om brænd­stof­forbrug, køreadfærd og overhol­delse. Ved at udnytte disse værktøjer kan virksom­heder reducere omkost­nin­gerne, øge produk­ti­vi­teten og forbedre flådesik­ker­heden.

Hvordan kan et flådesty­rings­system hjælpe dig med at spare brændstof?

0
Gå til indhold

Et flådesty­rings­system kan hjælpe dig med at spare brændstof på mange forskellige måder. Med detaljerede data om køretøjets ydeevne kan du identi­ficere og adressere mønstre i brænd­stof­for­bruget. Et flådesty­rings­system forenkler også planlægning af opgaver, så dine chauffører forbliver på de mest brænd­sto­fø­ko­no­miske ruter. Med flådesty­rings­software har du de værktøjer, der er nødvendige for at analysere køreadfærd i forhold til accele­ration, kørsel uden motorkraft og bremsning.

Hvad er fordelene ved flådesty­rings­løs­ninger?

0
Gå til indhold

Flådesty­rings­løs­ninger hjælper ikke blot flådechefer, men også chauffører, admini­strativt personale og alle andre, der er involverede i flådedrift.

 • Øget effek­ti­vitet. Få nemt adgang til relevante, opdaterede oplysninger, så du kan planlægge effektivt og håndtere uventede begiven­heder.
 • Øget produk­ti­vitet. Brug nøjagtig info om trafik i realtid til at holde dine chauffører på de hurtigste ruter og udføre flere jobs.
 • Øget sikkerhed. Et flådesty­rings­system kan give et forbedret indblik, som kan hjælpe til at reducere usikker køreadfærd, der kan skade dine chauffører, dine køretøjer og dit ry.
 • Reduktion af omkost­ninger. Tilskynd mere brænd­sto­f­ef­fektiv kørsel og undgå dyre repara­tioner ved hjælp af rettidige påmindelser om vedli­ge­hol­delse.
 • Forbedret kommu­ni­kation. Hold kontakten med chauffører ved at sende oplysninger om ture fra dit kontor til Driver termi­na­lerne i deres køretøjer.
 • Øget kunde­til­fredshed. Hold kunderne informerede vedrørende ændringer i tidsplanen og nedbring unødige ventetider.
 • Reducer stress blandt chauffører. Angiv den bedste rute til chauf­fø­rerne og giv rettidige trafi­kop­da­te­ringer gennem Driver terminalen, så de nemt kan udføre deres arbejde.
 • Forenklet admini­stration. Spar tid på tværs af forskellige afdelinger ved at automa­tisere admini­strative opgaver.
ttt guide to fleet management solutions

Download vejledning til flådesty­rings­løs­ninger

ttt guide to fleet management solutions

Hvad er flådestyring, og hvad er fordelene?

Download hvidbog

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.