Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Få mere at vide

Hvad er flådestyring?

Smartere kørsel, smartere data, smartere forretning

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Flådestyring er en branche­be­teg­nelse, der henviser til en bred vifte af løsninger til køretøjs­re­la­terede anvendelser, der hjælper virksom­heder med at styre deres køretøjs­flåder, såsom biler, varevogne, lastbiler og busser.

De vigtigste fordele ved flådestyring

Se hvor dine køretøjer befinder sig døgnet rundt

Gennem sporing og rutetegning i realtid

Spar op til 20 % på brændstof og vedli­ge­hol­delse

Via overvågning og analyse af køreadfærd

Nem integration med eksiste­rende software og hardware

Med optimering af alle dine forret­nings­pro­cesser

Reducer kørselstid og optimer afleve­rings­ruter

Med profes­sionel navigation med live trafik­in­for­mation

Øg servi­ce­ni­veauet

Via dynamisk udsendelse og let chauf­førkom­mu­ni­kation

Overhold nemt myndig­hedskrav

Via registrering af antal kørte kilometer og arbejdstid samt download af fartskri­vero­p­lys­ninger

Udforsk funktio­nerne til flådestyring

Sporing af køretøjer

Vær altid bekendt med, hvor dine køretøjer er. Registrer tid, antal kørte kilometer og position for hvert enkelt køretøj, i realtid og historisk.

Funktioner:

 • Sporing af køretøjer i realtid
 • Informativ rutetegning
 • Øjeblik­kelige advarsler
 • Registrering af antal kørte kilometer (logbog)
 • Tachograph Manager
Mere om sporing af køretøjer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Flåde­op­ti­mering

Styrk flådens effek­ti­vitet. Tag smartere beslut­ninger med mere omfattende rapporter og dashbo­arddata om dine køretøjer i realtid.

Funktioner:

 • Dashboard
 • Rappor­tering
 • Advarsler
Mere om flåde­op­ti­mering

Medar­bej­de­rad­mi­ni­stration

Sørg for, at både medar­bejdere og kunder er tilfredse. Dynamisk kommu­ni­kation mellem de mobile medar­bejdere og kontoret gør virksom­heden mere alsidig.

Funktioner:

 • Opgave- og ordreforløb
 • Dynamisk udsendelse
 • Arbejds­tids­re­gi­strering
 • Optimeret planlægning
 • TomTom Traffic
 • Resterende kørsels­tider
Mere om medar­bej­de­rad­mi­ni­stration
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Grøn og sikker kørsel

Skær ned på omkost­ninger og CO2-udledning, samtidig med at chauf­fø­rernes køreadfærd forbedres. Få synlighed over, hvordan alle dine køretøjer bliver brugt, heriblandt dine elektriske køretøjer.

Funktioner:

 • OptiDrive 360
 • Køreadfærd
 • Brænd­sto­fover­vågning
 • Planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver
Mere om Grøn og sikker kørsel

Virksom­heds­in­te­gration

Det er let at integrere WEBFLEET i virksom­hedens eksiste­rende software og virksom­heds­pro­grammer.

Funktioner:

 • App-center
 • Kontor­løs­ninger
 • Mobile løsninger
 • WEBFLEET API'er
Mere om virksom­heds­in­te­gration
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Profes­sionel navigation og undgå trafik

De bedste kilometer er dem, du ikke kører. Effektiv flådestyring starter med profes­sionel navigation, der kan håndtere trafikken.

Funktioner:

 • Ekstremt nøjagtig trafik­in­for­mation
 • Ingen forsinkelse pga. lukkede veje
 • Hurtigste rute
 • Brug mindre tid på vejene
 • Skræd­dersyet navigation til store køretøjer
 • Find fotofælder
Mere om profes­sionel navigation og trafik

Mobil

Du behøver ikke sidde bag skrive­bordet for at styre din flåde. Med WEBFLEET Mobile har du det hele lige ved hånden.

Funktioner:

 • Sporing af køretøjer og aktiver i realtid
 • Tovejskom­mu­ni­kation
 • Turstyring
 • Udsend nye ordrer og job
 • Meddelelser og advarsler
Mere om WEBFLEET Mobile
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Download vejledning til flådesty­rings­løs­ninger

Webfleet Solutions

Hvad er flådestyring, og hvad er fordelene?

Download hvidbog

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu