Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information
COVID-19 Update.  Læs mereArrow right

Hvad er flådestyring?

Smartere kørsel, smartere data, smartere forretning

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Flådestyring er en branche­be­teg­nelse, der henviser til en bred vifte af løsninger til køretøjs­re­la­terede anvendelser, der hjælper virksom­heder med at styre deres køretøjs­flåder, såsom biler, varevogne, lastbiler og busser.

De vigtigste fordele ved flådestyring

Vehicle tracking

Se hvor dine køretøjer befinder sig døgnet rundt

Via sporing og rutetegning i realtid

Fuel

Spar op til 20 % på brændstof og vedli­ge­hol­delse

Ved at overvåge og registrere køreadfærd

Business integration

Nem integration med eksiste­rende software og hardware

Til optimering af alle dine forret­nings­pro­cesser

Time

Reducer kørselstid og optimer afleve­rings­ruter

Med profes­sionel navigation med live trafik­in­for­mation

Order

Øg servi­ce­ni­veauet

Via dynamisk udsendelse og let chauf­førkom­mu­ni­kation

Reports

Overhold nemt myndig­hedskrav

Via registrering af antal kørte kilometer og arbejdstid samt download af fartskri­vero­p­lys­ninger

Udforsk funktio­nerne til flådestyring

Sporing af køretøjer

Vær altid bekendt med, hvor dine køretøjer er. Registrer tid, antal kørte kilometer og position for hvert enkelt køretøj, i realtid og historisk.

Funktioner:

 • CheckSporing af køretøjer i realtid
 • CheckInformativ rutetegning
 • CheckØjeblik­kelige advarsler
 • CheckRegistrering af antal kørte kilometer (logbog)
 • CheckTachograph Manager
Mere om sporing af køretøjerArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Flåde­op­ti­mering

Styrk flådens effek­ti­vitet. Tag smartere beslut­ninger med mere omfattende rapporter og dashbo­arddata om dine køretøjer i realtid.

Funktioner:

 • CheckDashboard
 • CheckRappor­tering
 • CheckAdvarsler
Mere om flåde­op­ti­meringArrow right

Medar­bej­de­rad­mi­ni­stration

Sørg for, at både medar­bejdere og kunder er tilfredse. Dynamisk kommu­ni­kation mellem de mobile medar­bejdere og kontoret gør virksom­heden mere alsidig.

Funktioner:

 • CheckOpgave- og ordreforløb
 • CheckDynamisk udsendelse
 • CheckArbejds­tids­re­gi­strering
 • CheckOptimeret planlægning
 • CheckTomTom Traffic
 • CheckResterende kørsels­tider
Mere om medar­bej­de­rad­mi­ni­strationArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Grøn og sikker kørsel

Skær ned på omkost­ninger og CO2-udledning, samtidig med at chauf­fø­rernes køreadfærd forbedres.

Funktioner:

 • CheckOptiDrive 360
 • CheckKøreadfærd
 • CheckBrænd­sto­fover­vågning
 • CheckPlanlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver
Mere om Grøn og sikker kørselArrow right

Virksom­heds­in­te­gration

Det er let at integrere WEBFLEET i virksom­hedens eksiste­rende software og virksom­heds­pro­grammer.

Funktioner:

 • CheckApp-center
 • CheckKontor­løs­ninger
 • CheckMobile løsninger
 • CheckWEBFLEET API'er
Mere om virksom­heds­in­te­grationArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Profes­sionel navigation og undgå trafik

De bedste kilometer er dem, du ikke kører. Effektiv flådestyring starter med profes­sionel navigation, der kan håndtere trafikken.

Funktioner:

 • CheckEkstremt nøjagtig trafik­in­for­mation
 • CheckIngen forsinkelse pga. lukkede veje
 • CheckHurtigste rute
 • CheckBrug mindre tid på vejene
 • CheckSkræd­dersyet navigation til store køretøjer
 • CheckFind fotofælder
Mere om profes­sionel navigation og trafikArrow right

untranslated

untranslated

Funktioner:

 • Checkuntranslated
 • Checkuntranslated
 • Checkuntranslated
 • Checkuntranslated
 • Checkuntranslated
untranslatedArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Download vejledning til flådesty­rings­løs­ninger

Webfleet Solutions

Hvad er flådestyring, og hvad er fordelene?

Download hvidbog

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nuArrow right