Styring af arbejds­gange

Hjælper dig med at styre arbejds­gangene, forbedre kunde­ser­vicen og få udført flere opgaver

Styring af arbejds­gange

Hjælper dig med at styre arbejds­gangene, forbedre kunde­ser­vicen og få udført flere opgaver

Forbind vores Webfleet-løsning med en PRO Driver Terminal, og få alle de værdifulde oplysninger, du har brug for, om dine ordrer og chauffører. Dette ene system under­støtter problemfri kommu­ni­kation med dit team ude på vejene og hjælper dig med at strømline dine arbejds­gange. Resultatet? Gladere kunder og flere udførte opgaver.


Se vores løsninger til styring af arbejds­gange

Profes­sionel navigation

Profes­sionel navigation

Bliv på de hurtigste ruter, og få flere opgaver fra hånden med klassens bedste navigation og live trafi­kop­da­te­ringer

Dynamisk udsendelse

Dynamisk udsendelse med Webfleet
Dynamisk udsendelse

Øg produk­ti­vi­teten, og styrk din kunde­service ved effektivt at planlægge og følge tildelinger

Planlagt vedli­ge­hol­delse

Planlagt vedli­ge­hol­delse

Hold styr på din flådes vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver med avanceret køretøjs­di­ag­nosti­cering, der hjælper dig med at øge sikkerheden og reducere omkost­nin­gerne


Værktøjer og apps til styring af arbejds­gange

Driver terminals

Profes­sio­nelle Driver Terminaler
Driver terminals

Optimer din flåde med værktøjer til navigation, kommu­ni­kation og rappor­tering

App til styring af driften

App til styring af driften

Hold forbin­delsen til dine køretøjer, chauffører og aktiver, selv hvis du arbejder på farten

App til styring af arbejds­gange

App til styring af arbejds­gange

Digitaliser dine arbejds­gange, og øg effek­ti­vi­teten med én mobilapp til dine chauffører

App til køretøj­s­ef­tersyn

App til køretøj­s­ef­tersyn

Gør dine chaufførers daglige køretøj­s­ef­tersyn nemmere

App til sporing af antal kørte kilometer

untranslated
App til sporing af antal kørte kilometer

Reducer tidskræ­vende manuel rappor­tering med en digital logbog over antal kørte kilometer og registrering af ture

Styring af arbejds­gange hjælper dig med at

Fuldføre flere ordrer

Sørge for, at både chauffører og kunder er tilfredse

Levere klassens bedste forventede ankomst­tids­punkter* til kunderne

Være fleksibel i planlæg­ningen, så du kan tilpasse dig uforudsete hændelser

Reducere den tid, der bruges på admini­stra­tions­op­gaver

Integrere med andre forret­nings­pro­grammer for at få det ideelle system til dine arbejds­gange

Vigtige elementer i styring af arbejds­gange

Dynamisk ordre­eks­pe­dition og -styring

Webfleet hjælper dig med at identi­ficere den chauffør, der er bedst egnet til opgaven, ved hjælp af intelligent planlægning og ekspedition med det prisbe­lønnede TomTom Traffic, ordrestatus og status for køretøjet.

Funktionen til ordre­op­ti­mering** optimerer rækkefølgen af dine besøg med ét klik med henblik på at reducere antallet af kørte kilometer og tidsfor­bruget på vejene. Alt dette hjælper dig med at planlægge bedre, udføre flere ordrer og forbedre tjenesterne på stedet.

order optimisation
wf desktop mobile pro8475 link7x0

Problemfri kommu­ni­kation

Få et forenklet ordreforløb, og spar tid ved at sende opgaver og ordre­in­struk­tioner direkte fra kontoret til din chaufførs PRO Driver Terminal. Terminalen læser meddelelsen højt for at undgå at distrahere chaufføren.

Du holder kontakten med dit team ude på vejene og får jævnlige opdate­ringer om ordrestatus og forventede ankomst­tids­punkter, så du kan reagere dynamisk på uforudsete hændelser.

Klassens bedst forventede ankomst­tids­punkter

Webfleet giver dig mulighed for at give dine kunder mere præcise forventede ankomst­tids­punkter baseret på TomToms prisbe­lønnede trafik­in­for­ma­tioner.

Profes­sionel navigation bruger et komplekst netværk af live trafikdata og avancerede algoritmer til at hjælpe dine chauffører med at undgå trafik. Det betyder, at der er større sandsyn­lighed for, at de når rettidigt frem til opgaven.

van incar driver package 01
pro7 menu in car

Automa­ti­serede processer og rappor­tering

Ved at frigøre dig fra distra­he­rende og tidskræ­vende manuelle opgaver under­støtter Webfleet en mere effektiv og tidsop­ti­meret drift. Logbogen med køretøjski­lo­me­ter­tæller i realtid og arbejds­tids­re­gi­stre­ringen er begge automa­ti­serede, under­støtter en mere nøjagtig rappor­tering og mindsker den admini­strative byrde.

Imens får du job-til-job-indsigt med præcis angivelse af den tid, der er brugt hos kunderne, og automa­ti­serede fakturaer, hvilket kan gøre faktu­re­ringen hurtigere og mindske risikoen for uenigheder.

Alt, hvad du behøver for at styre omkost­nin­gerne

Webfleet leveres med en række funktioner, der hjælper med at mindske de samlede ejerom­kost­ninger for dit køretøj ved hjælp af omfattende data fra køretøjs­in­te­gration.

Ud over at modtage jævnlige advarsler om vedli­ge­hol­del­ses­tids­planer får du automatisk besked, når et køretøj viser tegn på funktionsfejl. På den måde kan du planlægge vedli­ge­hol­delse, inden der opstår et dyrt nedbrud. Du kan også overvåge brænd­stof­for­bruget for at identi­ficere unormal brug eller områder, hvor køremåden kan forbedres for at reducere forsik­rings­præ­mierne.

avg fuel consumption
optidrive indicator

Feedback på og analyse af køreadfærd

Ved at tilbyde analyse af køread­færden med OptiDri­ve-score giver Webfleet dig de oplysninger, du behøver for at optimere din chaufførs præstation ude på vejene.

Active Driver Feedback og vejledning vises på PRO Driver Terminal på en måde, der ikke forstyrrer dine chauffører. Dette hjælper dem med at køre sikkert og stabilt på vejene, så din virksomhed bevarer sit gode ry.

Få mere at vide om OptiDrive⁠

Overblik over forret­nings­driften

Webfleet leverer konstant data for at hjælpe dig med at forbedre forret­nings­pro­ces­serne.

Med nøjagtige oplysninger om tidsforbrug på stedet, ordrestatus, turop­lys­ninger, arbejds­tider og chauf­før­præ­station, blandt mange andre fakta og tal, kan du tydeligt se, hvilke områder af driften, der skal udvikles.

wf dashboard
wf pro8 digital signature

Tilpas og integrer

Du kan nemt integrere andre forret­nings­pro­grammer med Webfleet for at få præcis den løsning, du har brug for. Du kan f.eks. synkro­nisere med CRM og faktu­re­rings­sy­stemer for at få et mere komplet overblik over essentielle data og derved reducere admini­stra­tions­ar­bejdet.

Ved hjælp af TomTom PRO 8275 Driver Terminal kan du tilpasse arbejds­gangene yderligere. Denne enhed håndterer aktiviteter som f.eks. køretøjs­kon­troller og registrering af leveringsdata via streg­ko­descanning og digital underskrift kombineret med tredje­part­s­pro­grammer. Alle dine data bliver herefter gemt i ét system.

Administrer din flådedrift på farten

Du behøver ikke sidde bag skrive­bordet for at styre din flåde. Med Webfleet Mobile har du det hele lige ved hånden.

Funktioner:

  • Sporing af køretøjer og aktiver i realtid
  • Tovejskom­mu­ni­kation
  • Turstyring
  • Udsend nye ordrer og job
  • Meddelelser og advarsler
Mere om Webfleet Mobile⁠
mobile apps
wfs workflow management

Gratis e-bog: Derfor digita­li­serer virksom­heder flåde­ar­bejds­gangene

wfs workflow management

Få et eksklusivt indblik i, hvordan virksom­heder som din:

Jeg er klar til at downloade

Bundles til styring af arbejds­gange

Ved du ikke, hvilken løsning til styring af arbejds­gange, der passer bedst til dine behov? Webfleet tilbyder en TOTAL-pakke, som giver dig alle de effek­ti­vi­tets- og produk­ti­vi­tets­fordele, du har brug for, i ét bundle. Uanset om du ønsker at optimere chauf­førkom­mu­ni­kation eller end-to-end-styring af arbejds­gange, er du kommet til det helt rette sted. En engangsin­stal­lation minimerer køretø­jernes nedetid og øger dit investe­rings­afkast.

 

 

* Også kaldet ETA (Estimated Time of Arrival)** Ordre­op­ti­mering kræver et ekstra abonnement på funktionen.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.